Zájemci o malé solární elektrárny dostali zelenou, dobré zprávy jim přinesla novela energetického zákona. Zvýšil se limit, od kterého je potřebná licence pro výrobu elektřiny a změnily se také podmínky ohlašovat realizaci výroby stavebnímu úřadu. Uvedení do chodu větších fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu tak bude snadnější než kdy dříve.

Prezident České republiky podepsal 18.1.2024 revoluční novelu energetického zákona. Revoluční, protože přináší zásadní změny v užívání fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu. Nově totiž nebude potřeba mít licenci od Energetického regulačního úřadu na provozování střešní fotovoltaiky o výkonu do 50kW. Dosud platilo, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny. Výrobci se kvůli tomu museli stát podnikateli, což jim přinášelo mnoho komplikací. Samovýrobcům se tak díky této novele sníží administrativní požadavky.

Větší energetická soběstačnost

Pro majitele fotovoltaických elektráren padá povinnost vyřizování živnosti a vlastník tak ušetří spoustu času a starostí, nyní totiž nebude muset vyřizovat ani stavební povolení ani se ohlašovat stavebnímu úřadu. To však bude možné za předpokladu dodržení několika podmínek – zdroj nesmí být součástí stavby a zasahovat do nosných konstrukcí či změnit způsob užívání stavby. Nová legislativa tak přispívá k větší energetické soběstačnosti, umožňuje lidem, obcím či malým firmám jednodušeji vyrábět vlastní elektřinu, snížit náklady na energie a tím tak ušetřit značné množství peněz.

Novela neformálně označovaná jako Lex OZE I prošla v září vládou a na konci loňského roku ji s úpravami schválila poslanecká sněmovna. Po Novém roce následoval souhlas senátu a podpis prezidenta republiky.

Snaha snížit energetickou závislost na Rusku

„Domácnosti či firmy si tak budou moci pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Majitelé nově také nebudou muset žádat o stavební povolení, které je v současnosti nutné u elektráren s výkonem nad 20 kW,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Novela měla mimo jiné přispět také ke snaze snížit energetickou závislost na Rusku. „Novelou energetického zákona chceme vzhledem k aktuální energetické situaci podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů a snižovat tak energetickou závislost na Rusku,“

Jozef Síkela

Možnost využití zapůjčky, úvěru nebo státní záruky

Z legislativy vyplývá také ustanovení, které nabízí dodavateli elektřiny nebo plynu možnost využití zápůjčky, úvěru nebo státní záruky. Dostane-li se dodavatel do mimořádné tržní situace, ministerstvo financí mu tímto způsobem pomůže. Jde o to, aby se zabránilo pádu velkých dodavatelů v případě většího výkyvu cen na energetických burzách.

Novela vstoupila v účinnost v den následujícím po dni vyhlášení, což bylo 23.1.2024. V tomto roce má na ní navázat také další změna energetického zákona – vláda plánuje ještě více podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Chystají možnost sdílené elektřiny mezi lidmi a institucemi – tzv. komunitní energetika. Představa je taková, že například obecní úřad vyrábějící elektřinu ze solárních panelů na své střeše bude moct tuto energii posílat přilehlé školce, soused bude odebírat od souseda.

Mám zájem o FVE

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin