Hybridní fotovoltaická elektrárna

Hybridní fotovoltaická elektrárna nabízí efektivní řešení pro produkování čisté energie, které kombinuje využití solární energie a energie větru. Využití těchto dvou zdrojů energie dělá hybridní fotovoltaickou elektrárnu stabilnějším a spolehlivějším zdrojem energie než je použití pouze jednoho z těchto zdrojů.

V roce 2024 se očekává, že hybridní fotovoltaická elektrárna se stane stále populárnější. Tento růst popularity je dán především stále narůstající poptávkou po čisté energii a snižujícími se náklady na instalaci a provoz těchto zařízení.

Investice do hybridní fotovoltaické elektrárny se tak v roce 2024 stávají stále atraktivnějšími. Nízké provozní náklady a vysoká efektivita hybridních fotovoltaických elektráren představují ideální řešení pro dlouhodobou investici do ekologické budoucnosti.

Hybridní fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je to hybridní fotovoltaická elektrárna?

  Hybridní fotovoltaická elektrárna je inovativní řešení na výrobu čisté energie. Tento systém kombinuje výhody fotovoltaické energie a energie uložené v bateriích, čímž je schopen produkovat a ukládat elektrickou energii jak během dne, tak i v noci. Naše firma Mobis vám toto účinné řešení nabízí, abyste mohl snížit výdaje za energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

 • Proč bych měl zvolit hybridní fotovoltaickou elektrárnu od firmy Mobis?

  Mobis je vedoucím poskytovatelem technologických řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Naše hybridní fotovoltaická elektrárna je navržena s využitím nejnovějších technologií, které zajišťují maximalizaci výroby energie a efektivnost jejího ukládání. Naše odborníky prověřené mnohaletou praxí v oboru se ve všech fázích realizace starají o nejvyšší kvalitu a spolehlivost našich systémů.

 • Jaké jsou hlavní výhody hybridní fotovoltaické elektrárny od Mobis?

  Hybridní fotovoltaická elektrárna od Mobis nabízí několik klíčových výhod. V první řadě umožňuje maximálně využívat fotovoltaickou energii, díky spojení s energetickým úložištěm. To vede k významnému snížení energetických nákladů a zvýšení energetické soběstačnosti. Další výhodou je, že naše systémy jsou navrženy pro dlouhou životnost a minimální údržbu. Kromě toho vám Mobis poskytne komplexní servis včetně poradenství, instalace a servisu. Společnost Mobis je synonymem pro kvalitu a spolehlivost v oblasti výroby a ukládání fotovoltaické energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Hybridní fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Hybridní fotovoltaická elektrárna se stává klíčovou investicí v roce 2024. Její popularita pramení z nejnovějších energetických výzev a preference obnovitelné energie.

Důležitým kritériem při rozhodování o instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny je optimální orientace střechy, její sklon a velikost. Výpočet ekonomické návratnosti a atraktivnosti takové investice také zahrnuje náklady na instalaci, údržbu a provoz.

Vysoce efektivní hybridní fotovoltaická elektrárna poskytuje výhodu v podobě generování a ukládání energie do baterií pro čas, kdy je produkce solární energie nízká nebo nulová. Roční úspory na energii a trvalá udržitelnost tak mohou být klíčovými faktory pro investory.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Hybridní fotovoltaická elektrárna představuje revoluční krok v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V roce 2024 se očekává další významný rozvoj této technologie, která kombinuje výhody běžných solárních panelů s možnostmi skladování energie.

Instalace hybridní fotovoltaické elektrárny vyžaduje zvážení několika faktorů. Klíčovými aspekty jsou velikost a orientace střechy, typ střešního materiálu a zatížení střechy. Ne každá střecha je vhodná pro instalaci solárních panelů a tyto faktory mohou výrazně ovlivnit efektivitu a výkon hybridní fotovoltaické elektrárny.

Pro hlubší technické zhodnocení vaší střechy je vhodné využít specializovaných služeb. Profesionální technické zhodnocení může odhalit případné problémy a pomoci vytvořit optimální řešení pro instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny na vaší střeše. Díky tomu se můžete ujistit, že vaše investice do tohoto typu obnovitelné energie bude co nejlepší.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Potenciální dotace pro hybridní fotovoltaickou elektrárnu se může pohybovat až do výše 600 tisíc korun. Díky programech, které nabízí takové dotace, je možné pokrýt až 95% nákladů na výstavbu a instalaci solárních panelů.

Dotace nejsou určeny pouze pro domácnosti. Pokud jste majitelem firmy, můžete se také ucházet o různé podpory a dotace, které mohou pokrýt náklady na hybridní fotovoltaickou elektrárnu. Důležité je vědět, jak se správně zaregistrovat a splnit všechny požadavky pro získání finanční podpory.

Dotace a finanční podpora mohou změnit celkovou ekonomiku projektu. Je důležité si uvědomit, že získání těchto dotací je časově náročné a často vyžaduje poskytnutí detailních informací a dokumentů. Získání dotace může vést k rychlejší návratnosti investice do hybridní fotovoltaické elektrárny.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V roce 2024 je otázka, zda distributor připojí vaši fotovoltaickou elektrárnu do sítě, zcela klíčová. Rozhodující je kapacita distribuční sítě ve vaší lokalitě, kterou je možné zjistit pomocí nástroje EGD, mapy připojitelnosti.

Připojení vaší hybridní fotovoltaické elektrárny do sítě vám umožní prodávat přebytky energie zpět do sítě. Toto připojení je však závislé na dostupné kapacitě distribuční sítě, která se liší v jednotlivých lokalitách.

Není-li vaše hybridní fotovoltaická elektrárna připojena do sítě, může fungovat pouze v ostrovním režimu, což v praxi znamená, že energii nelze prodávat zpět do sítě. Připojení elektrárny k síti je pak možné určit se 100% přesností pouze prostřednictvím oficiální žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 - Ekonomicky výhodné nebo ne?

První věc, kterou je třeba vzít v úvahu při investování do fotovoltaické elektrárny, je návratnost investice. Návratnost je výsledkem kombinace celkové spotřeby elektrické energie, aktuální ceny elektřiny a dostupných dotačních podpor, včetně velikosti a typu instalovaného systému.

Některé instalační firmy lákají na krátkou dobu návratnosti investice, ale tyto odhady jsou často jen orientační. Nejlepším řešením je pořízení ekonomické analýzy výhodnosti fotovoltaické elektrárny, která bude založena na nejpřesnějších datech a předpovědích cen. I když je třeba mít na paměti, že i tento odhad je jen to - odhad.

I přes tuto nejistotu vám může takový odhad poskytnout cenné informace při rozhodování o výhodnosti investice do solární či hybridní fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investováním do hybridní fotovoltaické elektrárny je nutné zvážit několik důležitých faktorů, které mohou mít vliv na její účinnost a návratnost investice. Jedním z nich je poloha a orientace střechy, která by měla být optimálně situována směrem k jihu a mít dostatečný sklon pro maximální absorpci slunečního záření.

Dále je důležité zohlednit energetickou náročnost domácnosti a její konzumpci elektrické energie za účelem určení optimální velikosti fotovoltaického systému. Při plánování instalace hybridní fotovoltaické elektrárny by měl být také brán v úvahu přístup k technickému servisu a údržbě, včetně možnosti sledování výkonu elektrárny on-line.

V neposlední řadě je nezbytné sledovat legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie a dotační programy, které mohou značně snížit počáteční náklady na instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny a zkrátit dobu její návratnosti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin