FVE Elektrárny

V roce 2024 zaznamenaly fve elektrárny významný nárůst výroby elektřiny díky inovacím a rozšířenému využití technologie. Hlavním důvodem je stále rostoucí tlak na redukci emisí skleníkových plynů a snaha o přechod na obnovitelné zdroje energie.

Fve elektrárny jsou dnes viděny jako klíčový prvek při přechodu na čistou a udržitelnou energii. V čele tohoto trendu stojí především rozvíjející se trhy, jako je Čína a Indie, které rozšiřují své kapacity a investují do výzkumu a vývoje těchto technologií.

Toto je obecný pohled na budoucnost fve elektráren v roce 2024. Jak pokroky v technologii pokračují, očekáváme, že se budou další země připojovat k tomuto trendu a upřednostňovat solární energii jako hlavní zdroj elektrické energie.

FVE Elektrárny v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jakou roli hrají FVE elektrárny při snižování nákladů na energii?

  FVE elektrárny, neboli fotovoltaické elektrárny, mohou hrát klíčovou roli při snižování vašich nákladů na energii. Fotovoltaické panely využívají sluneční světlo k výrobě elektřiny, kterou můžete použít k napájení vašeho domu nebo podniku. To může výrazně snížit vaši závislost na dodavateli energie a přinést významné úspory. Překročí-li výroba energie vaše aktuální potřeby, můžete navíc přebytečnou energii prodat zpět do sítě. U Mobis vám nabízíme profesionální řešení FVE elektráren na klíč.

 • Proč bych měl svou FVE elektrárnu zakoupit od společnosti Mobis?

  V Mobis se zaměřujeme na poskytování špičkových řešení v oblasti FVE elektráren. Máme širokou škálu výrobků, které uspokojí jakékoli energetické potřeby a rozpočet. Naše týmy specialistů vám budou k dispozici po celou dobu procesu, od návrhu až po instalaci a údržbu. Navíc, díky našim silným vztahům s dodavateli a výrobními partnery, jsme schopni nabídnout konkurenceschopné ceny a vynikající záruční podmínky.

 • Jaké výhody přináší investice do FVE elektrárny od Mobis?

  Investice do FVE elektrárny od Mobis přinášejí celou řadu výhod. Kromě snižování nákladů na energii a přispívání k životnímu prostředí, mohou naše FVE elektrárny také zvýšit hodnotu vaší nemovitosti. Dále nabízíme komplexní servis, který zahrnuje poradenství, projektování, realizaci, monitoring a údržbu vašeho systému. Ať už vás zajímá malá domácí instalace nebo velký průmyslový projekt, jsme tady, abychom vám pomohli najít ideální řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

FVE Elektrárny v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

FVE elektrárny vyžadují určité podmínky pro jejich efektivní provoz. Je důležité vzít v úvahu polohu místa instalace, protože tato výrazně ovlivňuje výrobu elektrické energie.

Některé lokality jsou pro umístění FVE elektráren vhodnější než ostatní, například oblasti s vysokým počtem slunečných dní a nízkým zastíněním. Z důvodu financování je důležité zvážit také nabídku instalatérských firem, dostupné dotace a zpětnou dobu návratnosti investice do solární elektrárny. Zvažte také volbu vhodného typu panelů pro maximální výkon vaší instalace.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

FVE elektrárny jsou stále populárnější volbou pro výrobu čisté energie, a to nejen pro domácnosti, ale i pro podnikatele a obce. Klíčovou roli v jejich úspěšné instalaci hraje vhodná střecha, která by měla disponovat dostatečnou plochou, správnou orientací a kvalitním materiálem.

Důležitou roli hraje také statika střechy, která musí být dostatečně silná, aby unesla zatížení solárních panelů a konstrukcí. V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme požádat o technické zhodnocení vaší střechy, které provádíme zcela zdarma.

Je také nutné zmínit, že fve elektrárny nejsou vhodné pro všechny typy střešních krytin. Konkrétně například eternitové střechy jsou problematické nejen z hlediska instalace, ale často mohou nastat i problémy s těsností a následným zatékáním do objektu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

FVE elektrárny se tak mohou stát dostupnějšími díky finanční podpoře z dotačních programů. Je ale důležité si uvědomit, že dotace pokrývají pouze část nákladů a jejich získání vyžaduje splnění některých podmínek a doprovodné dokumentace.

Mezi hlavní podmínky pro získání dotace na solární elektrárnu patří například technický stav objektu, na kterém se FVE elektrárna instaluje, a také by měla být zajištěna ekonomičnost projektu. Dokumentace předkládaná k žádosti o dotaci by měla obsahovat technickou zprávu a projektovou dokumentaci, také je nutné předložit energetický audit a v některých případech také studii proveditelnosti.

Výše dostupných dotací se mění v závislosti na státním rozpočtu a aktuální politice podpory obnovitelných zdrojů. Výhodou je, že dotace jsou většinou poskytovány formou návratných finančních prostředků, což znamená, že v případě úspěšné realizace projektu FVE elektrárny se poskytnuté prostředky vracejí zpět do rozpočtu dotačního programu.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste majitelem fve elektrárny v roce 2024, pravděpodobně máte na mysli otázku, zda vaše fve elektrárna bude připojena do sítě distributorem. Situaci ovlivňuje řada faktorů, které budou podrobněji diskutovány.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě a je důležité zjistit, zda máte potřebnou kapacitu pro připojení vaší fve elektrárny. Bez připojení by bylo možné spustit fve elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což však znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě.

Existuje několik nástrojů, které vám mohou pomoci určit vaší možnost připojení, jako je například mapa připojitelnosti od EGD. Tato mapa vám umožní zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě plná. Vždy však pamatujte, že se 100 % přesností zjistí možnost připojení až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren se stává stále více atraktivní díky poklesu nákladů na instalaci a provoz. Stoupající ceny elektřiny a stále dostupnější dotace a podpory pro tuto formu výroby energie také přispívají k rostoucímu zájmu o tuto alternativu.

Je však důležité brát v úvahu také časový rámec návratnosti. Návratnost investice do solárních elektráren se pohybuje obecně mezi 8 a 12 lety, avšak tento údaj může být ovlivněn řadou faktorů, včetně velikosti instalace, dostupnosti dotací či výše spotřeby elektrické energie. Není tedy možné poskytnout přesnou odpověď bez podrobné analýzy konkrétních podmínek.

Závěrem, zda se investice do solárních elektráren vyplatí, závisí na řadě faktorů, včetně individuální spotřeby elektrické energie, typu a velikosti instalace a aktuálním stavu trhu s elektřinou. Doporučujeme proto nezávislou ekonomickou analýzu, která vezme v úvahu všechny tyto aspekty a poskytne nejrealističtější odhad potenciálního výnosu z vaší investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investování do fotovoltaických elektráren (FVE) je nyní považováno za jednu z nejatraktivnějších možností pro zelené investice, ale samo o sobě přináší několik otázek, na které je potřeba odpovědět. Prvním z nich je lokalita, ve které se chystáte FVE instalovat, protože množství slunečního světla významně ovlivňuje výkonnost FVE.

Dalším zásadním faktorem je ekonomická návratnost investice do FVE. Zahrnuje náklady na pořízení a instalaci fotovoltaických panelů, údržbu, možné dotace a také očekávaný výnos z prodané elektrické energie. Tím je dobré se zabývat podrobně, neboť rozhoduje o tom, zda se investice do FVE vyplatí.

Posledním, ale neméně důležitým je legislativní rámec. Před investicí do FVE se je třeba informovat o zákonných povinnostech a možných dotacích. Nevhodné by bylo investovat do FVE bez předchozí analýzy aktuální legislativy a možných změn v budoucnu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin