FVE elektrárna

Ve světě energetiky se nezadržitelně prosazuje trend udržitelnosti a jedním z předních představitelů této revoluce je fve elektrárna. Fve elektrárny jsou známé svou schopností využívat obnovitelný zdroj energie – slunce, což je v souladu s globálními tendencemi směřujícími k ekologičtější alternativě.

Rok 2024 je významným rokem pro fve elektrárny, jakožto rok rapidního rozšíření a technologických inovací. Pozorujeme značný nárůst poptávky po fotovoltaických instalacích, což je důležitým hnacím motorem pro tento rok.

Důležitým aspektem je rovněž skutečnost, že stále více vlád a korporací uzavírá partnerství s dodavateli fve elektráren, aby tak podpořily přechod k udržitelným zdrojům energie, což je jedním z hlavních cílů pro rok 2024. Takový trend nejen ovlivňuje celosvětový energetický mix, ale také ukazuje, jak je fve energetika důležitou součástí naší budoucí energetické politiky.

FVE elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč si vybrat fve elektrárnu od Mobis?

  Mobis nabízí špičkové fve elektrárny s moderními fotovoltaickými panely a kvalitními invertory. Naše systémy jsou navrženy pro snadnou instalaci, nízkou údržbu a vysokou energetickou efektivitu. Rádi vám poskytneme bezplatnou konsultaci a návrh systému přizpůsobeného vašim potřebám.

 • Jaká je návratnost investice do fve elektrárny od Mobis?

  Investice do fve elektrárny od Mobis se obvykle vrátí během 6-10 let, v závislosti na velikosti systému a spotřebě energie. Díky dlouhodobým garancím na naše produkty a nižším účtům za energii, můžete očekávat vysoké úspory po celou dobu životnosti systému.

 • Jak může fve elektrárna od Mobis přispět k ochraně životního prostředí?

  Fve elektrárna od Mobis vám umožňuje produkovat čistou, obnovitelnou energii přímo u vás doma. Tím, že snižujeme závislost na fosilních palivech, přispíváme k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. Každý, kdo si vybere naše fve elektrárny, se tak stává aktivním účastníkem v boji proti klimatickým změnám.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

FVE elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

FVE elektrárna má svá specifika, která je třeba zohlednit. Na prvním místě stojí orientace střechy budovy, která je pro instalaci zásadní. Optimální je, pokud střecha vaší budovy směřuje na jih, neboť tak získáte nejvíce slunečního světla a využití FVE elektrárny bude maximální.

I výběr pozemku pro umístění FVE elektrárny hraje významnou roli. Pozemek by měl být dostatečně osluněný a ideálně rovný. Prostor pro montáž musí být co nejvíce otevřený, bez překážek bránících dopadu slunečních paprsků, jako jsou například vysoké stromy nebo budovy.

Při plánování instalace FVE elektrárny je důležité zohlednit také finanční stránku. Cenovou nabídku je dobré důkladně prozkoumat a porovnat s nabídkami od konkurenčních firem. Také je třeba zvážit, zda je investice do patřičné velikosti FVE elektrárny výhodnější, nebo zda by pro vás bylo lepší zvolit malý solární systém pro pokrytí základních energetických potřeb.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

FVE elektrárna je stále oblíbenějším řešením pro domácnosti i podniky. Investice do takového zařízení se může výrazně odrazit v úspoře na měsíčních účtech za energii. Navíc, návratnost investice se z rok na rok zlepšuje díky příznivým legislativním změnám a narůstajícím cenám elektřiny.

Nicméně, do instalace fve elektrárny je potřeba se důkladně ponořit a vzít v potaz několik faktorů. Mezi ty hlavní patří velikost a orientace střechy, materiál střechy a také celková statika budovy. Je nutno mít na paměti, že každá střecha není vhodná pro instalaci a může přinést různé komplikace.

Jedním z řešení před instalací fve elektrárny je technické zhodnocení střechy a celé budovy profesionální firmou. Tento krok může předcházet možným problémům a zajistit bezproblémovou instalaci a fungování systému. Službu technického zhodnocení nabízí mnohé firmy a většinou je to bezplatná a nezávazná služba.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

FVE elektrárna, jako jedna z nejúčinnějších cest k soběstačnosti v energetické náročnosti, může být financována i za pomoci dotací. Dotací, které na obnovitelné zdroje energie poskytuje stát, se může doba návratnosti investice do solární elektrárny výrazně zkrátit.

Řada dotačních programů poskytuje podporu pro obnovitelné zdroje - patří sem například RES+ a OP TAK. Zajímavý je však zejména pro vlastníky rodinných a bytových domů program Nová zelená úsporám, který od 1.9.2024 prochází změnou.

Podmínky pro získání dotačních programů je potřeba neustále sledovat a pečlivě prostudovat. Není totiž výjimkou, že se mění jak výše dotací, tak i podmínky pro jejich přidělení. Investice do solární FVE elektrárny je tak vždy nutné promyslet nejen z hlediska technického a ekonomického, ale i s ohledem na aktuální dotační možnosti.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud máte zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny, jedním z důležitých aspektů je možnost připojení kti distribuční síti. Bez připojení by byla vaše elektrárna schopná fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že byste neměli možnost prodat přebytky energie zpět do sítě.

Připojitelnost k distribuční síti je ovlivněna kapacitou této sítě, která je v různých lokalitách odlišná. K zjištění možnosti připojení lze využít nástroj EGD zvaný mapa připojitelnosti. Tímto nástrojem můžete zjistit, zda již není kapacita sítě ve vaší oblasti plná a připojení tedy není možné.

Nicméně, 100 % přesnou odpověď na vaši otázku získáte až prostřednictvím žádosti o připojení, kterou za vás může vyřídit specializovaná firma. Prověření možnosti připojení je tak důležitým krokem při rozhodování o instalaci fve elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 bude investice do solární elektrárny stále významným rozhodnutím, ke kterému byste měli přistupovat s rozmyslem.

Ústřední otázkou je, zda se Vám ekonomicky vyplatí tuto investici realizovat. Hodnocení výhodnosti investice se obvykle soustředí na celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny od dodavatele, dotační podporu a také na velikost a typ navrženého systému.

Pamatujte však na to, že ačkoliv vám instalační firmy mohou slíbit krátkou dobu návratnosti investice, tato tvrzení jsou často pouze orientační. Nejlepším řešením je vyžádat si ekonomickou analýzu fotovoltaické elektrárny, která Vám poskytne nejpřesnější odhady a předpovědi cen. Takový odhad Vám může poskytnout cenný vhled do výhodnosti investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je nezbytné zvážit několik klíčových faktorů. Nejdůležitějším z nich je lokalita nemovitosti, dostatečná sluneční expozice a typ střechy, která může ovlivnit efektivitu solárních panelů.

Dalším důležitým faktorem je finanční a legislativní aspekt investice. Je třeba vyhodnotit rentabilitu a návratnost investice, znát aktuální zákony a programy, které podporují využití fotovoltaických technologií a zjistit možnosti financování.

Závěrem, fotovoltaická elektrárna je dlouhodobá investice, která vyžaduje důkladnou analýzu a poradenství od odborníků. Pro podrobnější informace a bezplatnou konzultaci se neváhejte obrátit na naše specialisty v oboru fotovoltaických elektráren.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin