FVE bez baterie

Fotovoltaická energetická technologie prochází průlomem díky inovacím v oblasti fve bez baterie. Jedná se o fenomén, který by mohl radikálně změnit způsob, jakým generujeme a skladujeme energii, a významně přispět k dosažení cílů udržitelnosti.

Inovace fve bez baterie spočívá především v schopnosti střídavě generovat a ukládat energii bez nutnosti použití baterií. Tato technologie tak nabízí možnost využití sluneční energie i po setmění, což otevírá nové možnosti pro její širší využití. Rychle se vyvíjející trh s těmito řešeními tak představuje obrovský potenciál pro investice a rozvoj.

Nicméně, jak s každou novou technologií, je důležité sledovat vývoj a potenciální výzvy, které fve bez baterie mohou přinést. Je třeba přizpůsobit regulační rámce a zajistit dostatečnou úroveň technologické a infrastrukturní připravenosti.

FVE bez baterie v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak pracuje FVE bez baterie od Mobis?

  FVE bez baterie z naší společnosti Mobis je technologie, která vás zbaví závislosti na energiích z tradičních zdrojů. Tato FVE (fotovoltaická elektrárna) funguje na principu přímého využití vyrobené energie bez její akumulace do baterie. Vyrobená elektřina se okamžitě používá pro elektrické spotřebiče v domácnosti nebo se dodává zpět do veřejné sítě.

 • Proč bych měl investovat do FVE bez baterie od Mobis?

  Investování do FVE bez baterie od Mobis je ekonomicky efektivní volba, protože nevyžaduje nákladné baterie pro akumulaci energie. Veškerá energie se využívá maximálně efektivně, a oproti systému s bateriemi se také snižuje cena za instalaci a údržbu. Díky našim FVE bez baterie budete navíc považováni za udržitelné a ekologicky uvědomělé bydlení.

 • Jaký je rozdíl mezi FVE s baterií a FVE bez baterie od Mobis?

  Hlavní rozdíl mezi FVE s baterií a FVE bez baterie od Mobis spočívá v akumulaci vyrobené elektrické energie. FVE s baterií umožňují uchovávat energii pro pozdější využití, například v noci nebo v období vyšší spotřeby. Na druhou stranu, FVE bez baterie fungují na bázi okamžitého využití energie nebo jejího dodání do veřejné sítě, což je finančně efektivnější, neboť eliminuje náklady na nákup a údržbu baterií.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

FVE bez baterie v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

FVE bez baterie je výhodné řešení pro ty majitele, kteří své spotřebované množství energie dokáží přizpůsobit výrobě jejich solární elektrárny. To znamená, že pokud Vaše spotřeba energie koreluje s výrobou energie Vaší elektrárny, může být pro Vás výhodnější neinvestovat do drahého akumulačního systému.

Na druhou stranu, jestliže je vaše spotřebované množství energie většinou mimo dobu výroby elektrické energie (FVE bez baterie produkuje energii především během dne), mohlo by se pro Vás vyplatit investovat do akumulačního systému, který by dokázal uložit vyrobenou energie pro Vaše večerní a noční potřeby.

Výběr správné velikosti vaší solární elektrárny je další klíčový faktor při zvažování investice do FVE bez baterie. V případě, že je vaše FVE nadměrně dimenzovaná, budete odevzdávat přebytečnou energii do sítě za velmi nízkou cenu. Naopak, pokud bude vaše FVE nedostatečně dimenzovaná, budete muset dokupovat energii z distribuční sítě za tržní ceny. Je tedy zapotřebí najít tu správnou rovnováhu pro vaši konkrétní situaci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 spatřil světlo světa inovativní produk - fve bez baterie. Tento revoluční přístup nabízí mnoho výhod pro uživatele, zejména snížené náklady na instalaci a údržbu.

Předmětem diskuzí je však otázka, zda je každá střecha vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Při rozhodování hrají roli různé faktory, jako je velikost střechy, její orientace a materiál. Pro střechy z eternitu je tento typ instalace méně vhodný, neboť po její instalaci může dojít k problémům s těsností.

Důležitou roli hraje i statika střechy a zda je schopná unést zátěž panelů a konstrukcí. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fve bez baterie, je využít bezplatného technického zhodnocení vašeho domu od specializovaných techniků v oblasti fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 jsou dostupné různé možnosti pro získání dotační podpory na realizaci solárních elektráren. Klíčovou roli zde hrají programy jako RES+, OP TAK a zvláště program Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy.

Od 1. září 2024 dochází k významné změně v rámci programu Nová zelená úsporám. Jak přesně se tento program mění a jaké má to dopady na zájemce o dotační podporu, je nutné sledovat aktuální informace a podmínky programu.

Díky dotacím na fotovoltaiku se doba návratnosti investice do solární elektrárny výrazně zkracuje. Proto je důležité detailně prostudovat podmínky jednotlivých dotačních programů a posoudit, který z nich je pro vaši situaci nejvýhodnější.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se rozhodnete postavit fotovoltaickou elektrárnu, jedním z primárních témat v roce 2024 bude otázka, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do své sítě. Bez tohoto připojení můžete provozovat elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že fve bez baterie bude omezena na využití produkce pro vlastní spotřebu, s nemožností prodávat přebytky do sítě.

V České republice, kapacita distribuční sítě se mění v závislosti na lokaci a někde může být již plně využita. ČEZ Distribuce, a.s. poskytuje mapu připojitelnosti, která slouží jako orientační nástroj pro zjištění předpokládané dostupnosti přípojek v určitých lokalitách.

Nicméně, pro získání přesné informace o možnosti připojení fve bez baterie bude nutné podat oficiální žádost o připojení. Toto může vyžadovat odborné poradenství, které můžeme poskytnout našim zákazníkům.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být ekonomicky výhodná, avšak je potřeba zvážit několik faktorů. V první řadě je třeba zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dostupnou dotační podporu a také velikost a typ navrženého systému.

Instalační firmy často slibují rychlou návratnost investice, ale vždy je důležité pamatovat na to, že jejich výpočty jsou často orientační. Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny je tedy nezbytné provést s nejnovějšími a nejpřesnějšími údaji, a to i přesto, že výsledek bude stále jen odhad.

A přestože je tento odhad nejistý, je velmi důležitý při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny. Ve výsledku může takový odhad napomoct při zhodnocení potenciálních výhod a nevýhod investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investování do fotovoltaické elektrárny je velkým krokem, který vyžaduje důkladné zvážení různých faktorů. Tyto faktory zahrnují například finanční závazek, počáteční investice a potenciální návratnost, lokalitu, dostupnost slunce, stáří a kondici střechy nebo pozemku a také aktuální a očekávané úrovně spotřeby elektrické energie.

Jedním z nejdůležitějších aspektů při rozhodování o nákupu fotovoltaické elektrárny je vyhodnocení ekonomické návratnosti. Tento proces zahrnuje posouzení počátečních nákladů na nákup a instalaci systému, odhadovaných úspor na nákladech za elektřinu, hodnotu výrobené energie a předpokládanou dobu návratnosti investice.

Před rozhodnutím o pořízení fotovoltaické elektrárny je také vhodné zjistit, jaký typ systému je pro Vaši nemovitost nejvhodnější. Existují různé typy fotovoltaických systémů, například on-grid (připojené k elektrické síti), off-grid (nezávislé na elektrické síti) či hybridní systémy. Volba vhodného typu systému závisí na mnoha faktorech, včetně Vašich individuálních potřeb a preferencí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin