FVE

V roce 2024, fve se stane klíčovým slovem ve webovém vyhledávání. Významný nárůst jeho používání se očekává s hojným rozšířením nových technologií.

Udržet se na předních příčkách vyhledávání tedy bude v případě fve nezbytné. K tomu je nutné neustále aktualizovat a optimalizovat obsah webu, aby byl přizpůsobený nejnovějším algoritmům vyhledávacích motorů.

Vysoce relevantní obsah se zaměřením na fve, doplněný o pravidelné aktualizace a optimalizaci, může znamenat průlom ve webovém vyhledávání. Přesto je důležité poznamenat, že strategie by měla být flexibilní a přizpůsobivá rychle se měnícímu digitálnímu prostředí.

FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je to fve?

  FVE je zkratka pro fotovoltaickou elektrárnu. Jedná se o zařízení, které přeměňuje sluneční světlo přímo na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků.

 • Proč bych měl investovat do fve od vaší firmy Mobis?

  Investice do fve od naší společnosti Mobis přináší řadu výhod, včetně vysoce kvalitních komponent, profesionální instalace a celkové energetické úspory. Naše fve systémy jsou navrženy tak, aby optimalizovaly výrobu energie a minimalizovaly náklady.

 • Jaká je dlouhodobá hodnota investice do fve?

  Investice do fve přináší dlouhodobou hodnotu, pokud jde o energetickou soběstačnost a finanční úsporu. Díky fve máte možnost nejen prodat přebytečnou energii zpět do sítě, ale také výrazně snížit své měsíční náklady na energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

První z nich je vlastnictví střechy a možné stavební omezení. Vlastnit nemovitost i se střechou je klíčový faktor, protože je potřeba místo pro umístění panelů. Pokud střechu nevlastníte, vyjednávání s pronajímatelem může být komplikované.

Další děležitý bod je orientace střechy a dostatek slunečního svitu. Optimální směr pro umístění panelů je na jih, jelikož tak budou vystaveny nejvíce slunci během dne. Panelům by mělo svítit slunce minimálně 5 hodin denně, aby pro vás byla jejich instalace výhodná. Počasí v lokalitě vaší fotovoltaické elektrárny také hraje klíčovou roli, jelikož v oblastech s častým deštěm a oblačností bude výroba energie nižší.

Poslední velmi duležitý bod je rozhodnutí mezi on-grid a off-grid systémem. On-grid systémy jsou připojeny k veřejné síti a mohou do ní dodávat přebytečnou energii výměnou za kredity. Off-grid systémy jsou nezávislé na veřejné síti a mohou být ideální pro domy v odlehlých oblastech nebo jako záložní zdroj energie. Vaše rozhodnutí mezi on-grid a off-grid systémem ovlivní náklady a komplikace spojené s instalací, údržbou a provozem vaší fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Hovořit bude potřeba o fve, tedy fotovoltaických elektrárnách v roce 2024. Postupně se zaměříme na nezbytná zjištění, která je třeba učinit před jejich instalací, jako je velikost střechy, její orientace, materiál a statika.

Nezapomínejme, že ne každá střecha je ideální pro instalaci fve. Problémem může být malá plocha střechy, což omezuje počet solárních panelů, které je možné namontovat. S tou souvisí i orientace střechy; pokud není vhodně orientovaná, může to negativně ovlivnit potenciální výrobu energie fotovoltaikou.

Zvláště problematické jsou střechy z eternitu, na které se fve často neinstalluje z obav před zatékáním po instalaci. Statika střechy je rovněž faktor, který je třeba brát v úvahu, aby zatížení panelů a konstrukcí nedošlo k její deformaci. Pokud vás tato témata zajímají, můžete využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Díky dotacím na fotovoltaiku se doba návratnosti Vaší investice výrazně zkrátí a tak je důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace. Tato podpora může být klíčová pro rozhodování o investici do solární elektrárny.

Dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů je vícero. Mezi nejdůležitější patří například RES+, OP PIK, nebo program Nová zelená úsporám, který je určený pro rodinné a bytové domy. Je důležité neopomenout, že podmínky pro získání těchto dotací se mohou časem měnit.

Od 1. září 2024 dochází k významné změně v dotačním programu Nová zelená úsporám. Jaká bude tato změna a jak ovlivní podmínky pro získání dotace v tomto programu, je nyní jedním z klíčových otázek pro všechny budoucí investory do solárních elektráren.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v roce 2024, je nezbytné zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do své sítě. Bez takového připojení by vaše elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že neprodáváte přebytky energie zpět do sítě a váš systém je "odříznut" od vnější sítě.

Kapacitu distribuční sítě nelze paušálně určit, protože se liší v různých oblastech. Naštěstí poskytuje Energetický regulační úřad (ERÚ) nástroj nazývaný mapa připojitelnosti, kde můžete zjistit, zda je kapacita sítě ve vašem konkrétním místě již vyčerpána. Modře označená území znamenají, že kapacita je již naplněna.

Nicméně, konečnou jistotu o možnosti připojení získáte až podáním žádosti o připojení k provozovateli distribuční soustavy. Tuto žádost obvykle za své zákazníky vyřizují dodavatelé fotovoltaických systémů, takže se nemusíte obávat složité administrativy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomické přednosti investování do solární elektrárny v roce 2024 lze shrnout do několika zásadních bodů. FVE, jak se tato technologie často označuje, nabízí rychlou návratnost investice, pokud je systém správně dimenzován a optimalizován pro potřeby konkrétní nemovitosti.

Důležitým faktorem je také aktuální cena elektrické energie a předpokládaný vývoj těchto cen v budoucnu. S rostoucími cenami elektrické energie se investice do FVE stává stále atraktivnější. Je také nutné vzít v úvahu dostupné dotační programy a podpory, které mohou výrazně snížit počáteční náklady na instalaci systému.

Nicméně, je důležité být opatrný při posuzování slibů instalatérů o extrémně krátkých návratnostech. Jakákoli ekonomická analýza výhodnosti FVE je vždy jen přibližná a měla by být prováděna nezávislým odborníkem. Vždy je tedy lepší se obrátit na více zdrojů při získávání informací a nechat si vytvořit detailní ekonomickou analýzu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny v roce 2024 je nejprve nutné zhodnotit, zda je konkrétní nemovitost pro takovou instalaci vhodná. Tento krok je nezbytný, neboť podmínky pro efektivní provoz fve mohou být velmi specifické.

Následuje důkladná analýza možných návratností takové investice. Je třeba zohlednit nejen počáteční náklady na zakoupení a instalaci fve zařízení, ale také předpokládané provozní náklady a očekávané výnosy z prodeje elektřiny. Tato část procesu rozhodování vyžaduje přehled o aktuálním stavu trhu a ceníku dané elektroenergetické společnosti.

Pokud je tento proces složitý, je možné využít

bezplatné konzultace nabízené mnohými odborníky v oboru. Starostí klienta poté zůstává pouze zanechat své telefonní číslo a očekávat zavolání s nabídkou nejlepších možných řešení a odpovědi na všechna jeho otázky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin