Fotovaltaiky na rodinný dům

Instalaci fotovoltaiky na rodinný dům lze považovat za jednu z nejlepších investic pro rok 2024. Technologie a legální opatření se totiž mění vstřícně pro vlastníky rodinných domů, což zajišťuje rychlejší návratnost investice.

Detailní plánování a profesionální instalace fotovoltaiky na rodinný dům jsou klíčové pro dosáhnutí maximální účinnosti. Chytré správa systému pak umožňuje uživatelům kontrolovat a optimalizovat spotřebu energie, což výrazně přispívá k úspoře nákladů.

Kromě ekonomických výhod představuje instalace fotovoltaiky na rodinný dům také skvělý způsob, jak přispět ke snižování emisí CO2 a bojovat proti změně klimatu. Fotovoltaické systémy jsou šetrné k životnímu prostředí, přičemž jejich instalace a údržba nesouvisejí s produkcí škodlivých látek.

Fotovaltaiky na rodinný dům v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických panelů od firmy Mobis na mém rodinném domě?

  Instalace fotovoltaických panelů na váš rodinný dům od firmy Mobis přináší řadu výhod. Za prvé, umožní vám produkovat vlastní čistou a obnovitelnou energii, což vede k trvalé úspoře nákladů na elektrickou energii. Za druhé, naše fotovoltaické systémy jsou navrženy tak, aby snadno integrovaly do jakéhokoli existujícího energetického systému a nevyžadovaly žádnou další údržbu. Kromě toho nabízíme dlouhodobou záruku a podporu po celou dobu životnosti panelů. Naši odborníci jsou vám k dispozici pro jakékoliv dotazy nebo potřeby týkající se instalace.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaiky na rodinný dům od firmy Mobis?

  Proces instalace fotovoltaiky na rodinný dům s firmou Mobis je jednoduchý a hladký. Začínáme konzultací a hodnocením vašeho domu, abychom určili nejefektivnější umístění panelů a zhodnotili množství energie, které váš domácnost potřebuje. Následně vám představíme návrh řešení, který je přizpůsobený vašim potřebám. Po schválení návrhu naši odborně vyškolení technici instalují fotovoltaický systém, provádějí potřebné inspekce a ujistí se, že systém funguje efektivně. Navíc, poskytneme vám veškeré potřebné informace o správě a údržbě systému.

 • Jak dlouho je návratnost investice do fotovoltaiky na rodinný dům od firmy Mobis?

  Návratnost investice do fotovoltaického systému od firmy Mobis se obecně pohybuje mezi 7 až 10 lety, v závislosti na velikosti systému a množství energie, kterou váš domácnost spotřebuje. Díky úsporám na nákladech na elektrickou energii a státním dotacím pro obnovitelné zdroje energie můžete tuto návratnost ještě zkrátit. Navíc, fotovoltaický systém přidává hodnotu k vašemu domu a je dlouhodobou investicí do životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaiky na rodinný dům v roce 2024: Co je potřeba zvážit?Fotovoltaiky na rodinný dům: Pozemek, na kterém se váš rodinný dům nachází, je jedním z hlavních faktorů určujících, zda je instalace fotovoltaiky výhodná. Místo by mělo být slunné, ideálně orientované na jih, s minimálními stínícími objekty. Jinak může být výkon fotovoltaické elektrárny výrazně snížen.

Dalším faktorem je doba návratnosti - ta záleží na velikosti a výkonu elektrárny, množství vyrobené elektřiny a ceny energie. Typicky se doba návratnosti pohybuje mezi 9-15 lety. Důležitý je také fakt, zda budete energii prodávat do sítě, nebo zda bude sloužit primárně k pokrytí vlastní spotřeby.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace fotovoltaiky na rodinný dům je vhodná a efektivní volba pro domácnost, která je zaměřena na sebepostačitelnost a snížení emisí. Před její realizací je však potřeba zvážit několik faktorů.

Velikost a orientace střechy je klíčovým faktorem, který ovlivňuje množství generované energie. Příliš malá střecha nemůže pojmout dostatečné množství solárních panelů, z čehož vyplývá nižší výroba elektřiny. Orientace střechy pak ovlivňuje intenzitu dopadajícího slunečního záření a tím i výrobu energie.

Dále je nezbytné posoudit i typ materiálu střechy. Tato komplikace se týká především střech z eternitu, které mohou po instalace začít zatékat a nejsou zpravidla ideální pro montáž fotovoltaických panelů. Dalším podstatným faktorem je statická zatížitelnost střechy, která musí být schopna unést hmotnost panelů a konstrukcí. Jako nejjednodušší řešení těchto potenciálních problémů poskytujeme bezplatné technické zhodnocení domu pro instalaci fotovoltaiky na rodinný dům.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaiky na rodinný dům a další obnovitelné zdroje jsou totiž od tohoto data podporovány novým dotačním programem "Moderní energetiku pro všechny".

Nutno ovšem podotknout, že každý dotační program má své specifické podmínky pro získání finančních prostředků. Například program "Moderní energetiku pro všechny" požaduje mezi jinými také doklad o úspěšném absolvování energetického auditu objektu, na který je příspěvek žádán.

V případě, že vám nevyhovují podmínky jednoho z programů, je vždy možnost obrátit se na další, který podporuje instalaci fotovoltaiky na rodinný dům. Podpora obnovitelných zdrojů je dnes velkým tématem a vyplatí se sledovat informace o dostupných dotačních programech.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V současné době se všeobecný zájem o instalaci fotovoltaiky na rodinný dům znatelně zvyšuje. Přesto mohou být některé kapacity distribučních sítí vyčerpány, což by mohlo komplikovat připojení nových fotovoltaických elektráren.

Pro ověření dostupnosti připojení můžete využít nástroj EGD, tedy mapu připojitelnosti. Tato mapa zobrazuje místa, kde již byla kapacita distribuční sítě vyčerpána. Nicméně, nejvíce spolehlivé informace obdržíte až po podání oficiální žádosti o připojení fotovoltaiky na rodinný dům.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Instalace fotovoltaiky na rodinný dům v roce 2024 může přinést řadu ekonomických i ekologických výhod. Výhodnost investice do solární elektrárny je ovlivněna celou řadou faktorů, včetně energetických potřeb rodinného domu, lokality, střešního sklonu a dalších individuálních činitelů.

Při zjišťování návratnosti investice je nezbytné zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, momentální a budoucí cenu elektřiny a dostupné formy dotační podpory. Navíc je také důležité vzít v úvahu typ a velikost instalovaného systému, protože tyto faktory mohou významně ovlivnit celkovou cenu instalace a tím i dobu návratnosti.

Pro přesnější určení ekonomické efektivnosti instalace fotovoltaiky na rodinný dům vám mohou pomoci specializované firmy, které vám vyhotoví kompletní analytickou zprávu. I přesto je třeba si uvědomit, že všechny výpočty a odhady jsou založeny na stávajících predikcích a situaci na trhu s energiemi, tudíž finální hodnota návratnosti může být o něco jiná.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do fotovoltaiky na rodinný dům vyžaduje pochopení některých klíčových faktorů. První a nejdůležitější věcí, kterou je třeba zvážit, je orientace střechy domu; aby bylo dosaženo optimálního výkonu, střecha by měla být orientována na jih.

Dalším klíčovým faktorem je stínování - i malý stín může výrazně snížit výkon fotovoltaického systému. Měli byste také zvážit dostupnost financování a možnosti dotací pro instalaci fotovoltaiky na rodinný dům.

Před investicí do fotovoltaiky na rodinný dům byste tedy měli provést řádnou přípravu a zvážit všechny faktory. Kompletní analýza Vám umožní posoudit, zda je investice do fotovoltaického systému pro Vás výhodná a jestli stojí za to do ní investovat.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin