Střídač fotovoltaiky

Je nezbytné mít na paměti, že v oblasti fotovoltaiky, je střídač klíčovou součástí celého systému. Střídač v fotovoltaickém systému převádí stejnosměrný proud z solárních panelů na střídavý, který je kompatibilní s běžnou elektrickou sítí.

V roce 2024, díky pokroku v technologiích, se očekává větší efektivita a spolehlivost fotovoltaických střídačů. S pokračujícím vývojem a inovacemi se střídače stávají stále menší, lehčí a efektivnější, což umožňuje snadnější instalaci a nižší náklady na provoz.

Jedním z hlavních trendů v roce 2024 v oblasti fotovoltaiky a střídačů je také rozvoj inteligentních střídačů. Tyto zařízení umožňují dálkový monitoring a řízení fotovoltaického systému, což vede k efektivnějšímu využívání energie a lepšímu řízení spotřeby.

Střídač fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je role střídače v systému fotovoltaiky?

  Střídač v systému fotovoltaických panelů hraje klíčovou roli, protože mění generovanou stejnosměrnou energii na střídavou, která je kompatibilní s běžnou elektrickou sítí v domácnosti nebo podniku. Bez střídače by fotovoltaický systém nebyl schopen napájet běžné elektrické spotřebiče. V naší firmě Mobis nabízíme kvalitní a efektivní střídače, které pomáhají maximalizovat výkon vašeho fotovoltaického systému.

 • Proč bych měl volit střídač od vaší firmy Mobis?

  Střídač z naší nabídky vyznačuje vysokou kvalitou, dlouhou životností a optimálním výkonem. V provozu je tichý, spolehlivý a efektivně využívá energii, kterou generují solární panely. Máme široký sortiment střídačů, aby vyhovoval různým potřebám našich zákazníků. Naše zkušený tým vám také poskytne podrobné informace a poradí, který střídač je pro vaši instalaci nejvhodnější.

 • Jaký je význam střídače pro efektivitu solárního systému?

  Střídač je jedním z nejdůležitějších prvků pro efektivitu fotovoltaického systému. Jeho úkolem je nikoliv jen převod energie, ale také optimalizace využití energie, snížení ztrát a zvýšení celkového výkonu systému. Střídač od Mobis vám pomůže získat maximum z vašeho fotovoltaického systému a napomůže tak snížení vašich energetických nákladů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Střídač fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Nejčastější otázkou při zvažování instalace solární elektrárny je: "Je moje střecha vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů?" Orientace střechy, její sklon či stínění mohou mít vliv na efektivitu výroby elektrické energie. Důležité je také zjistit, zda váš dům neleží v památkové zóně, kde by mohly být instalace solárních panelů omezeny či dokonce zakázány.

Dalším důležitým faktorem je volba správného fotovoltaika střídače. Střídač je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý, který je kompatibilní s domácími elektrickými zařízeními a elektrickou sítí. Pokud by fotovoltaika střídač nebyl kvalitní, mohlo by to vést k neefektivnímu využití vyrobené elektrické energie.

Konečně je vhodné zjistit, zda se vaše lokalita nachází ve vzdálenosti do 50 km od vedení o napětí minimálně 110 kV či do 150 km od vedení o napětí 220 kV a vyšší. V opačném případě by mohlo dojít k nepřípustnému zvýšení napětí v distribuční síti, což by mohlo vést k omezení výroby elektrické energie u vaší fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se fotovoltaika střídač staly stěžejními součástmi fotovoltaických systémů. Střídač plní klíčovou funkci konverze stejnosměrného proudu, který vytváří fotovoltaický modul, na střídavý proud používaný v běžné domácnosti.

Z hlediska funkčnosti a efektivity je důležité vybrat správný typ fotovoltaika střídač – centrální, řetězový nebo mikrostřídač. Volba závisí na konkrétní konfiguraci fotovoltaického systému a podmínkách na střeše domu.

Investice do kvalitního fotovoltaika střídače může významně ovlivnit celkový výkon a efektivitu instalovaného fotovoltaického systému. Pro maximální spolehlivost a dlouhověkost je tedy důležité zvolit komponenty od renomovaných výrobců a dát přednost prověřeným technologiím.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci Nové zelené úsporám můžete získat až 130.000 korun na fotovoltaický systém pro rodinný dům. Tato dotace pak pokrývá až 80% nákladů na nákup solárních panelů, motačních prací a zakoupení fotovoltaického střídače. Mimo fotovoltaických panelů a střídače může být součástí dotace i systém na akumulaci energie, systém na řízení spotřeby a další prvky tvořící inteligentní domácnost.

Nově lze do systému zahrnout také tzv. „virtuální akumulaci“, což je možnost prodeje přebytečné energie do sítě a její nákup v době, kdy slunce nesvítí. Další novinkou je možnost získání dotace na novostavby. Pokud máte svůj dům ve stádiu projektování, neváhejte přemýšlet nad využitím čisté energie ze slunce a začleněním fotovoltaického střídače do projektu.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Což k tomu ale potřebujete pro realizaci takové investice? Kromě pozemku, výroby stavební dokumentace a povolení od ochranářů potřebujete hlavně fotovoltaické panely a fotovoltaika střídač, který je nezbytným přístrojem pro přeměnu stejnosměrného proudu na střídavý. Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je pak zajišťováno pomocí fotovoltaika střídač.

Fotovoltaika střídač by měl mít také ochranné funkce, aby nedošlo k poškození vaší elektrárny nebo distribuční sítě. Potenciálně mohou dojít k poruchám například při bleskových výbojích, proto je důležitá ochrana před přepětím. Kvalitní fotovoltaika střídač by měl mít vestavěný chránič proti přepětí.

V případě, že se rozhodnete pro nákup a instalaci fotovoltaické elektrárny, nepodceňujte výběr fotovoltaika střídač. Vaše fotovoltaická elektrárna by měla být připojena k distribuční síti co nejefektivněji a bezpečně, aby jste mohli plně využívat výhod fotovoltaického systému.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika je stále více oblíbeným způsobem výroby elektrické energie. Důležitým faktorem pro její provoz je fotovoltaika střídač, klíčový prvek transformující solární energii na elektřinu. Střídač musí být precizně vybrán s přihlédnutím k velikosti a typu solární elektrárny, aby se dosáhlo optimální efektivity provozu.

Celkové náklady na pořízení a provoz solární elektrárny jsou v závislosti na mnoha faktorech. Patří sem nejen cena fotovoltaika střídače, ale také dotace, ceny elektřiny a celková spotřeba elektrické energie. Důležité je také zohlednit předpokládanou dobu provozu elektrárny.

Ekonomické výhody investice do solární elektrárny se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. Pro přesnější odhad návratnosti investice je vhodné nechat vypracovat detailní ekonomickou analýzu. Tato analýza zohlední všechny relevantní faktory, přičemž je třeba poznamenat, že výsledky jsou vždy orientační.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je zásadní se důkladně informovat o všech aspektech provozu takového zařízení. Základními komponenty fotovoltaických systémů jsou solární panely, napájecí střídače, baterie a řídicí jednotky.

Pozornost by měla být věnována zejména volbě fotovoltaika střídač, který je klíčovou složkou pro účinnost celého systému. Tato komponenta přeměňuje stejnosměrný proud generovaný solárními panely na střídavý, který je kompatibilní s domácími elektrickými sítěmi. Volba vhodného střídače pro fotovoltaické systémy záleží na několika faktorech, včetně výkonu, efektivity a spolehlivosti daného modelu. Je důležité do detailů prostudovat všechny tyto aspekty před tím, než se rozhodnete pro konkrétní model fotovoltaika střídač.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin