Sestava fotovoltaiky

Fotovoltaické panely jsou stále populárnějším řešením pro alternativní zdroje energie. V 2024 se ukazuje, že dokonalá fotovoltaika sestava může značně snížit energetické náklady domácností a firem.

Prvky fotovoltaika sestava jsou koncipovány tak, aby vydržely dlouhé roky a optimálně využívaly sluneční svit. To je důvod, proč je důležité pečlivě vybírat jednotlivé komponenty systému. Důkladná příprava je klíčem k úspěchu.

Pokud chcete dosáhnout maximální účinnosti, doporučuje se prostudovat všechny aspekty fotovoltaika sestava. Vaše investice se vám vrátí formou nižších energetických nákladů a také přispěje k ochraně naší planety.

Sestava fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je to fotovoltaika sestava?

  Fotovoltaika sestava je systém složený z několika klíčových fotovoltaických prvků, který je navržen k přeměně slunečního záření na elektrický proud. Tato sestava zahrnující fotovoltaické panely, měnič, montážní systém a další klíčové komponenty, je technologií, která pramení z velmi čistého a obnovitelného zdroje energie - slunce. Nasá firma Mobis se specializuje na prodej a instalaci tohoto typu systémů.

 • Proč bych měl koupit fotovoltaickou sestavu od vaší firmy Mobis?

  Mobis je lídrem na trhu ve fotovoltaickém průmyslu. Nabízíme prvotřídní fotovoltaické sestavy a důraz klademe na kvalitní materiály, dlouhou životnost a vysokou účinnost našich produktů. Naše zkušený tým se stará o instalaci a udržuje úzký kontakt s vládními institucemi, aby zajistil, že naše sestavy jsou v souladu se všemi regulacemi a zákony. A co je na naší nabídce nejlepší? Poskytujeme prvotřídní záruky a servis, takže budete mít klid z investice, která vám dlouho potrvá.

 • Jak mohu ušetřit s fotovoltaickou sestavou od Mobis?

  Fotovoltaická sestava od Mobis je investice, která se samotná vyplatí díky úsporám energie. Fotovoltaické panely konvertují sluneční energii přímo na elektrickou, což může výrazně snížit nebo dokonce eliminovat vaše měsíční elektřina. Navíc, pokud váš systém produkuje víc energie, než spotřebujete, můžete tuto energii prodat zpět do sítě a vydělat na tom. Takže vlastně neinvestujete jen do čisté a udržitelné energie, ale také do dlouhodobých úspor.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Sestava fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika sestava zahrnuje, mj, solární panely, střídače, montážní systémy a úložiště. Při jejich výběru je nutné zohlednit meteorologické podmínky na místě instalace, specifický výkon solárních panelů, energetické nároky objektu a možnosti implementace do stávající elektroinstalace.

Při volbě solárních panelů je nutné zohlednit jejich výkon, životnost, ale také estetickou stránku věci, která může ovlivnit vzhled objektu. Například, monokrystalické solární panely mají vyšší účinnost, ale vyšší cenovou hladinu než polykrystalické panely.

Volba střídače a úložiště, které jsou základní součástí fotovoltaika sestava, by měla být provedena na základě celkového energetického nároku objektu, délky provozu během dne a jeho energetické závislosti. Například, u rodinných domů se často používají jednofázové střídače, zatímco u větších objektů jsou to střídače třífázové. Ti pak mohou být doplněni úložištěm, které umožňuje akumulaci energie během dne na její využití v noci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika sestava v roce 2024 by měla být dobře plánovaná a adekvátně adaptovaná podle střechy.

Výběr střechy pro instalaci fotovoltaiky je zásadní krok této sestavy. Nevhodná střecha, ať již kvůli malé ploše, špatné orientaci, nevhodnému materiálu, nebo slabé statice, může výrazně omezit efektivitu celé sestavy a způsobit technické problémy.

Doporučujeme proto využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vaší nemovitosti pro optimalizaci návrhu fotovoltaika sestava. Tato služba zahrnuje zhodnocení střešní konstrukce, včetně její orientace, materiálu a statiky, aby bylo zaručeno, že instalace fotovoltaiky přinese maximální výnosy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika sestava je ideální pro ty, kteří chtějí snížit svou energetickou stopu a zároveň ušetřit na dlouhodobých nákladech na elektřinu. Ale koupě takové sestavy je nákladná a zde vstupují do hry dotační programy, které mohou výrazně snížit počáteční náklady.

V roce 2024 budou k dispozici různé programy jako je RES+, OP TAK a zejména Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám je zaměřená na rodinné a bytové domy a bude od 1.9.2024 upravená. Tyto změny mohou ovlivnit podmínky pro získání dotace, takže je důležité, aby se fotovoltaika sestava přizpůsobila těmto novým podmínkám.

Díky těmto dotačním programům se doba návratnosti investice do fotovoltaika sestava výrazně zkrátí. Je proto důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace a přizpůsobit instalaci tak, aby odpovídala požadavkům programů. Dobrá fotovoltaika sestava může být nejen ekologickou, ale i ekonomicky výhodnou investicí.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaický systém je populární volbou pro ty, kteří hledají způsob, jak snížit své energetické náklady a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí. Fotovoltaika sestava je kritickým prvkem při realizaci takovýchto projektů.

V průběhu instalace fotovoltaika sestava může být náročná a vyžaduje správné načasování a koordinaci mezi techniky a poskytovateli energie. Připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti může být komplikované, ale je to nezbytné pro efektivní provoz a maximalizaci výnosů fotovoltaické elektrárny.

Jestliže provozovatel distribuční soustavy váš fotovoltaický systém "připojí" do distribuční sítě, bude vaše fotovoltaika sestava moci využívat plný potenciál a poskytnout vám nejvyšší možný výnos. V opačném případě bude vaše energie omezena a nebude možné prodávat přebytky zpět do sítě, což může omezit výkonnost vaší fotovoltaické elektrárny. Proto je důležité prověřit kapacitu distribuční sítě na vašem místě před instalací fotovoltaického systému.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do fotovoltaika sestava je v roce 2024 jednou z nejzajímavějších alternativ v oblasti ekonomických investic. Hlavními přínosy jsou snížení dlouhodobých nákladů na elektřinu, vlastní výroba energie a snížení uhlíkové stopy.

Na co je však potřeba dát pozor, je podporovaná cena za odběr elektřiny, která může výrazně ovlivnit návratnost investice. Proto je důležitý předem udělaný kvalifikovaný odhad výnosnosti, který zohledňuje možné rizika a změny v legislativě a na trhu s elektřinou.

Fakt, že se fotovoltaika sestava stala dosažitelnou investicí pro širokou veřejnost, je jen plus, nicméně je potřeba počítat s tím, že se jedná o dlouhodobou investici s proměnlivými parametry. Investice do fotovoltaiky nemusí být pro každého, ale pro ty, kdo jsou ochotni zainvestovat do své budoucnosti a budoucnosti planety, je to nepochybně cesta do předu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba vzít v úvahu řadu aspektů. Klíčovými faktory jsou místní podmínky, jako je dostupnost sluneční energie, klimatické podmínky a prostor pro instalaci. Rovněž je nutné zvážit ekonomickou návratnost investice.

Údržba a provoz fotovoltaika sestava jsou dalšími důležitými faktory k zvážení. Také je třeba vzít v úvahu, zda máte přístup k vhodné technologii a kompetencím pro správnou instalaci a provoz. Právní a regulační rámec také hraje významnou roli při investici do fotovoltaiky.

Investovat do fotovoltaika sestava je dlouhodobý závazek, který vyžaduje pečlivé zvážení a plánování. Proto je důležité poradit se s odborníky na fotovoltaiku před rozhodnutím o investici.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin