Fotovaltaika pro SVJ

Fotovoltaika pro SVJ se v roce 2024 stává nepostradatelnou součástí moderního bydlení. Stále více společenství vlastníků jednotek se rozhoduje pro instalaci fotovoltaických systémů a tím přispívá k ekologicky šetrnému řešení spotřeby energii.

Technologie fotovoltaika pro SVJ nabízí řadu výhod, jako například úsporu nákladů za energie, samostatnost na dodávkách elektřiny od energetických společností, a navíc, využití solární energie je šetrné k životnímu prostředí. Tak může SVJ aktivně přispívat k do dosažení cílů udržitelnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaika pro SVJ, je vhodné se obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s výběrem a instalací nejlepšího řešení pro vaše potřeby. Investice do fotovoltaického systému vás může na první pohled překvapit, ale návratnost této investice je velmi rychlá a dlouhodobé úspory jsou značné.

Fotovaltaika pro SVJ v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč je dobré zvolit fotovoltaiku pro svůj bytový dům od Mobis?

  Naše společnost Mobis nabízí špičkové druhy fotovoltaických panelů i komplexní služby kolem jejich instalace. Díky našemu dlouholetému a bohatému zkušenostem jsme schopni vytvořit efektivní a ekonomicky výhodné řešení přesně na míru vašemu bytovému domu. Fotovoltaika pro svj (svědomí vlastníků jednotek) je velkým krokem k samostatnosti na energetických dodavatelích a jejich cenovým výkyvům. Tím, že využijete slunce jako obnovitelný zdroj energie, můžete značně ušetřit na nákladech za elektřinu. S naší fotovoltaikou pro svj získáte nejen finanční úsporu, ale také budete šetrnější k životnímu prostředí.

 • Jak se vyvíjejí náklady na fotovoltaiku pro svj v průběhu času?

  Investice do fotovoltaických panelů pro svj chtějí znát návratnost. Zpočátku jsouSpočátku jsou náklady vyšší, protože je třeba pořídit a nainstalovat samotný solární systém. Tyto náklady se ale velmi rychle vracejí. Díky pokrokové technologii a našemu know-how je doba návratnosti stále kratší a může být, v závislosti na konkrétních podmínkách, okolo 8-10 let. Po tuto dobu se veškerá investice vrátí díky úspoře na nákladech za elektřinu a následující roky již generujete jen čistý profit.

 • Jaké jsou další výhody nainstalování fotovoltaických panelů pro svj od Mobis?

  Nainstalování fotovoltaických panelů přináší svj řadu výhod. Kromě finančních úspor a přispění k ochraně životního prostředí je to rovněž příspěvek k energetické nezávislosti. V případě výpadku sítě nebo jiných problémů budete mít svou vlastní zásobu elektřiny. Navíc, solární panely mohou výrazně zvýšit hodnotu Vaší nemovitosti. S využitím našich služeb získáte kvalitní, dlouhodobě trvanlivou a efektivní řešení, které přispěje ke zlepšení kvality života.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika pro SVJ v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Před zahájením projektu fotovoltaika pro svj je důležité zvážit technickou proveditelnost instalace. Podstatné je také zjištění, zda má dům dostatečnou střešní plochu, která je ideálně orientována k jihu a zda je střecha v dobrém stavebním stavu. Nikdy nezanedbávejte ověření sítí pro připojení solárních panelů a energie využitou v budově.

Dalším zásadním faktorem je ekonomická návratnost investice. Výpočet návratnosti by měl zahrnovat náklady na pořízení a montáž, provoz a údržbu, potencionální státní a regionální dotace a výnosy z prodané energie. Hodnocení těchto kritérií Vám pomůže určit, zda je investice do fotovoltaika pro svj pro Váš dům vhodná.

Poslední, ale neméně důležitým faktorem je právní stránka věci. Podle zákona musejí všechny nově vzniklé bytové Jednotky od roku 2024 produkovat alespoň 20% energie z obnovitelných zdrojů, a proto je fotovoltaika pro svj skvělou volbou. Je ale potřeba se seznámit s možnými legislativními omezeními pro instalaci fotovoltaických systémů, které se mohou lišit obcí od obce.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika pro SVJ se stává v roce 2024 stále populárnějším řešením pro snižování energetických nákladů. Tato technologie je atraktivní hlavně pro svoji účinnost a ekologickou neutrálnost.

Při rozhodování o instalaci fotovoltaiky pro SVJ je však nutné vzít v úvahu několik faktorů. Mezi klíčové aspekty patří velikost a orientace střechy, vhodnost materiálu střechy a její statika. Tyto faktory mohou výrazně ovlivnit účinnost a výnosnost fotovoltaického systému.

K prověření těchto aspektů nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Tuto službu provádí náš technik, který zkontroluje všechny důležité parametry a pomůže vám se rozhodnout o nejlepším řešení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Vědomosti o procesu žádosti, připravenosti projektu a potřebné dokumentace jsou klíčové pro úspěšné získání dotace na fotovoltaiku pro svj. Je důležité řádně plánovat celý proces instalace, započítat veškeré náklady a najít vhodného dodavatele.

Zejména program Nová zelená úsporám, je určen pro rodinné a bytové domy a nabízí vysokou míru finanční podpory na instalaci fotovoltaických systémů. Bohužel, tento program se od 1.9.2024 mění a je doporučené sledovat aktuální informace.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaiky pro svůj dům či podnik, jedním klíčovým bodem, který musíte zvážit, je možnost připojení do distribuční sítě. Bez této možnosti může být provoz elektrárny omezený, a nemůžete využívat plné potenciály systému.

Při určování schopnosti připojit se k síti je jeden důležitý nástroj, který můžete využít - mapa připojitelnosti EGD. Tento nástroj vám poskytne představu o kapacitě distribuční sítě ve vašem místě. Ale pro 100% ověření je potřeba podat žádost o připojení.

Při výběru fotovoltaiky pro svj je tedy důležité nejen brát v úvahu cenové faktory a vaše energetické potřeby, ale také se ujistit, že jste schopni se připojit k distribuční síti, aby jste byli schopni maximálně využít potenciál svého systému. Nezapomeňte, že instalovat fotovoltaiku pro svj může být výhodná volba, ale pouze pokud je možné ji integrovat do vaší domácnosti nebo podniku a je připojitelný k místní distribuční síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika pro SVJ se stále více stává lákavou investicí pro řadu lidí. Ať už hledíte na finanční návratnost, nebo na udržitelnou spotřebu, tato možnost může být tím pravým. Ale stojí to za to ekonomicky?

Celková ekonomická výhodnost investice je ovlivněna několika faktory, mezi které patří cena elektřiny, velikost a typ navrženého systému, celková spotřeba elektrické energie a možná státní či regionální podpora. Mnoho instalatérských společností láká na rychlý návrat investice, ale mějte na paměti, že skutečná výhodnost se vždy liší a je závislá na konkrétní situaci.

Zajisté, pro pevnou a přesnou ekonomickou analýzu se vyplatí obrátit na odborníky, kteří mají přístup k nejnovějším datům a cenovým předpovědím. I když jde o odhady, je důležité mít tyto informace při hodnocení investice do fotovoltaiky pro SVJ.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při rozhodování o investici do fotovoltaiky je důležité zvážit několik faktorů. Především, místo instalace má významnou roli, neboť ne všechny objekty jsou vhodné pro umístění fotovoltaických panelů.

Dalším aspektem je finanční stránka - návratnost investice se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách, proto je nutné provést pečlivý výpočet. Velmi důležitou roli hraje také legislativní prostředí a dotace, které mohou výrazně ovlivnit ekonomickou návratnost projektu. Rozhodnout se pro fotovoltaiku pro svj může být tedy komplexní záležitost a vyžaduje důkladnou přípravu.

Využití fotovoltaiky pro svj ale také přináší řadu výhod, jako je například snížení nákladů na energii nebo příspěvek k ekologii. Pokud se rozhodnete tuto cestu zvážit, náš tým je připraven Vám poskytnout veškeré potřebné informace a provede Vás celým procesem, od prvního rozhodnutí až po finální instalaci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin