Fotovaltaika pro ohřev vody

Fotovoltaika pro ohřev vody se stává stále populárnějším způsobem zisku teplé vody. Důvodem je rostoucí snaha o udržitelné a ekologické řešení ohřevu vody, a to především využitím obnovitelných zdrojů energie.

V roce 2024 se očekává ještě větší zaměření na fotovoltaiku pro ohřev vody, díky technologickým inovacím, snadnější dostupnosti a lepšímu povědomí veřejnosti o výhodách solární energie.

Využití fotovoltaiky pro ohřev vody umožňuje uživatelům snížit emise CO2, šetřit penězi na účtech za elektřinu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. S rychlým vývojem této technologie lze očekávat, že se trend využití fotovoltaiky pro ohřev vody ještě zesílí.

Fotovaltaika pro ohřev vody v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje fotovoltaika pro ohřev vody od společnosti Mobis?

  Fotovoltaický systém pro ohřev vody od naší společnosti Mobis využívá solární energii pro ohřátí vody, která je dále využívána v domácnosti. Solární panely jsou instalovány na střeše nebo jiném vhodném místě, kde zachytávají sluneční světlo a přeměňují jej na elektrickou energii. Tato energie je poté využívána k ohřevu vody ve speciálním bojleru. Systém je velmi účinný a kromě šetření peněz přináší také přínos pro životní prostředí.

 • Jaké jsou výhody využití fotovoltaiky pro ohřev vody od společnosti Mobis?

  Naše fotovoltaické systémy pro ohřev vody přinášejí mnohé výhody. Za prvé, jsou ekologickou alternativou k tradičním způsobům ohřevu vody, jelikož využívají obnovitelný zdroj energie. Za druhé, umožňují výrazně ušetřit na nákladech za energii. Solární energie je totiž po počáteční investici do systému prakticky zdarma. A za třetí, naše systémy jsou navrženy a konstruovány tak, aby vydržely řadu let s minimální údržbou, což zaručuje dlouhodobou návratnost investice.

 • Proč bych měl zvolit právě fotovoltaický systém pro ohřev vody od společnosti Mobis?

  Společnost Mobis je expertem v oblasti fotovoltaiky a poskytuje kompletní řešení na klíč, od projektové dokumentace až po instalaci a údržbu systému. Naše fotovoltaické systémy pro ohřev vody jsou vysoce kvalitní a účinné, což zaručuje maximální využití sluneční energie. Navíc nabízíme individuální přístup a konzultace, díky čemuž je systém přizpůsoben přesně vašim potřebám a možnostem. Ať už se jedná o rodinný dům, prázdninovou chatu nebo komerční provoz, u nás najdete vždy optimální řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika pro ohřev vody v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Prvním faktorem je poloha vámi zamýšlené solární elektrárny. Různé regiony mají odlišné klimatické podmínky a tedy i odlišný počet slunečních hodin, které rozhodují o výkonu fotovoltaických panelů v dané oblasti. Letní měsíce nabízí více světla než zimní. A také poloha vaší elektrárny na zemi, konkrétně zeměpisná šířka, má vliv na množství energie, kterou vyrobíte.

Dále je důležité zvážit konkrétní využití vaší fotovoltaické elektrárny. "Fotovoltaika pro ohřev vody" se stává stále populárnější, jelikož to je efektivní způsob, jak ušetřit na nákladech za energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Ohřev vody spotřebovává velké množství elektrické energie a tedy se investice do fotovoltaiky pro ohřev vody vrátí dříve než v případě jiných aplikací.

Další faktor, který byste měl zvážit před investicí do fotovoltaiky, je finanční stránka věci. Dotace, levné úvěry, operativní leasing, pronájem střechy - to vše jsou možnosti, jak financovat vaši fotovoltaickou elektrárnu. Každá z nich má své výhody a nevýhody, tak stačí vybrat tu nejlepší pro vás.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaické systémy se v posledních letech stávají stále oblíbenějším způsobem výroby energie pro domácnosti. Klíčovou složkou těchto systémů je fotovoltaika pro ohřev vody, která umožňuje využití sluneční energie pro ohřev vody a tím snižuje energetické náklady domácností.

Nicméně, při plánování instalace fotovoltaiky pro ohřev vody je třeba zvážit několik faktorů. Prvním je velikost a orientace střechy. Ne každá střecha je dostatečně velká ani vhodně orientovaná pro efektivní využití solárních panelů.

Dalším důležitým faktorem je materiál střechy. Například střechy z eternitu často nejsou vhodné pro instalaci solárních panelů a mnoho instalačních firem se jim raději vyhýbá. A nakonec, je důležité také mít na paměti statiku střechy, aby instalace panelů nezpůsobila její deformaci. Naše firma nabízí bezplatné technické zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky pro ohřev vody.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci až 140 000 Kč na instalaci solárního systému pro ohřev vody. Důležité je, že tato dotační podpora bude po 1.9.2024 změněna. Je tedy zcela nezbytné věnovat pozornost informacím o nových podmínkách a včas podat žádost o podporu.

Programů podporujících instalaci fotovoltaiky pro ohřev vody je však více. Kromě zmíněné Nové zelené úsporám můžete také využít například dotační programy RES+ nebo OP TAK.

Podmínky pro získání těchto dotací se mohou lišit, proto je nutné se o nich informovat předem a pečlivě je studovat. Dotace na fotovoltaiku mohou výrazně snížit dobu návratnosti vaší investice do solární elektrárny.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna je efektivní způsob, jak snížit svou energetickou stopu a zároveň získat udržitelnou formu energie. Fotovoltaika pro ohřev vody se stává stále populárnější, ale je důležité zjistit, zda je možné připojit fotovoltaickou elektrárnu do distribuční sítě.

Některé fotovoltaické systémy jsou schopny fungovat v ostrovním režimu bez připojení k síti, ale mají omezenou schopnost prodeje přebytku do distribuční sítě. To znamená, že bez připojení k distribuční síti nebude možné využít přebytkovou energii a může se stát, že bude nemožné propagovat fotovoltaiku pro ohřev vody jako hlavní zdroj tepla.

K ověření možnosti připojení fotovoltaické elektrárny k síti může sloužit mapa připojitelnosti poskytnutá EGD. Tento nástroj přináší přehled o kapacitě distribuční sítě a dá vám představu o možných omezeních v rámci připojení fotovoltaiky pro ohřev vody do sítě v konkrétní lokalitě. Pro získání 100% přesnosti je ale nezbytné podat žádost o připojení k distribučnímu operátorovi.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika pro ohřev vody se stává čím dál tím populárnější volbou pro domácnosti a firmy, zejména kvůli rostoucím cenám energií a snaze o ekologický životní styl.

Při rozhodování o investici do fotovoltaiky pro ohřev vody je důležité zvážit celou řadu faktorů. Mezi ně patří například množství slunečního svitu v dané lokalitě, velikost a orientace střechy, aktuální a očekávané náklady na energie, dotace a úvěry.

Pro mnoho lidí může být rozdíl v nákladech při využití fotovoltaiky pro ohřev vody místo klasických metod ohřevu vystudován až na několik let dopředu. Rozhodně však stojí za úvahu, zda se taková investice vyplatí v dlouhodobém horizontu, v případě dalšího růstu cen energií nebo v případě dalších změn na trhu s energiemi.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před rozhodnutím o investici do fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Prvním krokem by měla být analýza vhodnosti místa pro instalaci, tj. podmínky prostoru, dostatek slunečního světla a velikost a orientace střechy.

Dalším důležitým aspektem je finanční stránka projektu. Je potřeba zjistit, jaké jsou možnosti financování, hodnotit úspory na energii a dotaci od státu a zjistit, jak dlouho trvá návratnost investice. Je také nutné přemýšlet o nákladech na údržbu a potenciálních rizicích.

Pro maximalizaci výhod fotovoltaiky pro ohřev vody je zapotřebí plánování a správné konfigurace systému. K tomu je potřeba využít odborníka, který zajistí optimální výkon a efektivitu zařízení. Uvažte tedy o nákladech na poradenství a realizaci projektu, které přispějí k dlouhodobému úspěchu vaší investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin