Fotovaltaika pro firmy

Ve světle rostoucího zájmu o udržitelnou energetiku se fotovoltaika pro firmy stává stále populárnější, představující ekonomicky i ekologicky efektivní řešení. Investování do fotovoltaických systémů může snížit náklady na energii, podpořit korporátní udržitelnost a přinést významné návratnosti z investic.

Rok 2024 je ideální doba pro investování do fotovoltaiky pro firmy, protože technologie je stále pokročilejší a cenově dostupnější. Kromě toho, vlády po celém světě stále více podporují tuto formu energie prostřednictvím různých grantů a pobídek.

V neposlední řadě, investice do fotovoltaiky pro firmy nejen zvyšuje korporátní image, ale také přispívá k boji proti změně klimatu. Tato kombinace ekonomických a environmentálních výhod činí fotovoltaiku stále atraktivnější volbou pro firmy v roce 2024.

Fotovaltaika pro firmy v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč by měla moje firma zvolit fotovoltaické systémy od společnosti Mobis?

  Naše společnost, Mobis, je významným poskytovatelem řešení v oblasti fotovoltaiky pro firmy. Navrhujeme a instalujeme vysoce efektivní fotovoltaické systémy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a dokážou významně snížit vaše náklady na energii. Zákaznický servis a spolehlivost jsou u nás na prvním místě a dbáme na to, aby naše technologie byla špičková a přinášela našim zákazníkům skutečné výhody.

 • Jaké jsou finanční výhody investice do fotovoltaických systémů pro mé podnikání?

  Investice do fotovoltaických systémů přináší mnoho finančních výhod. Nejen, že můžete ušetřit na svých měsíčních energetických nákladech, ale také můžete využít různých dotací a daňových úlev spojených s udržitelnými technologiemi. Fotovoltaické systémy od společnosti Mobis jsou navíc nastaveny tak, aby se samy za nějaký čas vrátily zpět ve formě úspor. Toto vše vede ke značnému zlepšení vaší návratnosti investic.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaických systémů pro firmy od společnosti Mobis?

  Proces instalace fotovoltaických systémů s námi je jednoduchý a bezproblémový. Naše odborníky začnou s podrobnou analýzou vašeho majetku a energetických potřeb. Následně vám navrhneme systém, který je nejvhodnější pro vaše podnikání. Po schválení plánu začne fáze instalace, kterou provedeme rychle a profesionálně s minimálními dopady na vaši denní činnost. I po instalaci nás můžete kontaktovat pro jakoukoliv podporu nebo údržbu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika pro firmy v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ve světle posledních událostí a celkového trendu ke zdravější planetě, se fotovoltaika pro firmy stává nejen přijatelnou, ale i nutnou variantou k zabezpečení energetických potřeb. Nikdy předtím nebyla fotovoltaika přístupnější a efektivnější, což ji dělá ideálním řešením pro firmy hledající udržitelné a ekonomicky výhodné zdroje energie.

Před investicí do fotovoltaika pro firmy, je však důležité vzít v úvahu některé klíčové faktory. Mezi ně patří především poloha a orientace střechy, možnosti připojení k síti, výše spotřeby elektrické energie a také dostupné finance pro počáteční investici. Je třeba také dbát na soulad s platnými stavebními a energetickými normami, aby bylo zajištěno správné a bezpečné fungování systému.

Potenciál fotovoltaiky pro firmy je nesmírný, ale kyvadlo se přiklání více k výhodám pro ty, kdo jsou ochotni investovat a plánovat do budoucna. Díky fotovoltaice mohou firmy nejen snížit své provozní náklady, ale také přispět k ochraně životního prostředí. Rozhodnutí investovat do fotovoltaiky je také krokem k vytvoření silnější firmy s ohledem na dlouhodobé udržitelné cíle.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika pro firmy se stává stále populárnějším řešením k dosažení udržitelnosti a snížení nákladů na energii. Využití solární energie přináší firmám nejen ekonomické, ale také ekologické výhody, například snížení emisí CO2.

Přesto je instalace fotovoltaických systémů pro firmy velkou investicí, kde je potřeba zvážit několik faktorů. Ty zahrnují: velikost a orientaci střechy budovy, materiál střechy a její statiku. Střecha musí být dostatečně velká a správně orientovaná k slunci pro optimální výrobu energie. Materiál střechy a její statika také hrají důležitou roli - některé materiály mohou způsobit problémy s instalací a neadekvátní statika může vést k deformaci střechy kvůli zatížení panelů a konstrukcí.

Pro prověření vhodnosti vaší střechy pro instalaci fotovoltaických systémů nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu. Tento servis provádí náš technik a pomůže vám určit, zda je vaše střecha ideální pro instalaci fotovoltaického systému. Navíc, tento servis pomáhá identifikovat potenciální problémy předem a tak snižuje riziko neúspěchu projektu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika pro firmy se stává stále populárnější volbou pro snížení nákladů na energii a zvýšení udržitelnosti. Investice do tohoto obnovitelného zdroje energie se může velmi rychle vrátit, zejména s využitím dostupných dotačních programů.

Dotace na fotovoltaiku jsou důležitým faktorem, který může výrazně snížit počáteční náklady a zkrátit dobu návratnosti investice. Je důležité vědět, že existuje několik dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů energie, jako jsou RES+, OP TAK, ale je důležité si vzpomenout, že od 1.9.2024 se program Nová zelená úsporám mění.

Výhodou programu Nová zelená úsporám je to, že je zaměřen na rodinné a bytové domy, takže pokud plánujete instalovat fotovoltaiku pro firmy na střeše vaší nemovitosti, je tento program stojí za to připomenout. Podmínky pro získání dotací jsou podrobně uváděny v rámci jednotlivých programů a každá firma by měla pečlivě zvážit všechny možnosti před rozhodnutím o investici do fotovoltaiky.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaika pro firmy je stále populárnějším způsobem, jak snížit energetické náklady a přispět k ochraně životního prostředí. Než ale může být fotovoltaická elektrárna plně v provozu, musí být připojena k distribuční síti, což může být v některých případech komplikované.

K dispozici je však průvodce, který vysvětlí, jak distributor vaši fotovoltaickou elektrárnu do sítě připojí. Pokud jde o fotovoltaiku pro firmy, tato příručka popisuje různé aspekty procesu připojení, včetně potřebné dokumentace, potenciálních nákladů a doby trvání celého procesu.

Důležitým bodem je také fakt, že i když je fotovoltaická elektrárna připojena k distribuční síti, může být provozována také v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že je nezávislá na distribuční síti. To může být užitečné v situacích, kdy je dočasně výpadek sítě, nebo pokud chce provozovatel maximalizovat využití vlastní vyrobené elektřiny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do fotovoltaiky pro firmy se může ekonomicky vyplatit, ale je důležité vzít v potaz všechny faktory, včetně spotřeby elektrické energie a ceny elektřiny. Možná dotační podpora, velikost a typ navrženého systému jsou rovněž klíčové prvky, které by měly být brány v úvahu.

Je též nutné mít na mysli, že výsledky analýzy návratnosti investice, které prezentují některé instalatérské firmy, mohou být často jen orientační. Ačkoli tyto analýzy mohou poskytnout určitý přehled, neměli byste se plně spoléhat na jejich výsledky.

Výhodou je, že je možné nechat si vypracovat ekonomickou analýzu výhodnosti investice do fotovoltaiky pro firmy na základě nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí cen. Ačkoli se jedná vždy jen o odhad, může být tento odhad cenným nástrojem při rozhodování o investici do fotovoltaiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaika pro firmy představuje udržitelnou investici do budoucnosti, ale před jejím uskutečněním je důležité vzít v úvahu několik aspektů. Jedním z klíčových kritérií je volba správného místa pro instalaci - střecha firmy nebo volná plocha by měla být dostatečně osluněná a orientovaná tak, aby panelům poskytla co nejvíce slunečního záření.

Jako další bod je potřeba posoudit celkovou spotřebu elektrické energie ve Vaší společnosti a zvážit, jakou část spotřeby může pokrýt instalovaná fotovoltaická elektrárna. Rovněž je důležité uvědomit si, že investice do fotovoltaiky není jen nákladovou položkou, ale také možností zvýšení hodnoty celkového majetku firmy.

Ze zákona je možné prodávat energii do sítě, a jak se pravidla mohou měnit, je důležité sledovat aktuální legislativu a dotace. Zvažte rovněž technické požadavky a bezpečnostní aspekty instalace fotovoltaických panelů. Ať už se rozhodnete jakkoli, fotovoltaika pro firmy představuje investici do čisté energie a udržitelného rozvoje.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin