Fotovaltaika pro bytové domy

V roce 2024 je fotovoltaika pro bytové domy stále rostoucím segmentem trhu obnovitelné energie. S vývojem technologie a poklesem cen jsou solární panely dostupnější než kdy dříve.

Rozhodnutí investovat do fotovoltaiky je z dlouhodobého pohledu velmi rozumné, protože to může významně snížit měsíční náklady na energii. Výhodou fotovoltaiky pro bytové domy je také její ekologická šetrnost a autonomnost.

Klíčem k úspěšnému zavedení fotovoltaiky pro bytové domy je správné plánování a expertní instalace. S průlomovou technologií a odbornými partnery může být solární energie pro váš bytový dům skutečností.

Fotovaltaika pro bytové domy v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaických panelů od firmy Mobis pro svůj bytový dům?

  Investice do fotovoltaických panelů od firmy Mobis pro váš bytový dům přináší řadu výhod. S našimi fotovoltaickými panely budete nejen schopni produkovat vlastní energetické zdroje, ale také snížíte svůj ekologický dopad a přispívat k udržitelnosti životního prostředí. A jaký je bonus? Dlouhodobě získáte finanční úspory díky snížení měsíčních účtů za energie.

 • Jaké jsou hlavní výhody fotovoltaiky pro bytové domy od firmy Mobis?

  Fotovoltaické systémy od firmy Mobis jsou navrženy tak, aby přinesly maximální výhody pro bytové domy. Kromě snížení energetických nákladů a zvýšení energetické nezávislosti, naše panely také přispívají k ochraně životního prostředí tím, že produkují čistou, obnovitelnou energii. Navíc jsou navrženy tak, aby byly snadno instalovány a minimalizovaly nutnou údržbu.

 • Jak dlouho trvá návratnost investice do fotovoltaických panelů od firmy Mobis?

  Trvání návratnosti investice do fotovoltaických panelů se liší podle velikosti systému, množství spotřebované energie a místa instalace. Nicméně, zákazníci firmy Mobis si často uvědomí úspory na svých účtech za energie již od prvního dne po instalaci fotovoltaických panelů. Díky našim cenově výhodným řešením a kvalitní technologii, většina našich klientů uvidí návratnost své investice už během prvních několika let.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika pro bytové domy v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika pro bytové domy se stává klíčovou součástí udržitelné energetické politiky. Je důležité zvážit, zda střecha bytového domu poskytuje dostatečný prostor pro montáž a optimální provoz solárních panelů. Také je nutné zohlednit umístění a orientaci bytového domu, které ovlivňuje množství slunečního záření dopadajícího na solární panely.

Dalším významným faktorem pro fotovoltaiku pro bytové domy je právní a regulační prostředí. Příkladem může být potřeba získat stavební povolení pro instalaci solárních panelů, či dodržení pravidel a regulací pro připojení elektroinstalace bytového domu do veřejné energetické sítě.

Konečně, finanční aspekt je pro mnoho lidí rozhodující faktor pro investici do fotovoltaiky pro bytové domy. Je třeba zvážit náklady na zakoupení a instalaci fotovoltaických panelů, možnou amortizaci a návratnost, ale také možnost získání dotací, či využití finančních úlev v rámci státních programů podpory obnovitelných zdrojů energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika pro bytové domy se v roce 2024 stává stále důležitější, a to zejména vzhledem k narůstajícímu důrazu na udržitelnost a energetickou nezávislost. Máme několik bodů, na které je třeba se zaměřit při plánování instalace.

Střecha a její podmínky jsou prvořadé pro úspěšnou instalaci fotovoltaických systémů. Je třeba vzít v úvahu velikost střechy, její orientaci a také materiál, ze kterého je střecha vyrobena. Ideální střecha pro fotovoltaiku je dostatečně velká, správně orientovaná a vyrobena z materiálu, který umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci fotovoltaických panelů.

Statika střechy je další nezbytnou záležitostí, kterou je nutné zvážit při plánování fotovoltaiky pro bytové domy. Panel a montážní konstrukce představují určité zatížení, které může ovlivnit střešní konstrukci a v horším případě i celou budovu. Proto je důležité provést předběžnou kontrolu a zjistit, zda střecha snese zatížení. Pokud nejste v těchto otázkách odborník, doporučujeme využití našich bezplatných služeb, které zahrnují i technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 přichází změna v dotačním programu Nová zelená úsporám. Tento program je určen především pro rodinné a bytové domy a přispívá na instalace menších fotovoltaických systémů do výkonu 10kWp. Je potřeba sledovat aktuální podmínky, protože ty se mohou měnit.

Nový dotační program může nabídnout výrazné zvýšení příspěvku na fotovoltaiku pro bytové domy. To může vést ke snížení doby návratnosti investice do solárních panelů. Je proto důležité se o dostupných dotačních programech informovat a vybrat ten nejvhodnější.

Fotovoltaika pro bytové domy se tak stává stále dostupnější a výhodnější. Využití dotací na podporu obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika pro bytové domy může být velmi výhodné. Navíc přispívá k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu bydlení.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaika pro bytové domy se stává stále populárnější kvůli jejímu potenciálu snižovat náklady na energie a zároveň přispívat k šetrnému životnímu prostředí. Uvažujete-li o ní, jednou z prvních věcí, které je třeba zjistit, je, zda vás distribuční soustava připojí do své elektrické sítě. Bez připojení by bylo možné provozovat vaši fotovoltaickou elektrárnu pouze v takzvaném ostrovním režimu. Toto ale znamená, že vaše fotvoltaika pro bytové domy by byla odříznutá od sítě a nebylo by možné prodávat její přebytkovou energii zpět do sítě.

Připojovací kapacita distribuční sítě se může lišit v závislosti na lokalitě. Existují nástroje, jako je mapa připojitelnosti poskytovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), které vám mohou poskytnout představu o tom, zda je již kapacita sítě ve vašem místě vyčerpána. To však neznamená, že se na vaši lokalitu nelze připojit. Žádání o připojení, které vyřizujeme pro naše zákazníky, vám poskytne definitivní odpověď.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická návratnost investice do fotovoltaika pro bytové domy je závislá na několika klíčových faktorech. První z nich je množství vyráběné energie, které je dobře investorovi pravidelně kontrolovat a upravovat v závislosti na aktuální spotřebě elektrické energie.

Významnou roli při zvažování instalace systému fotovoltaika pro bytové domy hraje také aktuální cena elektřiny. Ekonomické výhody instalace solárních panelů jsou značné, pokud je hodnota elektřiny vyšší. Kromě toho je třeba zohlednit případné státní dotační programy a velikost a typ navrženého fotovoltaického systému.

Investiční náklady na fotovoltaika pro bytové domy se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech a proto je třeba se vždy obrátit na odborníky, kteří vám poskytnou nejpřesnější a nejaktuálnější ekonomické analýzy a předpovědi. Ačkoli se jedná o odhady, mohou být tyto informace velmi přínosné při rozhodování o investici do fotovoltaiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaika pro bytové domy se stal atraktivním investičním nástrojem pro mnoho domácností. Tato technologie přináší mnoho výhod jako je snižování energetických nákladů, přispívání k ochraně životního prostředí a možnost výdělku z prodeje přebytku vyrobené energie.

Předtím, než se rozhodnete pro investice do fotovoltaiky pro bytové domy, je nutné zvážit několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří poloha a orientace domu, kvalita střechy a možnost zapojení do elektřené sítě. Kvalifikovaný technický odborník je schopen provedení takové evaluace.

S technologickým pokrokem a stále se zvyšujícími energetickými náklady, fotovoltaika pro bytové domy představuje zajímavou a dobře dostupnou alternativu. Vývoj v této oblasti je dynamický a očekává se více investic a inovací v následujících letech.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin