Fotovaltaika panely

V roce 2024 jsou fotovoltaické panely jedněmi z nejdůležitějších alternativních zdrojů energie. Jejich popularita neustále roste díky jejich energetické efektivitě a schopnosti snižovat emise CO2.

Technologický pokrok vedl k vývoji fotovoltaických panelů s vyšším výkonem a výnosností. Tyto panely jsou nyní schopny produkovat více energie než kdy předtím, což snižuje jejich předchozí limitace týkající se velikosti a umístění.

Přestože jsou fotovoltaické panely stále poměrně dražší než konvenční zdroje energie, jejich dlouhodobé výhody a pozitivní dopad na životní prostředí je činí atraktivním řešením pro budoucnost.

Fotovaltaika panely v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaických panelů od firmy Mobis?

  Investování do fotovoltaických panelů od firmy Mobis je inteligentní rozhodnutí pro každého, kdo chce snížit své energetické náklady, zvýšit hodnotu své nemovitosti a pečovat o životní prostředí. Nabízíme prvotřídní panely s dlouhodobou zárukou a profesionální montáž. Naše panely jsou navíc energeticky účinné a snadno se udržují.

 • Jaké jsou hlavní výhody použití fotovoltaických panelů Mobis?

  Fotovoltaické panely Mobis přinášejí řadu výhod. Snížíte své měsíční náklady na elektřinu, budete produkovat vlastní obnovitelnou energii a přispějete k ochraně životního prostředí. Naše fotovoltaické panely jsou navíc odolné, účinné a jejich instalace je rychlá a jednoduchá. S naším týmem odborníků vám poskytneme kompletní servis od návrhu až po realizaci.

 • Je obtížné udržovat fotovoltaické panely od firmy Mobis?

  Ne, naše fotovoltaické panely jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. Díky své robustnosti a odolnosti čelí nepříznivým povětrnostním podmínkám a zároveň zůstávají v provozuschopném stavu po dlouhé roky. V případě, že byste potřebovali jakoukoli pomoc, náš tým odborníků je vždy připraven poskytnout vám podporu a rady.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika panely v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

V první řadě je důležité zhodnotit věcnou a právní možnost instalace fotovoltaiky na vašem pozemku a to nejen ve vztahu k vlastnickým vztahům, ale také pokud jde o stavební a územní řízení. Je třeba zvážit, zda výkon fotovoltaické elektrárny bude odpovídat spotřebě energie, protože ideální je mít elektrárnu dimenzovanou tak, aby pokrývala v podstatě celou roční spotřebu elektrické energie.

Dále je dobré se zaměřit na orientaci a sklon střechy, kde budou fotovoltaika panely nainstalovány, toto ovlivňuje jejich účinnost. Také je nutné zohlednit možný stín či potenciální překážky pro slunce, protože i ty mohou mít značný vliv na výkon fotovoltaiky.

Klíčové je také zvolit správný typ fotovoltaika panelů se zaměřením na kvalitu a záruku výrobce, a rovněž zvolit kvalitní dodavatelskou firmu, která má v oboru fotovoltaika zkušenosti. A v neposlední řadě je důležité uvědomit si, že instalace fotovoltaické elektrárny není jednorázová investice, ale budou vznikat i další náklady za její provoz a údržbu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika panely v roce 2024 získávají na stále větší popularitě díky své efektivitě a ekologickému aspektu. Avšak instalace několik věcí, které je nutno vzít v úvahu před instalací těchto panelů.

Hlavním parametrem je velikost střechy, která musí být dostatečně velká pro umístění panelů. Pokud je střecha příliš malá, nedostane se na ni dostatek fotovoltaických panelů a jejich instalace by tak byla neefektivní. Dalším důležitým aspektem je orientace střechy, která musí být pozitivní pro optimální výrobu energie z fotovoltaických panelů.

Materiál střechy rovněž hraje klíčovou roli v instalaci fotovoltaika panelů. Pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, například eternitu, mnoho instalatérů od takové práce odstoupí, jelikož mohou vzniknout problémy se zatečením. Dále je třeba zohlednit statickou stabilitu střechy pro zajištění, že nese zatížení z vlastní váhy panelů a instalovaných konstrukcí. Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat technickou vhodnost střechy, je využití zdarma poskytované služby technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika panely jsou stále atraktivnější investicí, a to díky existujícím dotačním programům. Díky dotacím na fotovoltaiku se doba návratnosti Vaší investice výrazně zkrátí, což je důležité zvážit při plánování této ekologicky šetrné investice.

Dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů energie je v České republice vícero, mimo jiné programy RES+, OP TAK či program Nová zelená úsporám. Tyto podpůrné programy mají různé podmínky pro získání dotací na fotovoltaika panely a je tedy důležité si detailně nastudovat jejich podmínky.

Je důležité si také vědomit, že podmínky programů se mění a v roce 2024 například program Nová zelená úsporám prochází změnou. Vždy se tedy doporučuje sledovat aktuální informace ohledně podmínek dotací na fotovoltaika panely.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalaci fotovoltaických panelů, jedním z klíčových aspektů je možnost připojení k distribuční síti. Připojení zajišťuje provozovatel distribuční soustavy a je zcela nezbytné pro efektivní využívání vašeho systému; bez něj byste byli omezeni pouze na tzv. ostrovní režim, který vám nepovolí prodávat přebytečnou energií zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě, která se liší v různých lokalitách, je dalším faktorem ovlivňujícím možnost připojení. Informace o kapacitě sítě v konkrétní oblasti je možné zjistit pomocí mapy připojitelnosti, nástroje poskytnutého Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Tato mapa zobrazuje oblasti, kde je již kapacita vyčerpána (označená modrou barvou).

Jistotu o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny však získáte až podáním oficiální žádosti. Tuto žádost můžeme pro naše klienty zajistit my. Díky přesnému systému hodnocení je řada našich zákazníků úspěšně připojena k distribuční síti s maximální výkonností svých fotovoltaických panelů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do fotovoltaika panelů se jeví jako lákavý nápad, o kterém uvažuje mnoho šetrných spotřebitelů. V posledních letech jsou tyto systémy technologicky pokročilejší a stále cenově dostupnější, což je činí atraktivními pro majitele domácností i podniky.

Však výhodnost takové investice je ovlivněna celkovou spotřebou elektrické energie, cenou elektřiny a především možnostmi dotací státu. Důležitý je také výběr vhodných fotovoltaika panelů na základě jejich velikosti a typu. Mějte na mysli, že nároky na systém fotovoltaiky se mohou značně lišit v závislosti na Vašem domě či podniku.

Před investicí do fotovoltaiky je vždy vhodné nechat si vypracovat detailní ekonomickou analýzu. Ta Vám může poskytnout lepší vhled do toho, zda se investice do fotovoltaiky bude dlouhodobě vyplácet. I přestože se jedná pouze o odhad, toto zhodnocení je nezbytné pro informované rozhodování o potenciální investici.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při uvažování o investici do fotovoltaických panelů je klíčové zvážit několik důležitých aspektů. Počáteční kapitálová investice do fotovoltaiky je často vysoká, ale návratnost se zvyšuje se stoupajícím vývojem technologií a rostoucími náklady na tradiční zdroje energie.

Samotná instalace fotovoltaických panelů vyžaduje pečlivé zvážení fyzických podmínek dané nemovitosti, včetně sklonu střechy, orientace nemovitosti nebo místních klimatických podmínek. Ne každá nemovitost je pro instalaci fotovoltaických panelů vhodná, proto je nutné si nechat poradit od odborníků.

Dalším faktorem je posouzení výše spotřeby elektrické energie v nemovitosti a potencionální schopnosti fotovoltaických panelů tuto spotřebu pokrýt. Je také důležité zohlednit možné dotace a státní podpory pro investici do fotovoltaiky. Investice by měla být plánována tak, aby byla co nejfunkčnější a finančně výhodná pro danou nemovitost.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin