Fotovoltaika - ostrovní systém

Fotovoltaika ostrovní systém je inovativní technologie, která slibuje dodávat v roce 2024 čistou a obnovitelnou energii do odlehlých a izolovaných oblastí. Systém funguje tak, že zachycuje sluneční energii pomocí fotovoltaických panelů, které ji přeměňují na elektřinu použitelnou pro běžnou domácnost.

Účinnost fotovoltaika ostrovního systému je mimořádná, protože dokáže pracovat nezávisle na hlavní elektrické síti, což jej činí ideálním řešením pro lokality s omezeným přístupem k energii. Díky pokročilým technologiím a softwaru se také neustále zlepšuje kontrola nad tím, kolik energie je vyrobeno a jak je dále rozděleno.

Rozvoj fotovoltaika ostrovního systému je rychlý a významný, což otevírá nové možnosti pro alternativní zdroje energie. Jako takové, jsou tyto systémy klíčové pro dosažení udržitelných cílů v energetice a napomáhají snižování emisí skleníkových plynů.

Fotovoltaika - ostrovní systém v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je fotovoltaika ostrovní systém a jaké jsou jeho výhody?

  Ostrovní systém fotovoltaiky je samostatně stojící systém, který využívá sluneční energii k výrobě elektřiny a nepotřebuje k tomu připojení k elektrické síti. Tento systém je ideální pro místa, kde není dostupná elektrická síť, jako například odlehlé chaty, karavany nebo lodě. Díky využití sluneční energie je tento systém naprosto ekologický a udržitelný. Navíc, u naší firmy Mobis vám nabízíme možnost kompletní instalace ostrovního systému, včetně kvalitních solárních panelů, invertorů a baterií pro uchování energie.

 • Jakou má fotovoltaika ostrovní systém účinnost a investiční náklady?

  Ostrovní systémy fotovoltaiky jsou vysoce účinné, jelikož jsou schopné využít sluneční energii téměř po celý den. Díky tomu mohou pokrýt veškerou spotřebu elektřiny na místě. Investiční náklady na instalaci takového systému se liší podle velikosti a specifických požadavků, ale generálně lze říci, že se jedná o investici na několik let dopředu. V dlouhodobém horizontu se však ostrovní systém fotovoltaiky vyplácí díky nízkým provozním nákladům a ušetřené energii. Navíc, v Mobis vám nabízíme nejen kvalitní produkty, ale také odborné poradenství a zákaznickou podporu.

 • Jaké jsou možnosti financování fotovoltaiky ostrovní systém od firmy Mobis?

  U naší firmy Mobis máte několik možností financování instalace fotovoltaiky ostrovní systém. Nabízíme vám možnost splátkového prodeje, leasingu nebo úvěru. Vše záleží na vašich konkrétních požadavcích a možnostech. Naši odborníci jsou vám k dispozici pro konzultaci a pomohou vám vybrat nejvhodnější způsob financování. Připomeňme, že instalace fotovoltaického systému je investicí do budoucnosti, která vám může přinést hodnotné úspory na nákladech za energii.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaika - ostrovní systém v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika ostrovní systém je jednou z nejpopulárnějších a zároveň nejvíce výhodných možností instalace solární elektrárny. Tento typ systému se vyznačuje tím, že je univerzální, což znamená, že ho lze instalovat kdekoliv, kde je dostatečná intenzita slunečního záření.

V případě fotovoltaiky ostrovní systém je důležité zvážit, zda je možné zabezpečit dostatečnou kapacitu pro uskladnění vyrobené energie. Přitom je třeba vzít v úvahu, že ostrovní systémy obvykle zahrnují jak solární panely, tak také systém pro ukládání energie.

Zároveň je potřeba zvážit spotřebu elektrické energie v místě instalace. U každého fotovoltaika ostrovní systém je to klíčové, neboť přímá závislost na vyrobené energii může vést k nedostatku energie v případě, že by spotřeba byla vyšší než množství vyrobené energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se fotovoltaika ostrovní systém stále více prosazuje jako efektivní způsob využívání sluneční energie. Tento typ systému se vyznačuje tím, že funguje nezávisle na veřejné elektrické síti, což znamená, že je ideální pro lokality, kde není přístup k standardnímu zdroji elektřiny.

Je nutné však vzít v potaz několik faktorů při zvažování instalace fotovoltaických panely na vaší střeše. Velikost a orientace střechy, typ materiálu střechy a její statické vlastnosti jsou důležité aspekty, které mohou mít vliv na účinnost a životnost vašeho fotovoltaického systému.

Pro dokonalou přípravu vaší střechy pro instalaci fotovoltaika ostrovní systém, se doporučuje využít služeb odborníků, kteří provedou technické zhodnocení vašeho domu. Takové posouzení vám pomůže identifikovat potenciální problémy a zajistit, že váš ostrovní systém bude fungovat na maximální účinnost.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika ostrovní systém spadá bezpochyby do oblasti, která je podporována různými dotačními programy. Takový systém se skládá z fotovoltaických panelů, akumulátorů pro uložení energie a měničů, které převádějí solární energii na použitelnou elektřinu.

Mnozí se mohou ptát, jaké podmínky je nutno splnit pro získání dotační podpory na fotovoltaika ostrovní systém. Důležitým faktorem je zejména místo realizace, kde se fotovoltaické panely budou umisťovat, dále pak celková výše nákladů na projekt a technické parametry instalace. Rovněž je třeba počítat s tím, že poskytnutí dotace bude podmíněno prováděním energetického auditu.

Věříme, že je možné získat dotační podporu na fotovoltaika ostrovní systém, pokud budou splněny všechny nezbytné náležitosti. Takto lze významně snížit náklady na pořízení a instalaci solární elektrárny a výrobu vlastní, ekologické elektřiny. Neočekávají se zásadní změny v podmínkách pro poskytnutí dotací v roce 2024.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud v roce 2024 uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je velmi důležité zjistit, zdali vás distributor energie může připojit do jeho distribuční sítě. Bez této možnosti by váš fotovoltaický ostrovní systém mohl být spuštěn pouze v takzvaném ostrovním režimu, což by znamenalo, že byste nemohli prodávat přebytečnou energii zpět do sítě. Tato situace by vás "odřízla" od doplňkových příjmů z prodeje energie a snížila by hospodárnost vašeho systému.

Kapacita distribuční sítě je bohužel omezená a liší se v závislosti na lokalitě. EGD nabízí relativně přesný online nástroj zvaný mapa připojitelnosti pro zjištění dostupnosti kapacity v dané lokalitě. Modře označené území v této mapě značí oblasti, kde je distribuční kapacita již vyčerpána.

Přesto může být konečná možnost připojení vašeho fotovoltaického ostrovního systému zjištěna s největší přesností prostřednictvím žádosti o připojení. Tento proces můžeme vyřizovat za naše zákazníky a zajistit tak bezproblémovou instalaci a provoz fotovoltaického ostrovního systému.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika ostrovní systém v roce 2024 je stále vyhledávaným tématem. Naprosté vyčerpatelnosti neobnovitelných zdrojů energie, neutuchajícímu vývoji technologií a rostoucímu zájmu o ekologii lze samozřejmě připsat k rostoucí popularitě tohoto řešení pro domácnosti i firmy.

Ekonomická návratnost investice do ostrovního systému závisí na mnoha faktech. Celkovou spotřebou elektrické energie, cenou elektřiny, velikostí a typem navrženého systému lze při správně zvoleném dodavateli dosáhnout výrazné úspory. Na druhou stranu, je třeba dát si pozor na příliš optimistické odhady dodavatelů, které nereálně zkracují dobu návratnosti.

Závěrem lze konstatovat, že fotovoltaika ostrovní systém stojí na solidním ekonomickém základě. Investice sice vyžaduje seriózní přístup a podrobné vyhodnocení, ale při správném nastavení a provozu je schopná produkovat významné úspory a dlouhodobě je i finančně výhodná.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaika ostrovní systém představuje rozšířenou a efektivní metodu využití obnovitelné energie pro domácnosti a podniky. Nicméně, před investicí do takového systému je důležité řádně zvážit několik aspektů, které mohou ovlivnit jeho efektivitu a návratnost.

Jednou z prvních věcí, které je třeba zvážit, je umístění fotovoltaické elektrárny. Pro fotovoltaika ostrovní systém je ideální mít dostatek prostoru na střeše domu nebo podniku, který je dobrým místem pro shromažďování slunečního záření.

Dále je také důležité posoudit ekonomickou efektivitu investice. To zahrnuje kalkulaci nákladů na instalaci, údržbu a provoz fotovoltaika ostrovní systém, stejně jako možné úspory na nákladech za energii a předpokládanou dobu návratnosti investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin