Fotovoltaika ohřev vody

Výrazným pokrokem v oblasti technologie pro využití obnovitelných zdrojů energie v posledních letech se stal trend fotovoltaika ohřev vody. Díky inovacím a snaze o dosažení udržitelnosti se tato metoda stává stále populárnější a dostupnější.

Fotovoltaika ohřev vody využívá sluneční energii pro vytápění vody, což představuje efektivní a ekologický způsob ohřevu. Populární je hlavně v domech a průmyslových budovách, kde může výrazně snížit náklady na energii.

Ve světle těchto trendů očekáváme, že v roce 2024 bude fotovoltaika ohřev vody hrát ještě významnější roli v energetickém sektoru. Je jasné, že jak technologie, tak veřejné povědomí o jejích výhodách, budou nadále růst.

Fotovoltaika ohřev vody v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje využití fotovoltaiky pro ohřev vody?

  Fotovoltaický systém pro ohřev vody využívá sluneční energii, kterou přemění na elektrickou energii. Tato energie se následně používá k ohřevu vody. Tento proces je velmi efektivní, ekologický a snižuje náklady na energie. S naší firmou Mobis se můžete spolehnout na kvalitní technologie a odborné provedení instalace.

 • Je výhodné pořídit si fotovoltaický systém pro ohřev vody?

  Rozhodně! Investice do fotovoltaického systému pro ohřev vody se vám vrátí v podobě úspor na nákladech za energie. Navíc přispíváte k ochraně životního prostředí tím, že využíváte obnovitelnou energii. Společnost Mobis je připravena poskytnout vám nejen kvalitní fotovoltaický systém, ale také odbornou poradenskou a servisní službu.

 • Proč si vybrat právě firmu Mobis pro instalaci fotovoltaického systému?

  Firma Mobis je profesionál v oboru fotovoltaiky a ohřevu vody. Vyznačujeme se dlouholetými zkušenostmi, odborností a flexibilitou. Naším cílem je nabídnout našim zákazníkům optimální řešení, které bude přesně vyhovovat jejich potřebám a možnostem. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv fotovoltaický systém, můžete se spolehnout na to, že s firmou Mobis získáte kvalitu, spolehlivost a servis na vysoké úrovni.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaika ohřev vody v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika ohřev vody je využití solární energie pro získávání teplé vody pro použití v domácnostech nebo průmyslu. Toto řešení je velmi efektivní, protože až 70% energie pocházející ze Slunce lze využít pro ohřev vody, což je mnohem více než u běžných elektrických ohřívačů vody.

V roce 2024 se očekává vzrůst zájmu o fotovoltaické systémy pro ohřev vody, a to především v důsledku pokračujícího zvyšování cen energií a obrovského trendu směrem k ekologizaci. Kromě toho vyšší poptávka po fotovoltaice ohřev vody může vést k větší konkurenci mezi dodavateli, což by mohlo mít pozitivní dopad na ceny těchto systémů.

Při výběru dodavatele je nezbytné brát v potaz nejen cenu systému, ale také kvalitu a životnost použitých materiálů a komponent, jako jsou solární panely a regulace, a také kvalitu instalace a poskytované servisní služby. Je tedy důležité si udělat dobrou přípravu a zvážit všechny možnosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika Ohřev Vody: Nedílnou součástí jakékoliv fotovoltaické elektrárny je kromě solárních panelů i tzv. převodník, neboli střídač. Střídač přeměňuje stejnosměrný proud, který panel v závislosti na množství dopadajícího slunečního záření produkuje, na střídavý proud, který jsou naše elektrické zařízení a spotřebiče schopny využívat.

Mezi další často instalované zařízení patří i solární regulátor nabití a solární invertor, přičemž prvě zmíněné zařízení plní roli jakéhosi manažera celého systému. Jeho úkolem je jednak nedovolit přebití akumulátoru a tím jeho možné poškození, a jednak zajistit, aby i při nepříznivých podmínkách, tedy např. při nedostatečném množství slunečního svitu, bylo domácnosti dodáno dostatečné množství elektřiny. Může se nám tedy stát, že v období, kdy je v realitě výroba elektřiny nedostatečná, nám solární regulátor povolí připojení k síti, a to až ve chvíli, kdy je již všechna elektřina v akumulátoru vyčerpána.

Regulátor nabití tedy plní klíčovou roli v rámci fungování celého systému využívající fotovoltaiku ohřev vody. O dalších možnostech, jak využít fotovoltaiku pro ohřev vody, se dozvíte více v dalších článcích.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 je několik možností, jak dosáhnout na dotační podporu na fotovoltaické panely na ohřev vody. Identifikujte správný dotační program a podrobně studujte jeho pravidla a podmínky, aby byla vaše žádost úspěšná. Podmínky pro získání dotace se mohou mezi jednotlivými programy výrazně lišit.

Program Nová zelená úsporám je v roce 2024 podstatným dotačním programem pro rodinné a bytové domy, který podporuje fotovoltaiku ohřev vody. Tento program má od 1.9.2024 nové podmínky, které je třeba pečlivě prostudovat a respektovat při podávání žádosti.

Kromě toho existují i jiné dotační programy, jako jsou RES+ a OP TAK, které je také dobré prozkoumat v kontextu podpory obnovitelných zdrojů. Díky těmto dotacím na fotovoltaiku lze dobu návratnosti vaší investice výrazně zkrátit.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčovým krokem k jejímu efektivnímu provozu. Bez tohoto připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což by znamenalo, že byste neměli možnost prodávat přebytky energie zpět do sítě. Tudíž, vaše elektrárna by byla ,,odříznutá" od sítě a její potenciál by nebyl plně využit.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách a existuje k tomuto účelu pomocný nástroj od EGD - mapa připojitelnosti. Tato mapa vám dá základní přehled o kapacitě sítě v dané oblasti. Z modře označených území je zřejmé, že kapacita sítě je již vyčerpaná.

Nicméně pro potvrzení možnosti připojení je nezbytné podat žádost o připojení, pomocí které se dozvíte s 100% jistotou o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny. My tuto žádost můžeme pro naše zákazníky vyřizovat, což odstraňuje složitost a nejistotu z tohoto procesu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

S rostoucím zájmem o obnovitelné zdroje energie se stále více domácností i firem uchyluje k využití fotovoltaiky pro ohřev vody. Fotovoltaika ohřev vody, je ekonomickou a efektivní variantou, jak pokrýt náklady na teplou vodu, která může tvořit značnou část energetických nákladů.

Vzhledem k rostoucím cenám energií je investice do fotovoltaiky pro ohřev vody stále výhodnější. Díky úsporám na energiích a možným dotacím může být návratnost takového zařízení velmi přijatelná. Nicméně je nutné brát v úvahu individuální podmínky a požadavky každé domácnosti nebo firmy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny je důležité vzít v úvahu několik faktorů. V první řadě je třeba posoudit prostorové možnosti, tedy zda máte dostatečně velkou a vhodně umístěnou střechu směřující co nejvíce na jih.

Dále je potřeba zvážit finanční náročnost. I přesto, že se náklady na instalaci fotovoltaiky snižují, počáteční investice může být stále vysoká. Výhodou však může být rychlá návratnost, díky výstavbě fotovoltaických elektráren v kombinaci s fotovoltaikou ohřev vody, která využívá přebytečnou energii pro ohřev vody.

Nakonec stojí za zmínku také legislativní rámec, který se může měnit. Vývoj v oblasti fotovoltaiky ohřev vody a fotovoltaických elektráren jako takových je rychlý a může přinášet nové možnosti, ale i omezení. Platí, že je nezbytné pravidelně sledovat aktuální dění a novinky v této oblasti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin