Fotovaltaika na zahradu

Fotovoltaika na zahradu se v roce 2024 stává stále oblíbenějším řešením pro majitele domů. Vzhledem k pokročilým technologiím a vhodným legislativám se trend nastavení fotovoltaických panelů na zahradu stává realitou pro stále více lidí.

Využití fotovoltaiky na zahradě představuje udržitelnou alternativu k tradiční energetické spotřebě. Fotovoltaické panely slouží k produkci čisté energie, která může být použita k napájení domácnosti, zahradních zařízení nebo k nabíjení elektrických aut.

Jak se fotovoltaika na zahradu stále více popularizuje, očekává se, že tato alternativa bude nadále tvořit silnou konkurenci tradičnímu energetickému průmyslu. Je důležité, aby majitelé domů zvážili všechny aspekty tohoto ohromujícího technologického pokroku, včetně nákladů, potenciálních úspor a environmentálních dopadů.

Fotovaltaika na zahradu v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických panelů na zahradě od společnosti Mobis?

  Fotovoltaika na zahradu přináší několik výhod. Za prvé, můžete produkovat svou vlastní elektrickou energii a snížit tak své měsíční účty za elektřinu. Instalace fotovoltaických panelů také přispívá k ochraně životního prostředí, protože využíváte slunce, obnovitelný zdroj energie. Společnost Mobis je na trhu již mnoho let a nabízí nejen kvalitní produkty, ale také profesionální služby spojené s instalací a údržbou fotovoltaických panelů.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaiky na zahradu společnosti Mobis?

  Společnost Mobis klade velký důraz na plnění konkrétních potřeb zákazníka. Proces začíná podrobnou analýzou místa instalace a výpočtem potřebné velikosti systému. Vše je zajištěno našimi odborníky, kteří zohledňují všechny důležité faktory, jako je geografická poloha, sklon a orientace střechy nebo zahrady. V další fázi následuje samotná instalace, která je prováděna našimi certifikovanými techniky. Po dokončení instalace provedeme detailní kontrolu a spustíme systém. V průběhu užívání jsme pro naše zákazníky k dispozici pro případné dotazy nebo údržbu.

 • Je fotovoltaika na zahradu od společnosti Mobis finančně výhodná?

  Ano, fotovoltaika na zahradu je dlouhodobě velmi výhodná. I přes počáteční investici do fotovoltaických panelů a jejich instalace můžete ušetřit značné finanční prostředky díky snížení nákladů na elektřinu. V závislosti na velikosti vašeho systému a množství spotřebované energie se investice může vrátit již během několika let. Výhodou je také možnost využít různých státních dotací na instalaci fotovoltaických systémů, což počáteční investici ještě více snižuje. Společnost Mobis nabízí také možnost splátkového prodeje.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika na zahradu v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika na zahradu je velmi efektivním řešením pro snížení nákladů na elektřinu a zároveň přínosem pro životní prostředí. Před instalací takovéto elektrárny je potřeba zvážit několik faktorů, jako je dostatek prostoru na zahradě, dostatečné množství slunečního svitu během roku a také finanční možnosti majitele.

Důležitým faktorem je také volba správné firmy, která vám pomůže s fotovoltaikou na zahradu. Ne každá firma má dostatečné zkušenosti a kvalifikaci pro instalaci takového systému, a proto je dobré předem si danou firmu důkladně prověřit. Je podstatné také zjistit, jaké jsou aktuální možnosti čerpání dotací na podporu obnovitelných zdrojů energie, protože ty mohou výrazně snížit počáteční investici do fotovoltaiky na zahradu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V dnešní době se množí požadavky na ekologické chování a fotovoltaika na zahradu může být jedním ze způsobů, jak přispět k ochraně životního prostředí. Světlo ze solárních panelů je velmi efektivním zdrojem energie, který může napájet vaše domácí spotřebiče a zároveň minimalizovat vaše náklady na elektřinu.

Nicméně, před instalací fotovoltaika na zahradu, je nutné vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Prvním je umístění - zahrada musí být dostatečně slunečná a měla by být orientována na jih, aby panel mohl co nejvíce využívat slunečního světla. Dalším důležitým faktorem je rozhodnutí o velikosti a typu solárních panelů, který je nejvhodnější pro váš dům a váš energetický požadavek.

Při rozhodování o instalaci fotovoltaika na zahradu je také důležité vzít v úvahu celkové náklady. Přestože počáteční investice může být vysoká, dlouhodobé úspory z nižších nákladů na elektřinu tuto investici mohou převážit. Nakonec byste měli také zvážit dopad instalace na estetiku vaší zahrady a zajistit, že nebude narušena.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V souladu s těmito změnami v programu Nová zelená úsporám platí nový systém hodnocení, kde majitelé rodinných domů a bytových domů mohou dosáhnout na dotační podporu pro instalaci solárních elektráren.

V těchto nových podmínkách je výrazně posílena podpora pro fotovoltaiku na zahradu a další obnovitelné zdroje. Hodnoceno je zejména splnění energetické náročnosti a zabezpečení tzv. třetího kola programu CZ05, druhé fáze programu Nová zelená úsporám.

Proto je významné se podrobně seznámit s novými podmínkami pro získání podpory. Výhodou je, že instalace fotovoltaiky na zahradu získává na popularitě a díky dotacím můžete získat nejen ekonomickou, ale i ekologickou udržitelnost.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se chystáte instalovat vlastní fotovoltaiku na zahradu, důležitou otázkou je, zda vás distributor bude ochoten připojit do elektrické sítě. Toto připojení je klíčové pro efektivní provoz fotovoltaických panelů a pro možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě.

Kapacity propojení do distribuční sítě jsou však místně omezené a nejsou stejné v každém regionu. Pro zjištění, zda je možné vaše fotovoltaiku na zahradu připojit k síti, můžete využít mapu připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu.

Plné ověření možnosti připojení vaší fotovoltaiky na zahradu však získáte až s podáním žádosti o připojení k distributérovi. Tuto žádost za naše zákazníky zpravidla vyřizujeme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Potenciální investoři do solárních elektráren by měli pečlivě zvážit několik důležitých faktorů. Ekonomická návratnost investice do fotovoltaiky na zahradu je prvním a bezpochyby klíčovým parametrem, který rozhoduje o efektivitě celé investice.

Dalším důležitým faktorem, který by měl pohlížet očima investora, je celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a možnosti využití dotační podpory. Velikost a typ navrženého systému jsou rozhodující pro výhodnost investice do fotovoltaiky na zahradu.

Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny vám vyhotovíme bezplatně pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Přestože se jedná pouze o odhad, i takový detailní pohled může být důležitý pro pochopení potenciálu a rizik investice do fotovoltaiky na zahradu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do fotovoltaiky na zahradu vyžaduje značnou přípravu a pečlivé zvážení mnoha aspektů. Hlavními důvody jsou finanční náklady, legislativa, vhodnost pozemku a potřebná infrastruktura pro instalaci a provoz.

Finanční aspekt je jednou z klíčových otázek - fotovoltaické panely samy o sobě vyžadují značné investice, ale náklady se mohou lišit v závislosti na typu panelu, kvalitě a místě instalace. Dalšími důležitými aspekty jsou státní a regionální předpisy a povolení týkající se instalace fotovoltaických panelů.

Poté je třeba zvážit vhodnost pozemku - fotovoltaické panely vyžadují dostatečné množství slunečního svitu a optimální orientaci k slunci. Dále je důležitým faktorem infrastruktura potřebná pro instalaci a provoz fotovoltaických panelů, jako je připojení k elektrické síti. Jako potenciální vlastník fotovoltaiky na zahradu byste měli také zvážit potřebu údržby a případných reparací v budoucnu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin