Fotovaltaika na ploché střeše

V roce 2024 se fotovoltaika na ploché střeše stává oblíbeným řešením pro lidi hledající účinné a ekologické způsoby výroby energie. Tato technologie umožňuje majitelům nemovitostí snížit svůj dopad na životní prostředí a ušetřit peníze za energii.

Mnoho lidí se rozhoduje pro fotovoltaiku na ploché střeše kvůli její jednoduché instalaci a schopnosti efektivně využít solární energii. Tato technologie se ukázala jako efektivní řešení pro lidi, kteří hledají způsoby, jak využít střešní prostor své nemovitosti k výrobě energie.

V následujících letech se očekává další růst popularity fotovoltaiky na ploché střeše díky pokračujícím technologickým inovacím a snižujícím se nákladům na instalaci. Důležitým faktorem je také rostoucí povědomí o potřebě přechodu na udržitelné zdroje energie.

Fotovaltaika na ploché střeše v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Je možné instalovat fotovoltaickou soustavu na ploché střeše?

  Ano, naše firma Mobis je předním odborníkem na instalace fotovoltaických soustav na plochých střechách. S každým projektem přistupujeme individuálně a navrhujeme řešení, které je nejoptimálnější pro konkrétní střechu a její orientaci vůči slunci, aby byla výroba elektřiny co nejefektivnější. Naše technologie je šetrná k střeše a minimalizuje dodatečné zatížení.

 • Potřebuji k instalaci fotovoltaiky na ploché střeše speciální povolení?

  Ve většině případů si stanovení fotovoltaických panelů na plochou střechu nevyžaduje žádné speciální stavební povolení. Přesto je vždy potřebné se poradit s místními orgány a porozumět místním zákonům a nařízením. Tím se ve společnosti Mobis pečlivě zabýváme a poskytujeme plnou podporu a poradenství v těchto otázkách.

 • Proč bych měl vybrat firmu Mobis pro instalaci fotovoltaiky na mou plochou střechu?

  Společnost Mobis se pyšní odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti fotovoltaiky. Pro každý projekt poskytujeme řešení na míru, zajišťujeme profesionální montáž a dlouhodobou podporu. Naším cílem je maximalizovat výnos z vaší investice do fotovoltaické soustavy. Volbou naší firmy získáte partnera, který vám pomůže snížit vaše energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika na ploché střeše v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika na ploché střeše se stává jedním z nejčastěji zvolených řešení pro domácnosti i podnikatele. Patří mezi nejefektivnější a nejekonomičtější způsoby, jak získat vlastní energii z obnovitelných zdrojů.

Pro instalaci fotovoltaiky na ploché střeše je důležité zohlednit několik klíčových faktorů. Mezi ně patří především orientace střechy vůči slunci, stínování okolními budovami či vegetací, ale také statická zatížitelnost střechy. Důležitými faktory jsou i předpokládaný spotřební profil a finanční možnosti, které ovlivňují rozměry a typ instalovaného systému.

Je nesporné, že fotovoltaika na ploché střeše je jedním z klíčových bodů pro zajištění energetické soběstačnosti a snížení nákladů na energie. Důležité je pečlivě zvážit všechny aspekty a využít služeb odborníků, aby instalace proběhla hladce a efektivnost byla co nejvyšší.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika na ploché střeše je ideálním řešením pro efektivní využití energie slunce. Avšak není každá střecha vhodná pro instalaci fotovoltaického systému.

Z hlediska prostoru musí být střecha dostatečně velká, aby na ní mohlo být instalováno adekvátní množství solárních panelů. Orientace střechy rovněž hraje významnou roli, špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit výrobu fotovoltaické energie.

Dalším důležitým faktorem je material střechy. Mnoho instalačních firem například odmítá instalovat fotovoltaické systémy na střechy z eternitu z důvodu potenciálního zatečení. Statika střechy je dalším kritériem, které musí být zohledněno, aby zátěž konstrukce a panelů nestrukturálně nepoškodila střechu. Naše společnost nabízí bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, jež provádí náš technik, pokud si nejste jisti vhodností vaší střechy pro instalaci fotovoltaického systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika na ploché střeše již neeleigbilní. Dotace na fotovoltaické systémy v rámci tohoto programu nelze nově čerpat od 1. září 2024. Značně se tak zvyšuje investiční náklady na instalaci této technologie.

Jedinou možností jak získat finance na fotovoltaiku na ploché střeše je využití alternativních zdrojů. Bez dotace se doba návratnosti prodlužuje, ale stále je to investice, která se vyplatí.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaika na ploché střeše se stává stále oblíbenějším zdrojem čisté energie, který může přinést výrazné úspory na nákladech za elektřinu. Instalace takového zařízení na plochou střechu však vyžaduje odborného posouzení, jak z hlediska technické proveditelnosti tak také možnosti připojení do energetické sítě.

Nakládání s přebytky elektrické energie vytvořené fotovoltaickými panely na ploché střeše je také klíčově důležité. Bez připojení do distribuční sítě by bylo možné spustit fotovoltaickou elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což by však znamenalo, že by nebylo možné prodat přebytky energie zpět do sítě.

Potřebujeme také rozumět, že kapacita distribuční sítě se liší v každém místě. Je důležité zjistit, zda již není kapacita sítě ve Vašem místě plná. S přesností možnosti připojení fotovoltaiky na ploché střeše se nakonec dá zjistit při podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika na ploché střeše se v roce 2024 stává čím dál tím více atraktivní variantou, jak ekonomicky efektivně generovat elektřinu. Je to dáno kombinací faktorů, jako je rostoucí náklady na elektřinu, národní dotační podpora a stále efektivnější technologie.

Nicméně, z hlediska návratnosti investice, záleží velmi na metodice výpočtu. Mnohé instalační firmy slibují krátkou dobu návratnosti, často však jsou jejich analýzy orientační povahy. Pro podrobnou ekonomickou analýzu je nezbytně důležitá přesná data a realistické předpovědi.

Ačkoli jsou tyto odhady pouze aproximace, poskytují potřebný základ pro rozhodnutí o smysluplnosti investice do fotovoltaiky na ploché střeše. Jejich přesnost se vyplatí zvážit v kontextu celkových energetických potřeb a specifik dané nemovitosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

V úvahu je třeba brát několik důležitých faktorů. Jedním z nich je poloha střechy a její sklon - ideální je střecha orientovaná k jihu a sklon kolem 35 stupňů. Dále je důležité zvážit, zda je střecha dostatečně pevná a schopná unést zátěž, například v případě, že byste se rozhodli pro fotovoltaiku na ploché střeše.

Začlenění fotovoltaiky na ploché střeše do vašeho investičního plánu vyžaduje detailní prozkoumání jak technických, tak finančních aspektů. Je důležité uvědomit si, že i když je počáteční investice do fotovoltaické elektrárny vysoká, návratnost je obecně zaručena díky dlouhodobé úspoře na nákladech za elektrickou energii.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin