Fotovaltaika do zásuvky

Ve světě obnovitelných energií je v roce 2024 stále více populární pojem fotovoltaika do zásuvky. Tento termín popisuje jednoduchý a efektivní způsob přeměny sluneční energie na elektrickou, kterou lze přímo použít v domácnosti.

Rozhodující předností systému fotovoltaika do zásuvky je jeho snadná instalace a použití. Fotovoltaický panel je připojen k měniči, který je pak zapojen do běžného elektrického zdroje.

Na konci dne však pravda o fotovoltaice do zásuvky leží v jeji výhodnosti. Ekonomický přínos a snížení emisí skleníkových plynů je to, co činí tento systém tak atraktivním.

Fotovaltaika do zásuvky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je fotovoltaika do zásuvky a jak funguje?

  Fotovoltaika do zásuvky je koncept, který umožňuje využít vyrobenou elektrickou energii přímo v domácnosti. Jedná se o malé fotovoltaické systémy (panel nebo panely), které se instalují na střeše nebo na jiném vhodném místě. Místo toho, aby se vyrobená energie odesílala do veřejné elektrické sítě, je napojena přímo do domácnosti prostřednictvím běžné zásuvky. Tím lze výrazně snížit měsíční náklady na elektřinu. Společnost Mobis nabízí kvalitní řešení na klíč v oblasti fotovoltaiky do zásuvky.

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky do zásuvky od společnosti Mobis?

  Investice do fotovoltaiky do zásuvky je dlouhodobě velmi výhodná. Nejen že snížíte své měsíční náklady na energie, ale také přispějete k ochraně životního prostředí. Společnost Mobis je předním poskytovatelem špičkových fotovoltaických řešení. Můžeme Vám nabídnout individuální přístup, profesionální instalaci a vysokou účinnost našich fotovoltaických systémů. Navíc poskytujeme dlouhodobou záruku a servis.

 • Jaké jsou hlavní přínosy fotovoltaiky do zásuvky?

  Hlavními přínosy fotovoltaiky do zásuvky jsou úspory nákladů na elektřinu, snížení emisí CO2 a nezávislost na dodavateli elektřiny. Díky využití slunečního záření jako obnovitelného zdroje energie se stáváte méně závislí na tradičních zdrojích energie. Tento systém také přispívá k ekologické udržitelnosti, protože vytváří čistou, zelenou energii. S našimi řešeními z Mobis můžete těchto výhod dosáhnout efektivně a za konkurenceschopné ceny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaika do zásuvky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika do zásuvky je jedním z populárních řešení pro domácnosti, které rokem 2024 hledají způsoby, jak snížit své náklady na elektřinu a zároveň přispívat ke snižování emisí CO2. Tato technologie umožňuje producentům elektřiny snadněji a efektivněji ovládat a distribuovat vyráběnou solární energii, což přináší řadu výhod.

Při zvažování instalace fotovoltaiky do zásuvky, je důležité zohlednit velikost vašeho domu, počet spotřebičů a jejich energetickou spotřebu, stejně jako geografickou polohu a sluneční expozici vašeho domu. Dále je důležité se zamyslet nad náklady na počáteční investici a návratností této investice, přičemž výhodnost závisí také na dostupnosti státních dotací a podpor.

Nakonec je třeba vzít v úvahu také maintenance a potřebu možné údržby nebo náhradních dílů, které mohou v průběhu životnosti systému významně ovlivnit celkové náklady na fotovoltaiku do zásuvky. S tímto vším vám mohou pomoci dobře informovaní odborníci na fotovoltaiku, kteří vám pomohou vyhodnotit všechny tři hlavní faktory a navrhnou nejvhodnější řešení pro vaši situaci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika do zásuvky je trendem v obnovitelných zdrojích energie a očekává se, že jeho popularita bude v roce 2024 stále růst. Tento nízkonákladový, ekologický způsob přeměny sluneční energie na elektrickou energii je přístupný pro každého, kdo chce snížit svůj energetický otisk a zároveň ušetřit na nákladech na energie.

Přestože je koncept jednoduchý a přitažlivý, existují určité faktory, které je třeba zvážit před instalací fotovoltaiky do zásuvky. Ne každá střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Velikost, orientace a materiál střechy mohou ovlivnit výkonnost a životnost fotovoltaického systému. Dále je důležitá také statika střechy, která musí unést zatížení panelů a konstrukcí.

Je důležité nechat si posoudit vhodnost domu pro instalaci fotovoltaiky do zásuvky odborníky. V rámci našich služeb nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Tímto způsobem si můžete být jistí, že instalace bude správně provedena a že z ní budete mít co největší užitek.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika do zásuvky je revoluční způsob, jak produkovat svou vlastní energii a snížit tak měsíční náklady na elektřinu. Vlastní solární elektrárna umožňuje nezávislost na dodavateli elektřiny a umožňuje výrobu čisté, zelené energie.

Dalším benefitem je možnost získat pro svou solární elektrárnu dotace. Opět je zde důležitý koncept fotovoltaika do zásuvky, který umožňuje rychlou instalaci a snadný přístup k dotacím.

Ve světle nových pravidel pro rok 2024 je tedy důležité se dobře informovat o tom, jaké dotační programy jsou k dispozici. Daří se vám tak zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky do zásuvky a stát se ekologičtějším producentem elektrické energie.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaika do zásuvky se stále více prosazuje a získává na popularitě mezi majiteli nemovitostí, a to zejména pro její hospodárnost a efektivitu. Systém, který přeměňuje sluneční energii na elektrickou, nám nabízí schopnost vytvářet vlastní množství elektřiny pro běžné domácnostní použití.

Při provozu fotovoltaiky do zásuvky je potřeba vzít v úvahu fakt, že je třeba se připojit do sítě distributora. Bez tohoto připojení není možné využívat přebytečnou energii prodejem zpět do sítě, a tím pádem nahrazovat své náklady na energii.

Nicméně, schopnost vaší fotovoltaiky do zásuvky být připojená do sítě je závislá na konkrétních distributorech a na kapacitě jejich sítě. K dispozici je nástroj zvaný mapa připojitelnosti od EGD, který může poskytnout částečný pohled na kapacitu sítě ve vašem oblasti a na možnost připojení vaší elektrárny. Mějte na paměti, že konečnou jistotu o schopnosti připojení vaší fotovoltaiky do zásuvky obdržíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika do zásuvky se ukazuje jako jedna z nejefektivnějších cest k samostatnému výrobě elektrické energie. Tento trend nabírá na popularitě jak v domácnostech, tak i u firem, které si chtějí zajistit dlouhodobě stabilní cenu za elektrickou energii.

Využitím fotovoltaiky do zásuvky dokážeme výrazně snížit naši závislost na dodavatelských cenách elektřiny a přispět tak k zachování životního prostředí. Díky moderní technologii se stává dostupnou i pro menší domácnosti nebo firmy, čímž otevírací cesta k energetické soběstačnosti.

Investice fotovoltaika do zásuvky se tedy může ekonomicky vyplatit, ale její výhodnost závisí na řadě faktorů. Vždy je důležité porovnat cenu investice, výši úspor na energii a další aspekty včetně nákladů na údržbu. Havarijní pojištění a provoz systému musí být také zohledněny při finančním plánování.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Předtím, než se rozhodnete pro investiční projekt jako je fotovoltaická elektrárna, je důležité znát několik klíčových faktorů. V první řadě je to poloha a orientace střechy, která může výrazně ovlivnit výkon a tedy i výnosnost Vaší fotovoltaické elektrárny.

Další důležitou věcí na zvážení je velikost střechy a dostupnost slunečního svitu, který přímo ovlivňuje celkový výkon. A nezapomeňte, že investice do fotovoltaiky do zásuvky je dlouhodobý závazek a vyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu fungování systému.

Nejnovější technologie jako je fotovoltaika do zásuvky, která umožňuje přímé využívání vyrobené elektrické energie, výrazně zlepšují efektivitu a snižují náklady na údržbu. Přesto je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty předtím, než se rozhodnete pro tuto formu investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin