Co to je fotovoltaika?

Fotovoltaika co to je? Je to metoda výroby elektrické energie pomocí solárních panelů, které konvertují sluneční světlo na elektricitu.

Solární panely jsou kritickou součástí fotovoltaiky, protože obsahují fotovoltaické články, které přeměňují světelné fotony na elektrický proud. Základem fotovoltaických článků je polovodič, nejčastěji křemík.

Fotovoltaika co to je v roce 2024? V dnešní době je to hlavní způsob využití obnovitelné energie a její popularita nadále roste díky poklesu cen solárních panelů a rostoucímu zájmu o ekologické zdroje energie.

Co to je fotovoltaika? v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co to je fotovoltaika?

  Fotovoltaika je technologie transformace sluneční energie přímo na elektřinu pomocí solárních panelů obsahujících fotovoltaické buňky. Tato metoda produkuje čistou, obnovitelnou energii, která pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech a minimalizovat ekologickou stopu. V naší firmě Mobis se specializujeme na instalaci fotovoltaických systémů pro domácnosti i podniky.

 • Jaký je přínos fotovoltaiky pro mě?

  Investice do fotovoltaiky může být velmi výhodná, nejen z pohledu finančního, ale také ekologického. Fotovoltaické systémy Vám umožňují vyrábět vlastní elektřinu, což Vám může výrazně snížit měsíční poplatky za energii. Navíc tím podporujete výrobu obnovitelné energie a přispíváte ke snižování negativního dopadu na životní prostředí. Mobis je připraven Vám pomoci s přechodem na fotovoltaiku.

 • Proč bych měl vybrat Mobis pro instalaci fotovoltaického systému?

  Mobis se řadí mezi přední společnosti v oblasti fotovoltaiky díky naší spojitosti s kvalitou, profesionálním přístupem, odbornými znalostmi a skvělým zákaznickým servisem. Naší prioritou je dosažení maximální spokojenosti našich zákazníků. Poskytujeme komplexní služby od plánování přes instalaci až po údržbu systému. Navíc, instalací fotovoltaického systému od Mobis získáte nejen nezávislost na dodavatelích energie, ale také podpoříte udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co to je fotovoltaika? v roce 2024: Co je potřeba zvážit?První a základní otázkou je: Fotovoltaika co to je? Jednoduše řečeno, fotovoltaika je technologie využívající sluneční světlo pro přímou výrobu elektrické energie pomocí solárních buněk. Klíčové slovo zde je "přímá". V tomto procesu nejsou žádné pohyblivé části, které by se během času opotřebovaly a snižovaly účinnost systému.

Dalším důležitým faktorem při rozhodování o koupi fotovoltaiky je orientace budovy a sklon střechy. Fotovoltaické panely využijí svého potenciálu nejlépe, pokud jsou nasměrovány na jih a sklon střechy je mezi 20 až 60 stupňi. Také je důležitý vlastní odběr. Pokud je výroba solární elektrárny větší než spotřeba, můžete prodávat přebytečnou energii do sítě a získávat za to finanční prostředky. To jsou základní informace na otázku: Fotovoltaika co to je a jak funguje.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika co to je? Toto je klíčová otázka pro všechny, kteří se zajímají o obnovitelné zdroje energie. Fotovoltaika je technologie využívající světla ke konverzi na elektrickou energii prostřednictvím materiálu, který má schopnost vyvolat fotovoltaický jev. Důležitým prvkem fotovoltaických systémů jsou solární panely, často nazývané také fotovoltaické panely.

S ohledem na instalaci těchto panelů je potřeba zvážit několik faktorů. Velikost střechy, směrová orientace budovy a typ použité střešní krytiny jsou některé z faktorů, které mohou ovlivnit efektivitu instalace a výrobu energie. Statika střechy je také nezbytná k zajištění, že střecha může nést další zatížení od panelů a instalace.

Důležitou informací je, že ne každá střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaického systému. Využití odborného zhodnocení před instalací je proto klíčovým krokem. Bezplatné technické zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky je jednou ze služeb, které nabízíme a které zajistí, že instalace bude provedena s ohledem na individuální potřeby a schopnosti každého domu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika co to je může být užitečný koncept pro někoho, kdo uvažuje o investici do solární energie. Je to využití energie slunce pro výrobu elektrického proudu pomocí solárních panelů. Tyto panely obsahují polovodiče, které přeměňují sluneční energii na elektrickou.

Jedním podporovaným projektem v roce 2024 je investice do solární elektrárny. Dotace na fotovoltaiku může být přiznána jak soukromým osobám, tak malým a středním podnikům. Klíčové je sledovat podmínky daného dotačního programu.

Ačkoli se podmínky pro získání dotací odlišují v závislosti na konkrétním programu, nárok na státní podporu vždy vyžaduje splnění určitých kritérií. Některé programy, jako je Nová zelená úsporám, se mohou měnit a vyžadují neustálé sledování. Investice do fotovoltaiky se tedy může jevit jako výhodný krok, nejen z pohledu ekologické udržitelnosti, ale také z hlediska finančního.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaika co to je a jak se champí k distribuční síti? Fotovoltaická elektrárna je systém, který přeměňuje sluneční energii na elektrickou. Připojení k distribuční síti umožňuje využití vyrobeného proudu nejen pro vlastní potřebu, ale také prodej přebytků zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě v roce 2024 je klíčovým faktorem pro rozhodnutí o instalaci fotovoltaické elektrárny. Díky Mapě připojitelnosti od EGD lze zjistit, zda je kapacita sítě na daném místě již plná.

Nicméně finální potvrzení o možnosti připojení váš systém získáte pouze prostřednictvím žádosti o připojení, kterou vyřizujeme pro naše zákazníky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika co to je? Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje sluneční světlo na elektřinu prostřednictvím solárních článků. Dnes se stala neodmyslitelnou součástí moderního energetického sektoru a sehrává klíčovou roli v plánech mnoha zemí na přechod k obnovitelným zdrojům energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Jednou z hlavních výhod fotovoltaiky je, že sluneční energie je všudypřítomná a nevyčerpatelná. Proto se výroba elektricity pomocí fotovoltaických systémů stává stále populárnější a technologický vývoj v tomto oboru pokračuje rychlým tempem. Oproti jiným zdrojům energie je využití slunce jako zdroje energie velice efektivní, čisté a udržitelné.

Nicméně, hodnocení ekonomické výhodnosti investice do fotovoltaiky vyžaduje důkladnou analýzu, která zahrnuje nejen pořizovací a provozní náklady, ale také plánovanou životnost systému, cenu za prodanou energii a možné dotace a pobídky. Kalkulace ekonomické návratnosti fotovoltaického systému by proto měla vždy vycházet z konkrétních podmínek a indikátorů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaika je technologie, kterou se elektromagnetické záření slunce převádí na elektrickou energii. Tento proces se děje za pomoci fotovoltaických panelů, které obsahují polovodivý materiál, obvykle křemík.

Investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje důkladné zhodnocení několika klíčových faktorů. Nejdůležitějšími faktory jsou geografická poloha místa instalace, která ovlivňuje množství přijatého slunečního záření, orientace a sklon fotovoltaických panelů a také ekonomická rentabilita projektu.

Kromě těchto technických a ekonomických aspektů je potřeba se také seznámit s aktuální legislativou a možnostmi dotací nebo využití dalších finančních nástrojů pro podporu fotovoltaických projektů. Pokud se rozhodnete investovat do fotovoltaiky, je také nutno počítat s náklady na údržbu a servis fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin