Fotovoltaika

V roce 2024 nastala fotovoltaika významným hráčem na globálním trhu s energií, vnášejíc přitom do oblasti obnovitelných zdrojů energie výrazné změny.

Pokračující technologický vývoj a optimalizace provozu umožnily, aby se fotovoltaika stala konkurenceschopnou alternativou k tradičním zdrojům energie.

Díky Větší dostupnosti a nižším nákladům na instalaci, fotovoltaika začala pronikat do stále většího počtu domácností a firem, což přispělo k jejímu rostoucímu významu jako nezbytné součásti energetické infrastruktury.

Fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je fotovoltaika?

  Fotovoltaika je technologie přeměny sluneční energie na elektrickou pomocí solárních panelů. Tato cesta výroby energie je silně udržitelná, protože využívá nekonečnou sluneční energii.

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky od Mobis?

  Mobis nabízí premium řešení v oblasti fotovoltaiky. S našimi kvalitními solárními panely a odbornými instalacemi získáte efektivní a dlouhodobou investici, která vám přinese úsporu energie a peněz.

 • Jaké jsou výhody využívání fotovoltaiky?

  Využívání fotovoltaiky přináší mnoho výhod. Nejdůležitější z nich je snížení elektrických nákladů, nezávislost na dodavatelích energie a příspěvek k ochraně životního prostředí díky snižování emisí skleníkových plynů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaika jako forma obnovitelné energie zažívá v roce 2024 významný boom. Tento trend je dán různými faktory, mimo jiných rostoucími cenami elektrické energie a nestabilitou jejích dodávek v důsledku celosvětové politické situace.

V kontextu Evropského Green Dealu a masivních reklamních kampaní společností zabývajících se instalacemi dochází k výraznému nárůstu investic do obnovitelných zdrojů, přičemž největší zájem je o fotovoltaiku. Lze tedy očekávat, že tento trend bude v následujících letech pokračovat.

Před rozhodnutím o investicích do fotovoltaiky je ale nutné zvážit několik klíčových faktorů. Je důležité například zohlednit typ a velikost střechy na budově, její orientaci vůči slunci, ale i další podmínky a předpisy týkající se instalace fotovoltaických systémů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaika prochází neustálým vývojem a rok 2024 nepředstavuje výjimku. Fotovoltaické technologie se stále více stávají kritickým prvkem pro dosažení udržitelných energetických cílů a významně přispívají k omezení emisí skleníkových plynů.

Při přemýšlení o instalaci fotovoltaického systému je však důležité uvědomit si, že ne každá střecha je ideální pro tento typ instalace. Faktory jako velikost střechy, její orientace, a materiál ze kterého je střecha vyrobena, všechny hrají roli v potenciální efektivity fotovoltaického systému. Střechy vyrobené z eternitu mohou například představovat problém, jelikož se může stát, že do nich po instalaci začne zatékat.

Také je nutné zohlednit ochranu střechy. Zatížení od panelů a konstrukcí by nemělo deformovat střechu, a proto je nezbytné provést technickou inspekci střechy i domu jako celku. Naše firma nabízí technické zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky. Tento bezplatný servis provádí náš odborně vyškolený technik, který zajistí, že instalace proběhne bez jakýchkoliv komplikací.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaika je významným sektorem obnovitelných zdrojů a je důležité se orientovat v možnostech její podpory. Podpora je poskytována formou dotačních programů jako je RES+, OP TAK, ale také důležitý program Nová zelená úsporám.

Od 1. září 2024 dojde k zásadní změně v dotačním programu Nová zelená úsporám, který se týká mimo jiné podpory fotovoltaiky pro rodinné a bytové domy. Díky těmto programům může doba návratnosti Vaší investice do fotovoltaických systémů být podstatně kratší. Důležité tedy je, abyste se s podmínkami pro získání dotace detailně seznámil a pokusil se ji získat.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete v roce 2024 investovat do fotovoltaiky, je důležité předem zjistit, zda Vás distributor energie připojí do své sítě. Připojení do distribuční soustavy je klíčovým faktorem pro efektivní využití vaší fotovoltaické elektrárny.

Je důležité vědět, že bez připojení elektrárny do sítě je možné provozovat elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což v praxi znamená, že nemůžete prodávat přebytky energie zpět do sítě a vaše elektrárna je vlastně "odříznutá" od distribuční soustavy.

Nástroj, který může sloužit jako poměrně přesný průvodce pro zjišťování kapacity sítě ve vašem regionu, je tzv. mapa připojitelnosti od EGD. Nicméně s definitivní jistotou o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny se dozvíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaika se stává stále populárnější investiční možností pro domácnosti i firmy v roce 2024. Její popularita je hlavně díky stále snižující se ceně technologie a rostoucím cenám elektřiny.

Návratnost investice do fotovoltaických panelů závisí na několika faktorech - spotřebě elektrické energie, ceně elektřiny na trhu a velikosti a typu instalovaného systému. Kvalifikované installační firmy mohou zajistit optimální návrh systému vycházející z těchto parametrov, nicméně výpočty návratnosti jsou často pouze orientační a je potřeba je brát s rezervou.

Poskytujeme ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny s využitím nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí cen. I přesto, že se jedná pouze o odhady, mohou nám poskytnout cenné informace při rozhodování o investici do fotovoltaického systému.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaika je oblast s velkým potenciálem, avšak zejména v roce 2024 je důležité zvážit klíčové aspekty před jakoukoli investicí. Základem je důkladný výzkum a analýza, které zahrnují hodnocení umístění, finančních návratnosti i legislativních požadavků.

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny nemějte na paměti jen potenciální profit, ale také aspekty jako jsou **složitost instalace, náklady na údržbu a technologické možnosti solárních panelů**. Dále je nezbytné zohlednit i **lokální klimatické podmínky** a jejich vliv na efektivitu produkce energie.

Je důležité se poradit s odborníky na fotovoltaiku, kteří dokáží poskytnout nezbytné informace a poradenství před samotnou investicí. Každá nemovitost a situace je unikátní, proto je nutné přistupovat k instalaci solárních panelů individuálně.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin