Fotovoltaický panel

Ve světě obnovitelných zdrojů se v průběhu roku 2024 očekává mnoho průlomových změn. Mezi nejdůležitější patří vývoj a výroba fotovoltaických panelů, jejichž efektivita by se měla značně zvýšit.

Technologický pokrok udělal v oblasti fotovoltaických panelů obrovské kroky, čímž se snižuje jejich cena a zvyšuje jejich výkon. Mimo jiné, tyto výhody tak činí z fotovoltaických panelů jednu z nejefektivnějších a nejekonomičtějších forem obnovitelné energie.

Pro budoucí investory a instalatéry fotovoltaických panelů je důležité být v roce 2024 na vrcholu těchto trendů. Práce s nejnovějšími technologiemi a porozumění tomu, jak nejlépe využít jejich potenciál, je klíčem k úspěchu v tomto rychle se vyvíjejícím průmyslu.

Fotovoltaický panel v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je fotovoltaický panel?

  Fotovoltaický panel je zařízení, které přeměňuje sluneční světlo na elektrický proud pomocí solárních buněk. Tyto panely jsou hlavní složkou solárních systémů a jsou kritické pro výrobu obnovitelné energie.

 • Jaký přínos mi může přinést nákup fotovoltaického panelu od firmy Mobis?

  Investice do fotovoltaického panelu od firmy Mobis může významně snížit vaše měsíční účty za elektřinu, zvýšit hodnotu vaší nemovitosti a přispět k ochraně životního prostředí. Navíc naše společnost Mobis poskytuje prvotřídní služby a dlouholeté záruky.

 • Jak funguje fotovoltaický panel a jak ho instalovat?

  Fotovoltaický panel funguje tím, že přeměňuje sluneční záření na elektrický proud pomocí polovodičových materiálů jako je křemík. Pro správnou instalaci je důležitá orientace, úhel a volba vhodných komponent. Naše společnost Mobis je tady, aby vám pomohla s celým procesem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaický panel v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha fotovoltaického panelu je jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit. Čím je panel umístěn více k jihu a čím je větší jeho sklon, tím je vyšší jeho výkon. Asi nejdůležitějším faktorem pro výběr místa je absence stínů, tedy neexistence budov, stromů či jiných objektů, které by mohly panel zastínit.

Dalším důležitým faktorem je velikost fotovoltaického panelu. Při výpočtu velikosti panelu je nutné vzít v úvahu také odběr elektrické energie během dne a investiční náklady na instalaci. Tuto rovnováhu je možné nalézt pouze individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Na závěr je třeba zvážit financování a návratnost investice do fotovoltaického panelu. Ceny fotovoltaických panelů stále klesají a díky různým podporám a úlevám se návratnost těchto investic stává stále přitažlivější. Fotovoltaické panely se tak stávají vysoce efektivním investičním nástrojem s dlouhodobou návratností.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaický panel se stal klíčovým nástrojem pro výrobu obnovitelné energie a je očekáváno, že jeho význam v roce 2024 stále poroste. Investování do fotovoltaických panelů poskytuje příležitost pro ekonomické úspory a snížení uhlíkové stopy. Důležité je však pečlivě promyslet průběh instalace.

Ne každá střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaického panelu. Je nutné zvážit několik faktorů - velikost střechy, její orientaci a materiál, ze kterého je vyrobená. Například pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatek panelů pro optimální výrobu energie.

Když je střecha nevhodně orientovaná, může to negativně ovlivnit možnou produkci energie z fotovoltaického panelu. Rozsah materiálu střechy také může ovlivnit rozhodnutí - některé instalatérské firmy se vyvarují pracovat s určitými materiály, jako je eternit, kvůli možnosti úniku vody po instalaci panelů. Jednou z možností, jak prověřit střechu, je využití bezplatných služeb technického hodnocení domu pro instalaci fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hlavní podmínkou pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám je, že musíte být soukromým vlastníkem rodinného nebo bytového domu a místo instalace fotovoltaického panelu musí být na území České republiky.

Financování z dotačních programů je určeno na krytí nákladů spojených s instalací fotovoltaických panelů, včetně rekuperace a akumulace energie. Maximální výše dotace z programu Nová Zelená úsporám v roce 2024 je 200 000 Kč pro solární systémy do 10 kWp a 500 000 Kč pro systémy mezi 10 kWp a 100 kWp.

Pro využití dotační podpory je nutné dodržovat specifické podmínky výběrových řízení a předkládat pravidelné zprávy o provozu fotovoltaického panelu. Před instalací fotovoltaického panelu je dobré se poradit s odborníkem v oblasti solární energie, aby byly splněneny všechny podmínky pro získání dotace.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud přemýšlíte o instalaci fotovoltaického panelu, jedním z největších otazníků je, zda vás distributor připojí do sítě. Nicméně, toto připojení je klíčové pro efektivní provoz vaší elektrárny.

Fotovoltaický panel využívá energii slunce k produkci elektřiny. Bez připojení k distribuční síti energie generovaná váším panely by byla omezena pouze na osobní spotřebu. S připojením do sítě však můžete využívat přebytečnou energii, ať už ji skladovat pro budoucí použití nebo ji prodávat zpět do sítě.

Mapa připojitelnosti EGD vám pak umožní zjistit, zda je v určité oblasti dostatek kapacity pro připojení vašeho fotovoltaického panelu. Přestože je tento nástroj přesný, nejlepší bude podat žádost o připojení přímo u distributora k zajištění 100% přesnosti. Tuto službu pak můžeme pro naše zákazníky vyřizovat my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 je investice do solárních elektráren stále aktuálním a atraktivním tématem. Fotovoltaický panel přitom představuje klíčový prvek těchto systémů. Porovnávání nákladů a výnosů těchto systémů je základem pro rozhodování o jejich výhodnosti.

Je však třeba mít na paměti, že výpočty návratnosti jsou pouze orientační. Instalační firmy často slibují rychlý návrat investice, ale tyto hodnoty jsou založeny na současných datech a nemusí reflektovat budoucí vývoj trhu. Naopak, podrobný ekonomický odhad na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen může poskytnout ucelený obraz a pomoci v rozhodování.

Rozhodování o investici do fotovoltaických panelů tedy vyžaduje zohlednění řady faktorů. Ačkoliv ekonomická analýza může ukázat výhodnost tohoto kroku, je třeba vzít v potaz i další aspekty jako dotace, cena elektrické energie, a velikost a typ systému. I takový odhad je cenný pro zhodnocení možné investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování investice do fotovoltaického panelu, je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Prvním je poloha a orientace vaší nemovitosti, které mohou výrazně ovlivnit efektivitu a produkci energie.

Dalším podstatným faktorem je výběr dodavatele. Důkladně prozkoumejte různé nabídky na trhu a zvolte dodavatele s dobrou zkušeností, spolehlivou technologii a vynikajícími referencemi. Dále je důležité zvážit finanční aspekty investice do fotovoltaických panelů, jako je návratnost investice, možnosti dotací a dlouhodobé náklady na údržbu.

V neposlední řadě je třeba myslet na dlouhodobou údržbu fotovoltaického panelu. Zvažte, zda máte kapacity a znalosti k tomu, abyste se o systém starali sami, nebo zda je pro vás výhodnější uzavření smlouvy o údržbu s profesionální firmou. Všechny tyto aspekty by měly být důkladně promyšleny předtím, než se rozhodnete pro investici do fotovoltaického panelu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin