Fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody se v roce 2024 stává stále důležitějším segmentem obnovitelných zdrojů energie. Tato technologie, která využívá sluneční světlo k produkci teplé vody, nabízí poměrně levnou a ekologicky šetrnou alternativu k tradičním systémům ohřevu vody.

Díky pokroku v oblasti technologií a regulací se fotovoltaický ohřev vody stává stále přístupnějším a efektivnějším. Například snížení cen fotovoltaických panelů a zlepšení jejich účinnosti znamenají, že i malé domácnosti mohou snadno instalovat své vlastní systémy pro ohřev vody.

V roce 2024 je fotovoltaický ohřev vody také považován za jeden z nejlepších způsobů, jak domácnosti mohou přispět k snižování globálních emisí skleníkových plynů. Tato technologie nejenže snižuje závislost na fosilních palivech, ale také poskytuje stabilní a předvídatelný zdroj teplé vody.

Fotovoltaický ohřev vody v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je to fotovoltaický ohřev vody?

  Fotovoltaický ohřev vody je moderní, udržitelný způsob ohřevu vody pro domácnost nebo průmysl. Systém zahrnuje solární panely, které přeměňují sluneční energii na elektrickou energii, kterou pak používá ohřívač vody.

 • Jak jsou výhodné systémy fotovoltaického ohřevu vody?

  Systémy fotovoltaického ohřevu vody trojnásobně zlepšují efektivitu ve srovnání s tradičními elektrickými ohřívači vody. Kromě šetření energie na ohřev vody tyto systémy také snižují emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech.

 • Proč bych měl zvolit fotovoltaický ohřev vody od firmy Mobis?

  Fotovoltaický ohřev vody od firmy Mobis nabízí kvalitní, vysoce výkonné systémy s dlouhou životností. Naše systémy jsou navrženy pro maximální efektivitu a spojí vaši potřebu ohřevu vody s moderní, udržitelnou technologií.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaický ohřev vody v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaický ohřev vody lze považovat za jednu z klíčových oblastí využití solární energie pro domácnosti i podniky. Využití fotovoltaických panelů pro ohřívání vody je ekologické, dlouhodobě ekonomické a snižuje závislost na dodávkách energie ze sítě.

V rámci investice je důležité zvážit výkonnost panelů, možnosti umístění a dotace. Důležitý je také odborný výběr systému a instalace, včetně volby vhodného měniče a typu ohřívače. Je třeba zdůraznit, že každý objekt je specifický a proto je vždy nutné systém individuálně navrhnout.

Výhodou fotovoltaického ohřevu vody je také možnost využití v případě výpadku elektrické energie ze sítě. Fotovoltaický ohřev vody tak nabízí celou řadu výhod – od ekologických přes energetické až po ekonomické. Díky těmto výhodám se očekává, že se stane standardem v nově budovaných domácnostech i rekonstrukcích.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rok 2024 bude ve znamení fotovoltaického ohřevu vody, který nabízí efektivní řešení pro zajištění teplé vody v domácnostech a průmyslu. Díky kombinaci ohřevu vody a výroby elektrické energie jsou fotovoltaické systémy skvělou volbou pro snížení emisí a šetření energií.

Instalace systému pro fotovoltaický ohřev vody vyžaduje zvážení několika faktorů. Je důležité zaměřit se na velikost a orientaci střechy, typ použitého střešního materiálu a statickou zátěž střechy. Překážkami mohou být malá střecha, špatná orientace, nevhodný střešní materiál, například eternit, a neschopnost střechy nést zátěž panelů.

Technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky je klíčovým krokem v procesu instalace. Bezplatné služby technického zhodnocení, které nabízíme, zahrnují posouzení vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů a fotovoltaického ohřevu vody. Tento krok je zásadní pro zajistění efektivního a bezproblémového provozu fotovoltaického systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaický ohřev vody je jednou z možností podpory v rámci programu Nová Zelená úsporám. Tento program byl zřízen Ministerstvem životního prostředí a jeho cílem je podpořit investice do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

V rámci tohoto dotačního programu je možné získat finanční podporu na fotovoltaický ohřev vody, což může být velice zajímavé pro majitele rodinných a bytových domů. Podpora je poskytována formou návratné či nenávratné finanční dotace, případně jako úrokově zvýhodněný úvěr.

Podmínkou pro získání dotace na fotovoltaický ohřev vody v rámci zmíněných programů je předložení projektu, který detailně popisuje plánované technické řešení a ukazuje, jak bude investice přispívat k úsporám energie a snížení emisí skleníkových plynů.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o výstavbě fotovoltaické elektrárny v roce 2024, jednou z hlavních otázek, které určitě řešíte, je, zdali vás distribuční společnost na vaši žádost připojí do sítě. Připojení elektrárny do distribuční sítě je nezbytnou podmínkou pro provoz elektrárny, která není v tzv. ostrovním režimu, tedy takovou, která není oddělená od distribuční sítě a je schopná prodávat přebytky produkce z fotovoltaického ohřevu vody zpět do sítě.

K dispozici je určitý nástroj, mapa připojitelnosti, který umožňuje zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpána. To může být užitečné pro počáteční orientaci, ale samozřejmě, s konečnou jistotou se dozvíte, zda lze vaši fotovoltaickou elektrárnu připojit k síti, až po podání žádosti o připojení.

Zatímco proces připojení fotovoltaického ohřevu vody k distribuční síti může být komplikovaný, nebojte se, je dispozici pomoc a podpora, která vám může tuto cestu výrazně usnadnit a poskytnout odpovědi na všechny vaše otázky a obavy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaický ohřev vody je inovativním řešením, které má potenciál vyřešit problémy s vysokými náklady na energii. Tato technologie se stále více prosazuje jako udržitelná alternativa k tradičním způsobům ohřevu vody.

Investice do fotovoltaického ohřevu vody může být na první pohled zdánlivě nákladná, ale dlouhodobě možné úspěšné finanční zhodnocení převyšuje počáteční náklady. Zapojení do solární energetiky vám může okamžitě snížit náklady na energii a zároveň zvýšit hodnotu vaší nemovitosti.

V roce 2024 by fotovoltaický ohřev vody měl být pro domácnosti ještě přitažlivější, díky očekávanému poklesu cen solárních panelů a snazšímu přístupu k financování. Kombinace těchto faktorů by měla vést k rychlejšímu dosažení návratnosti investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Předtím, než někdo zainvestuje do fotovoltaické elektrárny, je několik zásadních faktorů, které by měl zvážit. První a základní je umístění instalace - je potřeba se zamyslet, zda místo, kde plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu, nabízí dostatek slunečního záření.

Druhým klíčovým aspektem k zvážení jsou finanční náklady na počáteční investici i následnou údržbu. A konečně - důležité je také uvědomit si, že pro instalaci fotovoltaického ohřevu vody můžete vyžadovat různá povolení a s tím spojené byrokratické procesy. Dané faktory velmi ovlivňují konečnou účinnost a návratnost investice do fotovoltaického ohřevu vody.

Nepodceňujte tedy přípravnou fázi a důkladně se informujte. K dispozici jsou různé zdroje, kde se můžete dozvědět více - od online článků až po profesionální poradenství. A pamatujte, že správná příprava může mít obrovský dopad na celkovou efektivitu Vašeho fotovoltaického ohřevu vody.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin