Fotovaltaický bojler

Fotovoltaický bojler je výrazně populárnější v roce 2024, s rostoucí preferencí pro udržitelné způsoby výroby teplé vody. Fotovoltaický bojler využívá energii získanou z fotovoltaických panelů k ohřevu vody, což je účinný a ekologický způsob jak snížit spotřebu tradičních zdrojů energie.

Pořízení fotovoltaického bojleru se ukazuje jako výhodná dlouhodobá investice. Stále více domácností se přiklání k této možnosti vzhledem k rostoucím cenám energií, které zvyšují náklady na vytápění vody konvenčními způsoby.

Rychle se rozvíjející technologie fotovoltaických bojlerů také znamená, že jsou nyní dostupnější a efektivnější než kdy dříve. Bez ohledu na to, zda hledáte ekologickou alternativu nebo chcete ušetřit na nákladech na energie, fotovoltaické bojlery představují značnou šanci pro zlepšení.

Fotovaltaický bojler v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je to fotovoltaický bojler a jak funguje?

  Fotovoltaický bojler je speciální typ bojleru, který využívá sluneční energii k ohřevu vody. Tento systém pracuje na bázi fotovoltaických panelů, které jsou instalovány na střeše nebo jiné slunné ploše. Fotovoltaické panely přeměňují sluneční energii na elektrickou, která je poté použita k ohřevu vody v bojleru. V naší firmě Mobis nabízíme špičkové fotovoltaické bojlery, které jsou energeticky účinné a přátelské k životnímu prostředí.

 • Jaké jsou hlavní výhody fotovoltaického bojleru?

  Fotovoltaický bojler přináší mnoho výhod. Jde o ekologický a udržitelný způsob ohřevu vody, který využívá obnovitelnou energii ze slunce. Navíc, fotovoltaický bojler vám může ušetřit peníze na účtech za energii, protože využíváte sluneční energii, která je zdarma. Naše Mobis fotovoltaické bojlery jsou také velmi účinné a spolehlivé, s dlouhou životností a minimální potřebou údržby.

 • Proč bych měl pořídit fotovoltaický bojler od firmy Mobis?

  Výběrem fotovoltaického bojleru od naší firmy Mobis zvolíte kvalitu a spolehlivost. Naše produkty jsou navrženy k maximální účinnosti a dlouhé životnosti. Kromě toho, poskytujeme také komplexní služby, včetně instalace a servisu. Naše odborně vyškolený tým je vám k dispozici, aby vám pomohl s výběrem nejvhodnějšího zařízení dle vašich potřeb a zajistil jeho bezproblémový chod. Investice do fotovoltaického bojleru od firmy Mobis se tak rychle vrátí nejen v podobě úspor na energiích, ale i jako dlouhodobý přínos pro životní prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaický bojler v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaický bojler se stal v roce 2024 jednou z nejefektivnějších alternativ pro ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů. Tato technologie využívá solární energii pro ohřev vody, čímž snižuje spotřebu tradiční elektrické energie a tím i náklady na elektrickou energii.

Výhodou fotovoltaického bojleru je jeho schopnost využití přebytečné energie z fotovoltaických panelů. V případě, že fotovoltaický systém produkuje více energie než je aktuálně spotřebováváno, tato přebytečná energie je využita k ohřevu vody v bojleru.

Investice do fotovoltaického bojleru by měla být zvážena v kontextu celkových nákladů a přínosů. Důležité faktory zahrnují cenu a účinnost fotovoltaického systému, cenu a spotřebu tradičního bojleru, stávající a očekávané ceny elektrické energie a možnosti dotací nebo úvěrů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaický bojler by mohl být vaším klíčem k udržitelné energetické nezávislosti v roce 2024. Tento systém efektivně kombinuje solární panel a bojler, umožňující vytváření teplé vody pomocí energie získané z slunce.

Výběr ideálního místa pro instalaci fotovoltaického bojleru je klíčový. Typ a orientace střechy, materiál z něhož je vytvořena, a její celková statika jsou všechny důležité faktory, které určují jak efektivně bude systém fungovat.

Pro naprosté jistoty ohledně toho, zda je váš domov vhodný pro instalaci fotovoltaického bojleru, je možné využít bezplatných služeb technického zhodnocení. Tímto způsobem lze dosáhnout optimálního zhodnocení a určit přesně, jaké by byly potenciální přínosy z instalace tohoto systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaický bojler je jedním z produktů, které je možné získat pomocí dotační podpory. Program Nová zelená úsporám umožňuje dokonce zvýšení stávající dotační podpory na tento produkt. Je velmi podstatné se s podmínkami programu detailně obeznámit, protože to může výrazně ovlivnit rozhodnutí o investici do takového zařízení.

Program RES+ a OP TAK jsou další dotační programy, které podporují obnovitelné zdroje jako je fotovoltaický bojler. Tyto programy jsou zaměřené hlavně na podniky a organizace. V případě, že dotace na fotovoltaiku z těchto programů nebude k dispozici, je možné se ucházet o podporu z jiných programů, jako je například program Nová zelená úsporám.

Ke zkrácení doby návratnosti investice do technologií jako je fotovoltaický bojler výrazně přispívají dotace. Bez ohledu na to, který dotační program si vyberete, je důležité, abyste byli s podmínkami dobře seznámeni. Využití dotační podpory může být velkým přínosem při rozhodování o investici do sluneční energie.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna může být výhodným řešením pro uživatele, kteří touží po samostatnosti a nezávislosti na elektřině z distribuční sítě. Při plánování takové investice je důležité vzít v úvahu několik faktorů - jedním z nich je možnost připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě.

Výběr místa pro fotovoltaickou elektrárnu a jeho výhodnost ovlivňuje také možnost připojení k distribuční soustavě. Prostřednictvím mapy připojitelnosti můžete zjistit, zda v dané oblasti existuje dostatečná kapacita pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny. Je důležité vzít v úvahu, že místa s plnou kapacitou jsou na mapě označena modrou barvou.

Přesto, i přes informace získané z mapy připojitelnosti, může být možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny potvrzena až po podání žádosti o připojení. Pro zájemce o instalaci fotovoltaické elektrárny tuto úlohu přebíráme my a zajistíme rychlý a hladký průběh procesu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická efektivita solární elektrárny se stává stále více relevantním faktorem s rostoucími cenami elektřiny. Dobře navržená a správně umístěná fotovoltaická elektrárna může poskytnout velké úspory a zajistit dlouhodobé výnosy.

Je třeba mít na paměti, že svět se stále více přesouvá k udržitelnějším zdrojům energie. Výhodnosti a návratnosti investice do fotovoltaického bojleru je významně ovlivněna cena solárních panelů, instalace a provoz, ale i vývoj ceny elektřiny na burze.

Pokud jste zvažovali investici do solární elektrárny, nyní je ten pravý čas. Trend zvyšování cen elektřiny se dá očekávat i v dalších letech. S ohledem na to, se investice do fotovoltaického bojleru vyplatí jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je nutné zvážit několik klíčových faktorů. Často počínaje určením vhodnosti vašeho objektu pro instalaci takového zařízení - jeho polohou, orientací a velikostí dostupné plochy pro instalaci panelů.

Následuje detailní zkoumání finančních aspektů projektu, včetně počátečních nákladů na výstavbu, očekávaných příjmů z prodeje energie a možných státních dotací či úvěrů. Rovněž je vhodné zvážit možnosti skladování vyrobené energie, kde může být řešením například fotovoltaický bojler.

Nakonec se musí vzít v úvahu i právní aspekty včetně úpravy vlastnických práv, potřebných povolení a kodexu chování pro solární energii. Dodatečně je důležité mít na paměti, že instalace fotovoltaických panelů a například fotovoltaických bojlerů vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, a proto je vhodné zvolit odbornou firmu pro jejich instalaci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin