Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely v roce 2024 představují klíčový prvek pro dosažení udržitelné energetické budoucnosti. Tato technologie se během posledních let stala stále dostupnější a efektivnější, což vedlo ke světovému růstu jejich instalací.

Kromě snižování emisí uhlíku přináší fotovoltaické panely v roce 2024 i další výhody. Tyto výhody zahrnují potenciál pro snížení energetických nákladů a možnost přispět k energetické nezávislosti.

Jako hlavní motor udržitelné energetické transformace, fotovoltaické panely hrají klíčovou roli v budování zelenější a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny v roce 2024 a dále.

Fotovoltaické panely v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co jsou fotovoltaické panely?

  Fotovoltaické panely, někdy nazývané také solární panely, jsou zařízení, která přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii. Jsou to klíčové součásti solárních elektráren a stávají se stále populárnějším řešením pro udržitelnou a obnovitelnou energii v domácnostech i průmyslu.

 • Proč bych měl koupit fotovoltaické panely od firmy Mobis?

  Naše společnost Mobis je předním poskytovatelem vysoce kvalitních fotovoltaických panelů na trhu. Naše fotovoltaické panely jsou konstruovány tak, aby dokázaly vyrobit maximální množství elektrické energie i za méně příznivých podmínek. Přinášíme našim zákazníkům stabilní, dlouhotrvající a vysoce efektivní řešení pro jejich energetické potřeby.

 • Jaké jsou hlavní výhody fotovoltaických panelů?

  Fotovoltaické panely nabízejí mnoho výhod, které zahrnují snížení nákladů na elektřinu, nižší emise uhlíku, nezávislost na dodavatelích elektrické energie a možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě. Díky pokrokům v technologii a rostoucímu důrazu na udržitelnost jsou fotovoltaické panely efektivním a udržitelným řešením pro generování elektrické energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaické panely v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaické panely jsou dnes jednou z nejpopulárnějších forem využití obnovitelných zdrojů energie. Před realizací takovéto investice je důležité zvážit položení panelů, úhel jejich nasměrování a geografickou lokalitu, kde budou instalovány.

Také je velmi důležité zohlednit celkovou investici do fotovoltaické elektrárny, která zahrnuje nákup panelů, jejich instalaci a údržbu. Je široce doporučováno se obrátit na odborníky, kteří Vám pomohou s výpočtem návratnosti Vaší investice a posoudí vhodnost umístění elektrárny.

Pro fotovoltaické panely je důležité také legislativní prostředí, podpora státu a možnosti prodeje přebytečné energie. Ačkoli fotovoltaika nabízí řadu výhod, je třeba pečlivě zvážit všechna pro a proti než se rozhodnete pro investici tohoto typu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se fotovoltaické panely stávají stále populárnějším způsobem, jak generovat udržitelnou elektřinu pro domácnosti. Díky technickému pokroku a klesající ceně solárních panelů jsou nyní dostupné pro stále širší skupinu spotřebitelů. Nicméně, je zde několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit před instalací těchto zařízení.

Střechy hrají v instalaci fotovoltaických panelů klíčovou roli. Ne všechny střechy jsou ideální pro jejich instalaci; pokud je střecha příliš malá, nemusí být dostatek místa pro instalaci panelů, což by mohlo omezit jejich účinnost. Pokud je střecha špatně orientovaná, může to také snížit výrobní potenciál systému. Dalším faktorem je typ materiálu střechy; některé materiály, jako je například eternit, mohou způsobit problémy s instalací a mohou vést k problémům, jako je zatékání. Je také důležité posoudit statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo.

Proto je před instalací fotovoltaických panelů důležité provést technickou inspekci vašeho domu. Můžeme vám nabídnout naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, kterou provádí náš technik. Díky tomuto posouzení můžete být jisti, že váš dům je připraven na instalaci fotovoltaických panelů a že tyto panely budou moci fungovat co nejúčinněji.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaické panely patří mezi nejefektivnější zdroje obnovitelné energie a dosáhnout na dotační podporu na jejich nákup a instalaci může být klíčové pro úspěšnou realizaci projektu solární elektrárny. Podpora je poskytována díky různým dotačním programům vyhlášeným státem, regiony či Evropskou unií.

Jedním z těchto programů je opakovaně zmíněný program Nová zelená úsporám, který pro rok 2024 prochází jistými změnami. Přesná podoba těchto změn zůstává na začátku roku 2024 nejasná, je tedy důležité sledovat aktuální informace.

Promyšlená investice do fotovoltaických panelů a využití dostupných dotačních programů může významně přispět k ekonomické efektivitě projektu solární elektrárny a zkrátit dobu její návratnosti. Bez ohledu na vývoj dotačních podmínek je tedy fotovoltaika stále výhodnou volbou pro ty, kteří chtějí šetřit prostředí i své finance.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Velmi důležitým krokem před instalací fotovoltaických panelů je zjištění, zda Vás provozovatel distribuční soustavy připojí do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by bylo možné spustit fotovoltaickou elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě. Pro relativně přesnou orientaci lze využít nástroj EGD, tzv. mapu připojitelnosti, aby jste zjistili, zdali již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpaná.

S 100% jistotou se však možnost připojení fotovoltaických panelů do sítě zjistí až žádostí o připojení. Pro naše zákazníky tuto žádost vyřizujeme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaické panely se stávají stále častější spojení s pojmem efektivní a ekologické generování elektrické energie. Investice do solární elektrárny se stále více vyplácí, vzhledem k rostoucím cenám elektřiny a státem podporovaným dotačním programům.

Nicméně, hlavním faktorem v rozhodování o investici do fotovoltaických panelů je individuální spotřeba elektrické energie a spolehlivost vývoje cen elektřiny, kterou je obtížné předpovědět. Nejdůležitější je velikost a typ navrženého systému, který by měl být přizpůsobený konkrétnímu objektu.

I přesto, že instalatérské firmy často uvádějí optimistické scénáře návratnosti investice, je nezbytné podrobit je detailní kontrole. Ekonomické analýzy výhodnosti fotovoltaické elektrárny je možné vyhotovit na základě předpovědí cen a užití nejpřesnějších dat, i když jde stále jen o odhad. Přesto je tento odhad zcela nezbytný pro zhodnocení výhodnosti celkové investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaických panelů je třeba pochopit, že tyto systémy nejsou vždy vhodné pro všechny typy nemovitostí. Měli byste se zaměřit na hodnocení své střechy co do stáří, orientace, sklonu a stavu, neboť tato kritéria mohou ovlivnit účinnost Vašich panelů a jejich životnost.

Druhou věcí, kterou byste měli zvážit, je návratnost investice. Fotovoltaické panely jsou nákladná investice, ale z dlouhodobého hlediska mohou přinést významné úspory. Rovněž je nezbytné zvážit jakou formu financování zvolíte a jakým způsobem se Vám vrátí investice zpět. Posledním, ale neméně důležitým aspektem je legislativa. Zákony a nařízení týkající se fotovoltaických panelů se mohou měnit a je důležité být v této oblasti neustále aktuální. Aktuální legislativa a možnosti státní podpory mohou výrazně ovlivnit náklady na instalaci a provoz Vašeho systému.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin