zákonník

Fotovoltaická elektrárna obecně

Senátem prošla a prezidentem byla podepsána novela Ministerstva průmyslu a obchodu týkající se energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů). Díky této novele bude možné zřizovat bez licence na výrobu elektřiny obnovitelné zdroje, solárních elektráren nevyjímaje, s výkonem až 50 kW místo původních 10 kW. Dosud platilo, že s licencí výrobce elektřiny stával podnikatelem, s čímž byly spojeny obtíže. Novela tak vede rovněž ke snížení administrativní zátěže. Limit 50 kW je určující i pro nutnost zažádání o stavební povolení. Dříve bylo zapotřebí žádat o stavební povolení u elektráren s výkonem nad 20 kW, nyní je hranice o 30 kW vyšší

„Novelou energetického zákona chceme vzhledem k současné situaci s vysokými cenami energií podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů domácnostmi nebo menšími podnikateli“

Jozef Síkela – ministr průmyslu a obchodu

Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (do 50 kW) v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nebudou potřebovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pokud stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie (do 50 kW), který je součástí stavby, nezasahují do nosných konstrukcí stavby a nemění způsob užívání stavby a splňuje požadavky bezpečné instalace, nebude potřebovat stavební povolení a rovněž nebude zapotřebí ohlásit skutečnost stavebnímu úřadu.

Novela tak povede ke zjednodušení povolovacího řízení pro menší obnovitelné zdroje.

Mám zájem o FVE

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin