Fotovoltaická elektrárna na poli

Fotovoltaická elektrárna na poli představuje stále populárnější způsob využití obnovitelných zdrojů energie. Rok 2024 je v tomto směru významný, jelikož došlo k výraznému nárůstu instalací těchto elektráren v reakci na zvýšenou poptávku po udržitelných formách energie.

Fotovoltaická elektrárna na poli využívá energii slunce pro výrobu elektřiny pomocí solárních panelů, které jsou obvykle rozmístěny na velkém otevřeném prostranství - například pole. Důležité je, že pokud je správně navržena a spravována, může minimalizovat dopad na okolní životní prostředí a poskytnout stabilní zdroj energie.

V kontextu rostoucího důrazu na udržitelnost se očekává, že význam fotovoltaických elektráren na poli bude nadále růst. Je to také považováno za klíčový faktor v boji proti změně klimatu, přičemž se zdůrazňuje jejich potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů.

Fotovoltaická elektrárna na poli v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaické elektrárny na poli s Mobis?

  Fotovoltaická elektrárna na poli s Mobis nabízí řadu výhod. První a nejdůležitější je ekologický provoz, který vás diskvalifikuje jako producenta čisté energie. Druhou výhodou je možnost dosáhnout na značné finanční úspory. Naše kvalitní systémy jsou navrženy pro maximální efektivitu, což znamená, že budete generovat co nejvíce energie za vložené peníze. Mobis také nabízí odbornou instalaci a údržbu, díky čemuž je váš investiční závazek minimální.

 • Proč bych měl koupit fotovoltaickou elektrárnu na poli od Mobis?

  Mobis je lídrem v oblasti fotovoltaických systémů a naší specialitou je poskytování vysoce efektivních a spolehlivých řešení. Naše fotovoltaické elektrárny na poli jsou navrženy pro maximální výkon a dlouhou životnost, což znamená, že se vaše investice brzy vrátí a začne vytvářet čistý zisk. Dále poskytujeme prvotřídní zákaznický servis od začátku až do konce procesu, včetně instalace a údržby.

 • Jak pomůže fotovoltaická elektrárna na poli od Mobis v mém podnikání?

  Fotovoltaická elektrárna na poli od Mobis může vaše podnikání posunout na novou úroveň. Nejenže snížíte své energetické náklady a zvýšíte svou energetickou nezávislost, ale také získáte možnost prodat přebytky vyrobené energie za zvýhodněné ceny. To vše vede k dlouhodobé udržitelnosti a finanční stabilitě vašeho podnikání. A co je nejdůležitější, vaše investice do čisté energie ukáže vašim zákazníkům, že jste firmou, která se zavázala k ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaická elektrárna na poli v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaická elektrárna na poli: Tato volba je vhodná pro ty, kteří disponují dostatečným množstvím nezastavěné půdy. Tato plocha je zapotřebí, pokud chcete instalovat větší množství fotovoltaických panelů s cílem dosáhnout maximálního výkonu vaší elektrárny. Výhodou je minimalizace stínů, které mohou výkon snižovat. Důležité je také zorientování panelů směrem na slunce, měření a výpočet optimálního sklonu panelů.

Lokalita: Důležitým faktorem je rovněž geografická poloha a oblast, kde se nachází vaše fotovoltaická elektrárna na poli. Doba, po kterou jsou panely vystaveny slunci, ovlivňuje množství energie, kterou mohou vyprodukovat. Rovněž klimatické podmínky dané oblasti mají vliv na efektivitu.

Konečně, nezapomeňte na legislativní a byrokratické náležitosti. Provoz fotovoltaické elektrárny na poli je regulován množstvím zákonů a nařízení, které je třeba dodržovat. To může zahrnovat například stavební povolení, kolaudaci, připojení k elektřinové síti a další.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaická elektrárna na poli je skvělou alternativou pro ty, kteří nemají vhodné podmínky pro instalaci solárních panelů na jejich střechách.

V roce 2024, jak se očekává nárůst investic do obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaická elektrárna na poli nabízí nejen ekonomické výhody, ale také přispívá k dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

Výběr správného místa pro fotovoltaickou elektrárnu na poli je klíčem k optimalizaci výkonu a návratnosti investice, protože faktory jako je dostatek slunečního záření a minimální stínování jsou nezbytné pro efektivitu elektrárny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaická elektrárna na poli je skvělou investicí, jak na straně ekologické, tak i finanční. Díky dostupným dotacím lze totiž výrazně snížit počáteční investiční náklady a tím urychlit návratnost takového projektu.

I v roce 2024 bude možné získat dotační podporu na tento druh investice. Nejdůležitější programy v ČR jsou RES+ a OP TAK, ale hlavním dotačním programem pro rodinné domy je "Nová zelená úsporám". Od 1.9.2024 se ale podmínky tohoto dotačního programu mění, čehož je třeba si být vědom.

Na závěr je důležité zdůraznit, že fotovoltaická elektrárna na poli je nejen dobrý investiční projekt, ale i skvělý přínos pro životní prostředí. Díky dotačím se navíc stává dostupnějším řešením pro širokou veřejnost.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení vaší fotovoltaické elektrárny na poli do distribuční sítě je klíčovou otázkou, kterou je třeba vyřešit před jejím spuštěním. Bez připojení lze elektrárnu spustit pouze v ostrovním režimu, což znamená, že není možné prodávat její přebytky elektrické energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě může být v různých oblastech různá a na její vyčerpanost má vliv mnoho faktorů. Společnost EGD nabízí nástroj nazývaný mapa připojitelnosti, která může poskytnout představu o možnostech připojení vaší fotovoltaické elektrárny na poli v konkrétní lokalitě.

Nicméně, definitivní rozhodnutí o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny na poli do sítě obdržíte až po podání žádosti o připojení k provozovateli distribuční soustavy. Vyřízení této žádosti je službou, kterou poskytujeme our klientům.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny na poli je ovlivněna mnoha faktory a těmto faktorům by měli všichni potenciální investoři věnovat zvýšenou pozornost. Náklady na instalaci a provoz, hodnoty produkce energie a aktuální tržní ceny elektřiny jsou základními prvky pro určení ekonomické výhodnosti dané investice.

Pokud jde o výpočty návratnosti, musíme být opatrní. Instalační firmy často slibují rychlé návratnosti, ale vždy je dobré mít na paměti, že tyto výpočty jsou často pouze orientační. Investice do fotovoltaické elektrárny na poli s sebou jistě přináší jednu věc - příspěvek k ochraně životního prostředí.

Proto je dobré požádat o ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny na poli. Tato analýza by měla být založena na nejpřesnějších datech a předpovědích cen. Investování do fotovoltaické elektrárny na poli může být riskantní, ale také může přinést velké výnosy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Předtím, než investujete do fotovoltaické elektrárny na poli, je nutné vzít v potaz několik faktorů. Je důležité ocenit geografické umístění pozemku, přístup k slunci a roční úrovně slunečního záření. Dále je třeba zvážit náklady na instalaci a údržbu technologie.

Pokud chcete investovat do fotovoltaické elektrárny na poli, tak musíte také zvážit legislativní zákony a regulace v dané oblasti a zda jsou dostupné nějaké vládní pobídky či dotace. Je taky důležité dát si pozor na dodavatelské smlouvy a posoudit, jaký bude výnos z elektřiny.

Investice do fotovoltaické elektrárny na poli je komplexní rozhodovací proces. Nejenže je třeba zvážit technické a ekonomické faktory, ale i environmentální dopad takového projektu. Je třeba zvážit, zda je vaše nemovitost vhodná pro tak velký projekt a zda to splňuje vaše dlouhodobé investiční cíle.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin