Fotovaltaická elektrárna dotace

Akce na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických elektráren, v roce 2024 nabízí mnoho možností pro získání dotací. Fotovoltaická elektrárna dotace je klíčový koncept pro rozvoj tohoto sektoru a posílení udržitelné energetické budoucnosti.

Tyto dotace jsou poskytovány na národní i evropské úrovni a jsou určeny pro projekty, které podporují udržitelnou energetickou produkci a omezují závislost na fosilních palivech. Systémy jako je fotovoltaická elektrárna jsou stále více začleňovány do hlavního proudu a jejich popularita a přijetí stále roste.

Konkrétní podmínky pro získání těchto dotací se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti a specifických cílech projektu. Investice do fotovoltaické elektrárny můžou být značně sníženy díky využití těchto dotací, což činí tento typ energie přístupnější pro širokou veřejnost.

Fotovaltaická elektrárna dotace v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou aktuální možnosti dotací na fotovoltaické elektrárny od státu a EU?

  V současnosti existují různé státní a EU programy, které nabízejí dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Mezi ně patří například program Nová zelená úsporám nebo Operační program Životní prostředí. V rámci těchto programů můžete získat až 80% dotace na celkové náklady na instalaci fotovoltaických panelů včetně systémů pro akumulaci energie. Naše společnost Mobis Vám ráda pomůže s přípravou žádostí a dokladů potřebných k získání těchto dotací.

 • Jak mohu získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu od Mobis?

  Naše firma Mobis je připravena Vám pomoci s celým procesem od počáteční koncepce až po získání dotací. Nejprve provedeme bezplatnou konzultaci a následně vypracujeme projekt vaší fotovoltaické elektrárny. Poté vám pomůžeme s přípravou žádostí a všemi potřebnými dokumenty pro získání dotace. Naším cílem je, abyste získali co nejvyšší možnou dotaci a aby celý proces byl pro vás co nejpohodlnější.

 • Jsou fotovoltaické elektrárny skutečně efektivní i po získání dotace?

  Ano, fotovoltaické elektrárny jsou efektivní způsob jak snížit výdaje na energii a současně přispět k ochraně životního prostředí. Kromě toho, díky dotacím je počáteční náklady na instalaci možné výrazně snížit. V dlouhodobém horizontu mohou fotovoltaické elektrárny generovat značné úspory a zároveň zvyšují hodnotu nemovitosti. Naše firma Mobis je připravena Vám poradit, jak nejlépe využít potenciál fotovoltaické energie a jak získat dotace na její instalaci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaická elektrárna dotace v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Pozemek a jeho poloha: Poloha a orientace pozemku jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny. Uvažujte o směru světových stran, sklonu střechy nebo povrchu, na který chcete fotovoltaické panely instalovat, a také o přítomnosti jiných staveb či vegetace, které by mohly stínit panely a snižovat tak jejich výkon.

Fotovoltaická elektrárna dotace: Existuje značné množství dotací na instalaci fotovoltaických elektráren. Tyto dotace mohou výrazně snížit náklady na instalaci a tím zkrátit dobu návratnosti investice. Je tedy důležité se seznámit s aktuální nabídkou těchto státních a evropských dotací na fotovoltaickou energii před rozhodnutím o investici.

Technické parametry a finanční návratnost: Při volbě konkrétního systému je třeba vzít v potaz také technické parametry jako například výkon, životnost a účinnost fotovoltaických panelů. S tím úzce souvisí také finanční návratnost - jak dlouho trvá, než se investice vrátí z prodeje vyrobené energie. Jinak řečeno, jak dlouho trvá, než se fotovoltaická elektrárna dotace stane skutečně výnosnou investicí. Doporučujeme proto pečlivě zvážit všechny tyto faktory a poradit se s odborníkem.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Komplikace s instalací mohou zmírnit různé dotace na fotovoltaické elektrárny. Dotace na fotovoltaické elektrárny mohou výrazně snížit náklady na instalaci solárních panelů a zároveň poskytnout příležitost pro dlouhodobé úspory. Mnoho dotací poskytuje finanční pomoc na vynaložené náklady za přípravné práce, jako je změna střešní krytiny, posílení statiky střechy a další.

Je třeba podotknout, že výše fotovoltaická elektrárna dotace se může lišit v závislosti na státě, v němž máte svou nemovitost, na velikosti vaší nemovitosti, na typu systému, který plánujete nainstalovat, a na dodržení příslušných stavebních a energetických norem. Pro podrobné informace o tom, jaké dotace můžete získat, se doporučuje konzultovat se svým místním úřadem nebo odborníkem na obnovitelnou energii.

I přes případné technické a finanční výzvy spojené s instalací fotovoltaiky jsou fotovoltaické elektrárny jednou z nejefektivnějších a nejčistších zdrojů energie. Přínosy z fotovoltaické elektrárny ve formě snížení emisí CO2, menší závislosti na fosilních palivech a dlouhodobých finančních úspor díky nižším nákladům na energie daleko převyšují počáteční investice. Pro podrobné informace o dotacích na fotovoltaické elektrárny v roce 2024 se obraťte na svého místního poskytovatele energie nebo konzultanta v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaická elektrárna dotace je klíčovým nástrojem k zajištění dlouhodobé energetické udržitelnosti a ekonomické efektivity. Všechny zmíněné dotační programy poskytují finanční podporu pro instalaci solárních panelů a další technologie obnovitelné energie. Je důležité nebát se dotazovat na podmínky jednotlivých dotačních programů, protože ty mohou být často komplikované a odlišné.

Změna programu Nová zelená úsporám na podzim 2024 přináší nové příležitosti pro všechny typy nemovitostí. Tyto změny mohou otevřít dveře pro širší spektrum žadatelů a umožní jim získat podstatné úspory při instalaci solárních panelů.

Pamatujte, že pokud plánujete investovat do fotovoltaické elektrárny, dotace by měly být vždy součástí vašeho rozhodovacího procesu. Dotace mohou značně snížit počáteční náklady a zkrátit dobu návratnosti investice.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o budování fotovoltaické elektrárny, jedním z nejdůležitějších faktorů je, zda vás distributor připojí do své sítě. Bez tohoto připojení je možné provozovat elektrárnu pouze v takzvaném ostrovním režimu, což však znamená, že není možné prodávat jakékoliv přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distributorů se liší podle místa, kde je fotovoltaická elektrárna umístěna. Pro získání přesné informace o kapacitě v místě, kde plánujete instalovat svou elektrárnu, můžete použít nástroj Energetického regulačního úřadu (ERU), který se nazývá "mapa připojitelnosti". Tato mapa vám ukáže, zda je kapacita sítě ve vašem místě již vyčerpána. Modrým označení na mapě signalizace, že kapacita je kompletně vyplněná.

Je však důležité si uvědomit, že tato mapa neposkytuje 100% přesné informace. Pro zajištění nejlepších výsledků je nejlepší obrátit se na distributora s žádostí o připojení. Vyřízení této žádosti bývá součástí služeb, které nabízíme našim zákazníkům.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do fotovoltaické elektrárny lze považovat za ekonomicky výhodnou, pokud se vezme v potaz možnost využití státních dotací souvisejících s tímto typem energetického zařízení. Fotovoltaická elektrárna dotace je klíčovým faktorem při posuzování ekonomické návratnosti daného projektu.

Podle aktuálních trendů a prognóz se předpokládá, že se ceny elektřiny budou dále zvyšovat, což zvyšuje atraktivitu investic do vlastní produkce elektrické energie. Zároveň je třeba brát v úvahu, že cena za instalaci solárního systému klesá, což je další faktor ve prospěch fotovoltaických elektráren.

Informace o konkrétních typech dotací a podmínkách pro jejičí získání je možné získat od společnosti specializované na instalaci fotovoltaických elektráren. Je však důležité zdůraznit, že jakékoli ekonomické analýzy a odhady návratnosti jsou do značné míry orientační a v konečném důsledku záleží na konkrétních podmínkách každého jednotlivého projektu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Vědomí o základních kritériích je klíčem k úspěšnému rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny. Před tím, než se rozhodnete pro takovou investici, je nezbytné zvážit několik důležitých faktorů. Fotovoltaická elektrárna vyžaduje strategické umístění a výhodnou geografickou polohu pro maximalizaci produkce a efektivity.

Dalším klíčovým faktorem je finanční aspekt, proto račte zvážit, zda je investice v souladu s vaším finančním plánem. Nezapomeňte, že existují různé možnosti financování, včetně dotací na fotovoltaické elektrárny.

Je také důležité poradit se s odborníky v oblasti fotovoltaiky, aby byly splněny všechny technické a legislativní požadavky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin