Fotovaltaická elektrárna cena

V posledních letech došlo k významnému poklesu v ceně instalace fotovoltaické elektrárny. Díky technologickému pokroku a zvýšené konkurenci na trhu je cena fotovoltaické elektrárny nyní dostupná širší veřejnosti.

Hlavními faktory ovlivňujícími cenu fotovoltaické elektrárny jsou kapacita systému, zvolené komponenty a náklady na instalaci. Důležitým aspektem je také způsob financování, jelikož existují různé možnosti státní podpory a úvěrů.

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny je třeba zohlednit celkové náklady na životnost systému, nikoliv jen počáteční investici. Cena fotovoltaické elektrárny se tak může stát výhodnou investicí do budoucnosti.

Fotovaltaická elektrárna cena v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je cena fotovoltaické elektrárny od společnosti Mobis?

  Cena fotovoltaické elektrárny od nás, společnosti Mobis, se pohybuje v závislosti na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří například velikost systému, typu panelů a složitost instalace. Průměrně se ceny pohybují od několika set tisíc do několika milionů korun. Rádi bychom Vám poskytli přesnější nabídku, a proto neváhejte a obraťte se na nás pro konzultaci zdarma.

 • Co je zahrnuto v ceně fotovoltaické elektrárny od Mobis?

  Cena fotovoltaické elektrárny od Mobis zahrnuje kromě samotných fotovoltaických panelů také ostatní komponenty systému, jako jsou střídače a montážní materiály. V ceně je rovněž zahrnuta instalace a zapojení systému do energetické sítě. Nabízíme také dlouhodobou záruku a servis, aby byla Vaše investice bezpečná a co nejvíce zisková.

 • Jaký je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny od Mobis?

  Investici do fotovoltaické elektrárny od Mobis se obvykle vyplatí do 10 let, ale záleží na mnoha faktorech, včetně velikosti a výtěžnosti systému, aktuálních cenách elektřiny a dostupnosti dotací. Každý náš systém je navržen s ohledem na maximalizaci výnosů a minimální náklady na údržbu, což vede k co nejlepší návratnosti Vaší investice. Rádi Vám poskytneme podrobné informace na osobní konzultaci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaická elektrárna cena v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Cena je jedním z hlavních faktorů, který lidé zvažují při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny. Nejen celková cena za instalaci solární elektrárny, ale i náklady na její provoz a údržbu jsou důležitými faktory, které je třeba zohlednit.

Podmínky pro výrobu elektrické energie na vaší nemovitosti je další důležitý bod. Ne každá střecha je vhodná pro instalaci solárních panelů a ne každý pozemek je vhodný pro fotovoltaickou elektrárnu. Za správného návrhu a realizace fotovoltaického systému je na trhu odměna v podobě úspor za snížení nákladů na elektrickou energii.

Při nákupu fotovoltaické elektrárny je také třeba zvážit její cenu, životnost a efektivitu, a to vše v kontextu vašich specifických potřeb a možností. Díky cena fotovoltaické elektrárny může být počáteční investice vysoká, ale dlouhodobé úspory a možné výnosy mohou tuto investici rychle kompenzovat.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fotovoltaická elektrárna cena může být ovlivněna různými faktory, a v roce 2024 se očekává, že se tyto náklady dále sníží. Efektivita solárních panelů se zvyšuje a investice do takových technologií se stávají dostupnější pro širokou veřejnost.

Jedním z důležitých aspektů, který může ovlivnit cenu fotovoltaické elektrárny, je střecha, na které má být tato technologie umístěna. Faktory, jako je velikost střechy, její orientace, materiál, ze kterého je vyrobena, a její statická opěrná konstrukce, hrají klíčovou roli v celkových cenách instalace.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaiky, je využít technického zhodnocení od profesionální firmy. Tuto službu mnohé firmy nabízejí zdarma a poskytnou vám přesné informace o potenciálních výhodách i nákladech spojených s instalací fotovoltaické elektrárny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaická elektrárna cena a její dokončení se významně sníží díky dotační podpoře. Dotace může pokrýt až 45 % z ceny fotovoltaické elektrárny, což je významný podíl. Důležitý faktor ale je, že podpora je poskytována na základě konkursního řízení a není automatizovaná.

Bylo by nerozumné nevyužít možnosti snížení ceny fotovoltaické elektrárny, když je k dispozici. Bez ohledu na to, zda jde o rodinný dům, bytový dům nebo podnikatelský záměr, je dobré se o možnostech dotační podpory informovat. Pomůže to učinit rozhodnutí o investici do fotovoltaické elektrárny více informovaným a potenciálně sníží cenu.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud chcete investovat do fotovoltaické elektrárny, je třeba nejdříve ověřit možnost připojení k distribuční síti. Podmínky stanovuje provozovatel distribuční soustavy a jejich nesplnění by mohlo znamenat, že fotovoltaická elektrárna bude pracovat pouze v tzv. ostrovním režimu bez možnosti prodeje přebytků energie zpět do sítě.

Geografické umístění elektrárny a kapacita místní distribuční sítě jsou zásadními faktory při určení možnosti připojení. Pro odhad těchto podmínek můžete využívat nástroj mapa připojitelnosti poskytovaný EGD. Zvýšená fotovoltaická elektrárna cena kvůli nutnosti dalších úprav pro napojení na síť je dalším faktorem, který je třeba zvážit.

Finální potvrzení možnosti připojení lze ovšem získat až po podání oficiální žádosti o připojení. Znáte-li fotovoltaická elektrárna cena a jste připraveni na tuto investici, tuto žádost vám může vyřídit specializovaná firma nebo odborník na tuto problematiku.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaická elektrárna cena je dnes jednou z nejdůležitějších ukazatelů, které ovlivňují rozhodnutí o koupi. Cena zahrnuje nejen samotné solární panely, ale také náklady na instalaci, údržbu a provoz.

Dalším důležitým faktorem je doba návratnosti investice. Ta závisí na mnoha faktorech, jako je velikost elektrárny, její výkon, množství produkované elektřiny, ale také na výši dotační podpory.

Závěrem je nutné zdůraznit, že ani promyšlená investice do fotovoltaické elektrárny nezajistí automatický zisk. Konečný výdělek z takové investice totiž ovlivňuje řada dalších faktorů, jakými jsou cenové výkyvy na trhu s elektřinou, množství slunečního svitu nebo výše factoringových sazeb. Proto je nezbytné při rozhodování o koupi fotovoltaické elektrárny provést důkladnou analýzu a cenovou kalkulaci.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

V roce 2024 je klíčovým faktorem uvažování o investici do fotovoltaické elektrárny cena. Na fotovoltaickou elektrárnu cena se skládá z mnoha částí, včetně nákladů na nákup a instalaci zařízení, údržbu a případné opravy, jakož i náklady na konektivitu a zařízení na ukládání energie. Pro správné zhodnocení návratnosti investice je tudíž potřeba zvážit kompletní fotovoltaická elektrárna cena.

Rovněž může hrát roli i možnost získání dotací na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, které mohou celkovou fotovoltaická elektrárna cena výrazně snížit. Při plánování investice proto nezapomínejte na možnost využití státních nebo evropských dotací, které mohou významně ovlivnit celkovou fotovoltaická elektrárna cena.

Nakonec jeden z klíčových bodů k zvážení je i poloha a orientace místa, kde má být fotovoltaická elektrárna umístěna. Poloha a sklon střechy, expozice slunci, stínění okolními budovami či vegetací, všechny tyto faktory výrazně ovlivňují efektivitu a výkon fotovoltaické elektrárny a tedy i její výnosnost. Všechny tyto faktory mohou mít významný dopad na finální fotovoltaická elektrárna cena a výslednou návratnost investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin