Fotovaltaická elektrárna bez baterie

Fotovoltaická elektrárna bez baterie je moderní technologické řešení, které nabízí posun v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Evropské normy v roce 2024 stanovily nové směrnice, které tuto technologii výrazně podporují za účelem snižování emisí.

Provoz fotovoltaické elektrárny bez baterie se významně liší od tradičních fotovoltaických systémů a nabízí efektivnější výrobu energie při minimálních počátečních nákladech. Je to ideální řešení pro malé domácnosti, které nepotřebují ukládat energii do baterií.

Tento inovativní energetický model je v roce 2024 důležitým krokem směrem k udržitelné budoucnosti a fotovoltaická elektrárna bez baterie se tak stává stále více oblíbenou volbou pro moderní domácnosti a podniky.

Fotovaltaická elektrárna bez baterie v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co znamená termín 'fotovoltaická elektrárna bez baterie'?

  Fotovoltaická elektrárna bez baterie je takový druh solárního systému, který generuje elektřinu z slunečního záření pomocí fotovoltaických panelů a následově tuto energii převádí na střídavý proud pro běžné domácí spotřebiče. Rozdíl oproti běžné fotovoltaické elektrárně je v absenci baterií. Tento typ zařízení nepotřebuje akumulátory pro ukládání energie, protože veškerá vyrobená energie je využita okamžitě nebo je dodána zpět do rozvodné sítě.

 • Jaké jsou výhody fotovoltaické elektrárny bez baterie od firmy Mobis?

  Fotovoltaická elektrárna bez baterie od firmy Mobis přináší řadu výhod. Mezi hlavní patří příznivější počáteční investice v porovnání k systémům s bateriemi, jednoduchost a nižší náklady na údržbu. Mobis navíc nabízí komplexní služby od plánování až po finální instalaci a zprovoznění elektrárny. S našimi moduly také získáte vyšší energetický výkon a dlouhodobou bezproblémovou funkčnost.

 • Proč je dobrým rozhodnutím investovat do fotovoltaické elektrárny bez baterie od Mobis?

  Investice do fotovoltaické elektrárny bez baterie od Mobis je ekonomicky i ekologicky šetrná volba. Baterie jsou často nejdražší částí fotovoltaických systémů, takže bez nich můžete ušetřit a např. investovat do vyššího počtu panelů a zvýšit tak celkový výkon systému. Zároveň tak přispějete k snížení své energetické stopě a závislosti na dodavatelích elektřiny. Mobis je důvěryhodný partner s letitou zkušeností a profesionálním přístupem, takže se na nás můžete spolehnout.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovaltaická elektrárna bez baterie v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Při rozhodování o výstavbě fotovoltaické elektrárny bez baterie je nutné zvážit mimo jiné lokaci, orientaci střechy a její sklon. Příliš malý sklon, špatná orientace či nevhodná pozice domu vzhledem ke Slunci mohou výrazně ovlivnit výkonnost a tedy i ekonomickou návratnost celého systému.

Dalším důležitým faktorem je výběr dodavatele a instalatéra. Je nutné zvážit zkušenosti, reference a garanční podmínky jednotlivých firem, abyste se vyhnuli neseriozním a nezkušeným instalatérům. Velkou roli hraje také rozhodnutí o typu fotovoltaických panelů, jelikož ne všechny panely jsou stejně účinné a trvanlivé.

Zejména fotovoltaická elektrárna bez baterie se vyznačuje tím, že produkuje elektrickou energii přímo pro spotřebu. Pokud v době výroby elektřiny nemáme takovou spotřebu, aby jsme celou vyrobenou elektrinu spotřebovali, odešle se zbytek do sítě. Provoz takové elektrárny je tedy závislý na stávající spotřebě elektrické energie a na možnosti využití přebytku ve veřejné síti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny bez baterie je důležitým aspektem hodnocení vhodnosti střechy. Vhodnost střechy je závislá na její velikosti, orientaci k Slunci, materiálu a také na její statice. Je nutné si uvědomit, že ne každá střecha je pro tento účel ideální.

Solární panely vyžadují dostatek místa pro maximální efektivitu - malá střecha může být omezením. Dále je důležité brát v úvahu orientaci střechy vůči Slunci, špatná orientace může negativně ovlivnit produkci energie. Matériál střechy je dalším faktorem - některé materiály, jako je eternit, mohou způsobovat komplikace s instalací.

Poslední, ale neméně důležitým aspektem je statická zátěž střechy, kterou musí snést po instalaci panelů a konstrukcí. Každá střecha má své limity a nesmí dojít k její deformaci. Pro odborné zhodnocení technické vhodnosti střechy pro instalaci fotovoltaické elektrárny bez baterie je možné využít bezplatných služeb prováděných kvalifikovaným technikem.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaická elektrárna bez baterie je důležitým typem solárních projektů, který se může v roce 2024 kvalifikovat do opět otevřeného programu Nová zelená úsporám. Díky tento dotační program můžete ušetřit až polovinu pořizovacích nákladů.

Ale detailní prostudování podmínek pro získání dotace je stěžejní. Důležité je především dbát na dodržení všech technických a administrativních podmínek, mezi nimiž nechybí například energetický audit a cenový rozbor, výběr kvalitního dodavatele a správné nasměrování a umístění elektrárny.

Kromě Nové zelené úsporám jsou důležité také další programy jako RES+ či OP TAK, které pro některé typy fotovoltaických elektráren bez baterie mohou být ještě vhodnější. Je dobré sledovat aktuální výzvy a zajistit včasnou přípravu potřebné dokumentace.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna bez baterie je stoupajícím trendem ve světě obnovitelných zdrojů energie. Připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti je klíčovým krokem pro efektivní využití této technologie, jelikož umožňuje prodej přebytečné energie zpět do sítě. V roce 2024 bude stále důležitější zjišťovat, zda Vás provozovatel distribuční soustavy bude moci "připojit" do distribuční sítě.

Bez připojení by bylo možné provozovat fotovoltaickou elektrárnu bez baterie pouze v ostrovním režimu. Tato konfigurace znamená, že elektrárna je "odříznutá" od sítě, a tudíž není možné prodávat přebytky zpět do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaická elektrárna bez baterie je více ekonomicky přijatelná volba pro ty, kteří spotřebují většinu vyrobené energie během slunečných hodin. Tento typ elektrárny umožňuje snížit náklady na elektřinu během dne, ale bude třeba nakoupit energii ze sítě během noci nebo oblačných dnů.

Investice do fotovoltaické elektrárny bez baterie se obecně vyplatí po 7 až 10 letech, což je značně ovlivněno aktuálními cenami elektřiny a dotacemi. Přestože je návratnost delší v porovnání s elektrárnou s baterií, počáteční investice je výrazně nižší.

Důležitým aspektem je také udržitelnost. Fotovoltaická elektrárna bez baterie je ekologická volba, která pomáhá snížit emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech. I přes vyšší počáteční náklady, dlouhodobé úspory a pozitivní dopad na životní prostředí mohou tuto investici ospravedlnit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investování do fotovoltaické elektrárny bez baterie vyžaduje důkladné zvažování několika faktorů. Prvním je určení velikosti a kapacity elektrárny, což by mělo odpovídat potřebám domácnosti či podniku.

Dále je důležité zhodnotit finanční rozměr projektu, protože náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny bez baterie se mohou různit na základě lokality, velikosti systému a typu technologie. Zároveň je potřeba zvážit dostupnost státních dotací a daňových úlev, které se mohou výrazně promítnout do návratnosti investice.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je volba dodavatelské firmy. Zde je dobré se zaměřit na její odbornost, zkušenosti a záruky, které nabízí. Při výběru je třeba brát v úvahu i servis a podporu po instalaci fotovoltaické elektrárny bez baterie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin