Fotovoltaická elektrárna

Rok 2024 je pro fotovoltaickou elektrárnu zásadní, kdůži významným pokrokům ve vývoji a implementaci této technologie. Nezávislá studie ukázala, že celková instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren ve světě výrazně vzrostla.

Vzhledem k rostoucí popularitě a poptávce po fotovoltaických elektrárnách, je vysoce pravděpodobné, že jejich hodnota a přínos pro společnost se budou v následujících letech dále zvyšovat. Inovace a vývoj v oblasti fotovoltaiky vedou k významnému zlepšení efektivity a snížení cen fotovoltaických systémů, což z nich činí investici do budoucnosti.

Ve výsledku je rok 2024 průlomovým rokem pro fotovoltaické elektrárny, které nabízí nové příležitosti a řešení pro budoucí energetické potřeby lidstva. Je důležité sledovat nejnovější trendy a vývoj v oboru, aby bylo možné plně využít potenciál této obnovitelné energie.

Fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou hlavní výhody investice do fotovoltaické elektrárny?

  Investice do fotovoltaické elektrárny přináší několik klíčových výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří snižování emisí CO2, dlouhá životnost systému a nezávislost na kolísání cen energie. Díky stále se zlepšujícím technologiím a podpoře ze strany státních a Evropských dotací se navíc zkracuje doba návratnosti takovéto investice.

 • Proč si vybrat naši firmu Mobis pro realizaci fotovoltaické elektrárny?

  Firma Mobis je silným a stabilním partnerem s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Naši odborníci vám vždy poskytnou komplexní servis, od návrhu přes montáž až po technický support po instalaci. Důležitou součástí našeho přístupu je individuální přístup ke klientovi, při kterém vždy hledáme řešení, které nejlépe vyhovuje jeho potřebám a možnostem.

 • Jak probíhá proces instalace fotovoltaické elektrárny od firmy Mobis?

  Proces instalace fotovoltaické elektrárny z pohledu zákazníka je velmi jednoduchý. Po prvotním kontaktu a domluvě schůzky provedeme zdarma analýzu vašich potřeb a následně vypracujeme návrh řešení. Po schválení návrhu se naše odborné týmy postarají o celou realizaci, včetně případné administrativy spojené s čerpáním dotací. Po dokončení instalace zůstáváme i nadále k dispozici pro jakýkoliv technický support.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Geografickou polohu a orientaci vaší nemovitosti je třeba zohlednit při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny. Denní a roční množství slunečního záření výrazně ovlivňuje efektivitu a tedy i návratnost vaší investice, jak ukazují výsledky různých studií provedených v oboru.

Věk a stav střechy, na kterou plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu, je další důležitou proměnnou. Výrazný dopad na rozhodování může mít také skutečnost, zda budete energii vyráběnou fotovoltaickou elektrárnou používat pouze pro vlastní potřebu, nebo zda ji budete poskytovat do veřejné sítě.

Důležitý je i typ fotovoltaických panelů. Na trhu je široká škála produktů různých výrobců, přičemž každý typ panelu má své specifické vlastnosti a výhody. Předností některých panelů je jejich vysoká efektivita, jiné se mohou pochlubit dlouhou životností nebo menší citlivostí na stínění. Jiní výrobci se zase snaží vytvářet produkty, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Inovace v oblasti fotovoltaických elektráren pokračují i v roce 2024. Fotovoltaická elektrárna je stále účinnější a finančně dostupnější pro stále širší veřejnost. Jejich instalace výrazně přispívají k omezení emisí skleníkových plynů a pro mnohé domácnosti se stávají hlavním zdrojem energie.

Nicméně, před instalací fotovoltaické elektrárny je potřeba zvážit několik faktorů. Velikost střechy, materiál, ze kterého je střecha vyrobená, a její orientace mohou ovlivnit účinnost a životnost vaší fotovoltaické elektrárny. Panelům je potřeba dostatečný prostor pro maximální využití solární energie, střecha musí být orientována do správné strany a musí být vyrobená z materiálu, který je schopen nést váhu panelů.

Před instalací fotovoltaické elektrárny doporučujeme využít naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu. Naši odborníci prověří vhodnost vašeho domu pro instalaci a navrhnou nejefektivnější řešení pro vaši situaci. Zohlední také statiku střechy, aby zajistili, že instalace panelů nedeformuje střechu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotaci na fotovoltaickou elektrárnu v rámci programu Nová zelená úsporám mohou získat vlastníci rodinných domů, bytových domů, a společenství vlastníků jednotek. Důležité je splnit některé podmínky, mezi které patří například technické parametry fotovoltaických panelů, jejich umístění a orientace, nebo rovněž velikost a spotřeba domácnosti.

Nová zelená úsporám vám nabízí dotace až do výše 260 000 Kč, pokud se jedná o instalaci v rodinném domě a až 1 milion Kč u bytových domů. Fotovoltaická elektrárna se tak může stát dostupným řešením pro široký okruh vlastníků nemovitostí. Pro vaši žádost o dotaci je potřeba předložit projekt fotovoltaické elektrárny vypracovaný odborníkem a žádost podávat elektronicky.

Úspěšné získání dotace tak výrazně zkrátí dobu návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny. A navíc, fotovoltaická elektrárna přináší dlouhodobé úspory na elektrické energii a přispívá k omezení emisí CO2.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaické elektrárny v roce 2024, jedním z klíčových kroků je zajistit její připojení do distribuční sítě vašeho poskytovatele energie. Bez tohoto připojení nebudete schopni prodávat nepoužité energie zpět do sítě, což je značnou výhodou investice do fotovoltaických panelů.

Jakmile je vaše fotovoltaická elektrárna připojena do sítě, můžete produkovat energii nejen pro vlastní spotřebu, ale také prodávat přebytek zpět do sítě. Toto vám umožní generovat příjem a pomoci vám snížit náklady na vaši investici. Ovšem, je nutné zkontrolovat kapacitu distribuční sítě ve vašem regionu.

Mapa připojitelnosti nabízená distributorem EGD je užitečným nástrojem při zjišťování dostupnosti a kapacity ve vaší oblasti. Modře označené oblasti na mapě indikují, že kapacita je již plně využita. Přesnou možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny ale zjistíte nejlépe až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaická elektrárna je stále populárnější investicí, která se může ekonomicky vyplatit. Je však důležité, podrobně zhodnotit všechny faktory, které ovlivňují její rentabilitu.

Celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dotační podpora a rozměry a typ fotovoltaického systému jsou kritické aspekty, které je potřeba zvážit při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny. Výplatí se důkladně prověřit tvrzení instalačních firem o rychlé návratnosti investice, protože jejich odhady jsou často jen orientační.

Ačkoli máme k dispozici nástroje pro přesné výpočty a předpovědi cen, konečný návrh je až vždy jen odhad, a tak i toto bereme v potaz. Přesto je tento odhad klíčový při hodnocení ekonomické výhodnosti investice do fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do fotovoltaické elektrárny je závažným krokem, který vyžaduje hloubkovou analýzu a předem definovanou strategii. První věcí, kterou je třeba zvážit, je poloha a orientace střechy, která určuje množství zachyceného slunečního záření, a tedy i efektivitu vaší elektrárny.

Dále je potřeba vzít v úvahu rozpočet a doba návratnosti investice. Tu ovlivňuje velikost elektrárny a aktuální ceny energie. Taktéž je důležité porozumět lokalní legislativě a regulačním požadavkům týkajících se fotovoltaických elektráren.

Poslední, avšak neméně důležitým aspektem je výběr dodavatele. Je třeba zvolit spolehlivou firmu s odpovídajícími reference a zkušenostmi v oblasti fotovoltaických elektráren. Vaše investice do fotovoltaické elektrárny se tak může stát rentabilní a ekologicky přátelskou volbou.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin