Flexibilní solární panel

Flexibilní solární panel se v posledních letech stává stále oblíbenějším řešením pro využití solární energie. Oproti tradičním panelům nabízí mnohem více univerzálnosti, co se týče umístění a instalace, což ho činí ideální volbou pro nejrůznější typy budov a struktur.

Rok 2024 představuje pro flexibilní solární panel další skok vpřed. Díky technologickému pokroku v oblasti výroby a materiálů, se tento typ panelu stává ještě efektivnější a dostupnější pro širokou veřejnost. Investice do flexibilního solárního panelu se v tomto roce jeví jako smysluplný krok směrem k udržitelné budoucnosti.

Podpora ze strany vlád a rostoucí poptávka zákazníků po udržitelných energetických řešeních nahrávají na stranu flexibilní solární panely. Jejich schopnost snadné adaptace na různé povrchy a vysoká efektivita přeměny sluneční energie na elektřinu je motivem pro další výzkum a inovace v tomto segmentu trhu.

Flexibilní solární panel v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl koupit flexibilní solární panel od Mobis?

  Naše firma nabízí výkonné a vysoce kvalitní flexibilní solární panely, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým podmínkám použití. Díky své flexibilitě a odolnosti jsou ideální pro instalaci na střechy, plachty lodí, karavany a další plochy, kde je potřeba efektivního využití prostoru. Další výhodou je snadná a rychlá instalace bez potřeby složité montáže.

 • Jaký je výkon vašeho flexibilního solárního panelu?

  Naše flexibilní solární panely jsou dostupné v různých výkonech, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Kromě toho nabízíme individuální řešení a rádi vám pomůžeme najít optimální řešení pro vaši konkrétní situaci.

 • Jaké jsou výhody vašich flexibilních solárních panelů?

  Naše flexibilní solární panely nabízí mnoho výhod oproti tradičním pevným panelům. Jsou lehké, snadno se instalují a můžete je umístit téměř na jakoukoli plochu. Díky své flexibilitě jsou také odolnější proti nárazům. Dále mají vysokou účinnost a dlouhou životnost, což znamená, že se jedná o investici, která se vám rychle vrátí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Flexibilní solární panel v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Flexibilní solární panel je novinkou, která se objevuje na trhu s obnovitelnými zdroji energie. Díky svému designu a materiálům použitým v jeho výrobě, flexibilní solární panel může být instalován na mnoho druhů povrchů, čímž si získává konkurenční výhodu oproti tradičním solárním panelům.

Další důležitou vlastností flexibilního solárního panelu je jeho odolnost. V důsledku své flexibilitě jsou tyto panely resistivní vůči vlivům počasí a dalším vnějším faktorům, což jim přidává na životnosti. Návratnost investice do flexibilního solárního panelu je tedy oproti běžným panelům delší, avšak je zabezpečena vyšší spolehlivostí a trvanlivostí.

Volba mezi tradičním a flexibilním solárním panelem závisí tedy na řadě faktorů. Tyto mohou zahrnovat typ a tvar povrchu, na který chcete panel instalovat, vaše počáteční investice a očekávání ohledně návratu investic, a také vaše preference vzhledu a designu solárního panelu. Výběr vhodného solárního panelu by proto měl být důkladně promyšlený a individuálně přizpůsobený vašim potřebám a očekáváním.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Flexibilní solární panel ohromuje svou schopností přizpůsobit se specifickým potřebám a omezením umístění. Tento typ solárního panelu je obzvláště užitečný pro malé, špatně orientované nebo nevhodné střechy, kde tradiční solární panely nemohou být efektivně instalovány.

Je důležité podotknout, že flexibilní solární panel se může přizpůsobit různým povrchům bez potřeby komplikované konstrukce a může být snadno instalován na nejrůznějším materiálům střech. To eliminuje obavy z potenciálních problémů, jako je zatékání, které mohou být spojeny s instalací na problematických materiálech jako je eternit.

Poslední, ale neméně důležitou výhodou flexibilních solárních panelů je jejich lehkost, která méně zatěžuje střechu. To je zásadní pro zachování integrity střešní konstrukce, a zajišťuje, že flexibilní solární panel je nejen efektivní, ale také bezpečnou volbou pro Vaši střechu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na solární elektrárnu jsou významnou podporou pro lidi, kteří se rozhodnou investovat do této formy obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o finanční prostředky, které jsou poskytovány jak na úrovni státu či EU, tak i na úrovni jednotlivých regionů.

V roce 2024 se mění program Nová zelená úsporám, který nabízí dotace na obnovitelné zdroje energie pro rodinné a bytové domy. Tato změna může přinést nové možnosti pro získání dotací na solární elektrárnu.

Využití flexibilního solárního panelu může být strategií pro zvýšení účinnosti a snížení nákladů na instalaci solární elektrárny. Výběr správného dotace a správného typu solárního panelu jsou klíčové aspekty při plánování investice do solární elektrárny.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Před instalací flexibilních solárních panelů, je nezbytné docílit souhlasu od provozovatele distribuční soustavy pro připojení do jejich elektrické sítě. Bez schvalení by bylo možné uvést elektrárnu do provozu pouze v takzvaném "ostrovním režimu", což znamená, že nebude možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě však varjuje v závislosti na lokalitě. Pro představu o dostupné kapacity v dané lokalitě, lze využít nástroje zvaného "mapa připojitelnosti" poskytovanou společností EGD. Upozornění: Modrá zóna na mapě indikuje, že kapacita sítě v dané oblasti je již plně využitá.

Nicméně, absolutní jistotu o možnosti připojení flexibilních solárních panelů lze získat pouze zažádáním o připojení, což lze u naší společnosti snadno vyřídit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je důležitá ekonomická otázka, kterou by měli zvážit všichni, kdo se rozhodují vstoupit do oblasti obnovitelné energie. Představuje nejen zásadní ekologický krok, ale také finanční závazek, jehož výnosnost je nutné pečlivě zhodnotit.

V prvé řadě je třeba zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a případnou dotační podporu, která může výrazně ovlivnit návratnost investice. Typ a velikost navrženého systému jsou dalšími faktory, které mohou významně pohnout s finanční rovnováhou vaší investice.

Instalační firmy často uvádějí velmi krátké období návratnosti investice do solárních panelů, avšak tato data jsou často orientační a vycházejí z ideálních podmínek. Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny je tedy nezbytné provést s přihlédnutím k nejpřesnějším datům a předpovědím cen. Pamatujte však, že i nejpřesnější analýza je nakonec jen odhadem. Bez ohledu na to je takový odhad klíčovým kritériem při posuzování výhodnosti vaší potenciální investice do solární elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je potřeba zvážit několik faktorů. Výhodnost instalace se odvíjí nejen od ceny za samotný panel, ale i od výšky střešní plochy, orientace střechy a pohlcování energie v dané lokalitě.

Důležitým aspektem je výběr správného typu panelu. Flexibilní solární panel je vhodný pro nestandardně tvarované střechy, lze ho ohnout a přizpůsobit podkladu. Nicméně, uvažujete-li o investici na delší dobu, může být výhodnější volba tuhých solárních panelů, které vykazují lepší výkonnost a delší životnost.

Další důležitou složkou je finanční rozměr projektu. Je nutné zvážit náklady na pořízení a instalaci a také potenciální výnosy. Pro dokonalý přehled je využití specializovaných softwarů, které vám pomohou posoudit efektivitu investice do daného typu fotovoltaického panelu, v tomto případě flexibilní solární panel.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin