Dotace na FVE

Ímplementace fotovoltaických panelů může být nákladná, ale náklady se mohou snížit pomocí různých podporek, jako jsou dotace na FVE. Díky těmto pozitivním stimulům je investice do obnovitelných zdrojů energie mnohem přístupnější.

V roce 2024 budou dotace na FVE dále aktualizovány a přepracovány, aby zohledňovaly nové technologie a tržní trendy. Informace o dostupnosti a podmínkách těchto dotací budou průběžně aktualizovány, takže se vyplatí sledovat oficiální zdroje.

Pokud plánujete investovat do fotovoltaických panelů v roce 2024, je důležité se informovat o dostupných dotacích na FVE. Úspora nákladů díky těmto dotacím může být klíčovým faktorem při rozhodování o tom, zda investovat do obnovitelných zdrojů energie.

Dotace na FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody využití dotací na fve od firmy Mobis?

  Využití dotací na fve z naší firmy Mobis představuje jedinečnou příležitost, jak efektivně snížit náklady na pořízení fotovoltaického systému. Společnost Mobis se aktivně orientuje v oblasti státních a regionálních dotací na fve, a tak vám dokáže poskytnout aktuální a relevantní informace. Kromě finančních výhod vám také nabízíme komplexní servis od zpracování žádosti o dotaci až po instalaci systému. Tím výrazně ušetříte svůj čas a snížíte administrativní zátěž.

 • Pro koho jsou vhodné dotace na fve od firmy Mobis?

  Dotace na fve jsou vhodné pro všechny, kteří se rozhodli investovat do ekologicky šetrné a efektivní výroby energie, ať už jde o domácnosti, podnikatele nebo firmy. Našim hlavním cílem je podpořit zákazníky na jejich cestě za využitím obnovitelných zdrojů energie, a proto intenzivně spolupracujeme s různými dotacemi již od jejich vzniku. Kromě toho firma Mobis poskytuje i vlastní dodatečné ekonomické pobídky pro zákazníky, kteří se rozhodnou pro naše řešení.

 • Jak probíhá získání dotací na fve od firmy Mobis?

  Získání dotací na fve od firmy Mobis je proces, který se snažíme udělat pro naše zákazníky co nejjednodušší. Naše zkušený tým vám poskytne komplexní podporu po celou dobu trvání dotací. Začínáme tím, že vám pomůžeme identifikovat nejvhodnější dotace pro váš projekt, navrhneme plán implementace systému, pomůžeme s přípravou a podáním žádosti o dotaci, až po konečné provedení provedení projektu a jeho vyúčtování. Zároveň vám garantujeme nejvyšší kvalitu našich produktů a služeb.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Dotace na FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha solárního panelu má zásadní vliv na jeho výkon. Nejefektivnější je umístění panelů směrem na jih s optimálním sklonem. Je důležité, aby byla plocha, na kterou se plánujete panel umístit, během většiny dne osluněna.

Dalším důležitým faktorem je hospodárnost. Při plánování investice je potřeba vzít v úvahu nejen počáteční náklady na nákup a instalaci panelů, ale také jejich provozní náklady a životnost. Dotace na fve mohou pomoci pokrýt část těchto nákladů, ale je důležité mít představu o celkové návratnosti investice.

A konečně, je důležité znát možnosti získání dotace na fve. Různé státní programy a dotace mohou významně snížit náklady na instalaci fve. Byť právě v roce 2024 jsou tyto dotace na fve omezené kvůli poklesu ceny solárních panelů a nárůstu poptávky po instalacích. Je však i nadále pravdou, že dotace na fve mohou být velmi atraktivní a rozhodně stojí za podrobné prozkoumání.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE) se v roce 2024 stávají stále atraktivnější pro všechny, kdo chtějí investovat do zelené energie. Jednotlivci, firmy i veřejné instituce mohou čerpat finanční podporu na instalaci FVE z několika zdrojů. Dotace na FVE představují významnou finanční úlevu a vedou k rychlejší návratnosti investice do FVE.

Při žádosti o dotace na FVE je zásadní dbát na dodržení formálních podmínek a termínů. Chyby v žádosti nebo chybějící dokumentace mohou vést k neúspěchu při žádosti o finanční podporu. Řádná příprava a součinnost s odborníkem na dotace mohou výrazně zvýšit šanci na úspěch při získávání dotací.

Mimo standardní dotace existují také další formy podpory a také různé formy financování fotovoltaických elektráren. Některé regiony a obce nabízí vlastní podpůrné programy, které mohou být kumulovány s dalšími dotacemi na FVE. Mnohé energetické společnosti také nabízí slevy na používání zelené energie nebo výhodné tarify pro prodej vyrobené energie zpět do sítě.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na FVE můžete získat například od státního podniku Státní fond životního prostředí. Ten distribuuje dotace na instalaci fotovoltaických elektráren pro rodinné a bytové domy.

Právě v roce 2024 se však podmínky pro získání dotace na FVE mění. Dosud platný program Nová zelená úsporám je nahrazen programem ZelEn doma.

Podpora je určena pro instalaci fotovoltaických panelů s výkonem do 10 kWp. O dotaci budou moci žádat majitelé nemovitostí, které jsou kategorizovány jako rodinné a bytové domy.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete provozování fotovoltaické elektrárny v roce 2024, je důležitá otázka, zda vás distributor energie zapojí do své sítě. Totiž bez připojení do distribuční sítě je možné provozovat elektrárnu pouze na takzvaný ostrovní režim, což ale znamená, že není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě. Dále znamená, že vaše elektrárna je "odříznutá" od přísunu potřebné energie.

Kapacita distributorovy sítě může se lišit v závislosti na vaší lokalitě. Elektrárenská distribuční společnost (EDS) nabízí nástroj nazvaný mapa připojitelnosti, kde je možné zjistit, zda už je kapacita sítě na vašem území plná. Pokud je území na mapě označené modře, to znamená, že kapacita sítě je již vyčerpaná.

Jediným způsobem, jak získat 100% jistotu o možnosti připojení, je podání žádosti o připojení. Tuto žádost pro naše zákazníky vyřizujeme my, abyste se mohli bez starostí soustředit na provoz vaší fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Invetice do solární elektrárny v roce 2024 může přinést uživatelům význačné ekonomické výhody. Nicméně podmínkou pro maximální efekt je správné započítání všech faktorů, které ovlivňují výnosnost počáteční investice.

Centrální roli hraje celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, velikost a typ naplánovaného systému - a především dotace na fve. Ty se často mění, a proto je nutné aktuální podmínky dotační podpory pro fotovoltaiku pečlivě sledovat a brát je v úvahu při plánování investice.

Je ovšem důležité zdůraznit, že výpočty návratnosti jsou vždy pouze odhadem. Nicméně správně provedený odhad může sloužit jako cenný nástroj pro zhodnocení výhodnosti dané investice a při rozhodování o investici do dotace na fve.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je důležité vzít v úvahu několik faktorů, včetně velikosti střechy, orientace domu a celkové spotřeby elektrické energie. Investice do FVE můžou být velmi výnosné, ale záleží na mnoha faktorech, zda se Vám tato investice vrátí.

Zájemci o FVE by měli vědět, že na začátku roku 2024 nabízí stát možnost čerpání dotace na FVE. Ty pokrývají až 35% nákladů na instalaci FVE, což je skvělou motivací pro ty, kteří o zelené energii vážně přemýšlejí. Pokud plánujete využít dotace na FVE, je důležité se o tomto zdroji financí dozvědět co nejvíce.

Kromě finančních aspektů je také nutné vzít v potaz technické požadavky a případné administrativní překážky. Například instalace fotovoltaické elektrárny může vyžadovat stavební povolení, což může prodloužit celý proces. Navíc v některých oblastech mohou platit specifické požadavky nebo omezení týkající se instalace FVE.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin