Dotace na fotovoltaiku pro firmy

Podpora obnovitelných zdrojů energie je klíčovou prioritou pro budoucnost. Jedním z inovativních řešení, které nabízí příležitosti pro podniky, jsou dotace na fotovoltaiku pro firmy. Tyto dotace jsou financovány státem a Evropskou unií, a umožňují firmám implementovat efektivní a udržitelné energetické systémy založené na sluneční energii.

Dotace na fotovoltaiku pro firmy jsou součástí širší strategie vlády a EU na podporu přechodu k čisté energetice. Dotace jsou k dispozici pro malé, střední i velké podniky a pokrývají až 50 % nákladů na instalaci fotovoltaických systémů. Díky tomuto programu mohou firmy snížit své energetické náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Dotace na fotovoltaiku pro firmy v roce 2024 nabídnou ještě více příležitostí pro firmy, které se chtějí zapojit do zelené ekonomiky. Investice do fotovoltaiky nejen že zlepší energetickou náročnost firmy, ale také přispěje k její udržitelnosti a jejímu pozitivnímu dopadu na životní prostředí. Kromě ekonomických výhod přinášejí dotace také pozitivní dopad na image firmy v očích veřejnosti a zákazníků.

Dotace na fotovoltaiku pro firmy v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké dotace na fotovoltaiku pro firmy jsou k dispozici?

  Od naší společnosti Mobis můžete získat podrobné informace a poradenství o různých dotačních programech, které jsou v současnosti k dispozici pro firmy, které se rozhodnou investovat do fotovoltaiky. Mezi nejčastější patří programy podporované státem, Evropskou unií či regionálními rozvojovými agenturami. Nabízíme komplexní řešení – od návrhu projektu, přes získání dotace až po realizaci a servis. S naší pomocí můžete maximalizovat výhody spojené s investicí do fotovoltaických systémů.

 • Jak může dodatečná dotace na fotovoltaiku pro firmy pomoci mému podnikání?

  Investování do fotovoltaických systémů představuje nejen ekologickou, ale také ekonomickou výhodu pro vaše podnikání. S pomocí dotací na fotovoltaiku pro firmy od společnosti Mobis se prvotní náklady na instalaci a provoz systému výrazně sníží. Navyše, pokud vaše firma produkuje více energie, než je schopna spotřebovat, může tuto nadbytečnou energii prodat zpět do sítě, čímž se zvyšuje její rentabilita. Je to tedy strategie, která se vyplácí na mnoha úrovních.

 • Jak mohu získat dotaci na fotovoltaiku pro mou firmu od společnosti Mobis?

  Naše společnost Mobis je připravena vám poskytnout podrobné informace a poradenství ohledně získání dotace na fotovoltaiku pro vaši firmu. Nejprve provedeme technickou a ekonomickou analýzu vašeho projektu, poté vám pomůžeme s přípravou potřebné dokumentace a s podáním žádosti. Naše odborníci jsou k dispozici po celou dobu procesu. Spolehnete se na naši odbornost a zkušenosti a můžete se soustředit na svůj hlavní byznys.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Dotace na fotovoltaiku pro firmy v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

V první řadě je důležité si uvědomit, že investice do fotovoltaických panellů je dlouhodobá a vyžaduje značný kapitál. Investice se vyplatí až po delší době, v závislosti na nákladech na instalaci a prodejní ceně elektřiny.

Investor by měl zvážit i další faktory, jako jsou místní podmínky a legislativní rámec. Některé oblasti jsou vhodnější pro instalaci fotovoltaických panelů díky jejich geografické poloze a slunečnímu záření. Rovněž stojí za zvážení možnost získání dotace na fotovoltaiku pro firmy a podmínky, které musí firma splnit pro získání těchto dotací. Závěrem zhodnoťte kapacitu a možnosti vaší střechy, pokud plánujete instalovat panely na budově vaší firmy. Další aspekt, který by měl být zvážen, je stínění střechy, které by mohlo významně snížit efektivitu vašeho solárního systému. Nezapomeňte na desítky let trvající péči o solární systém - počet slunečních hodin se v ČR postupně snižuje a stářím se snižuje účinnost panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rok 2024 přináší nové příležitosti, jak jde o dotace na fotovoltaiku pro firmy. Tyto podpory jsou zvláště atraktivní pro podniky, které se rozhodnou investovat do rozvoje své energetické udržitelnosti. Navíc, díky zeleným dotacím, mohou firmy snížit náklady na účty za energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Ale než začne firma uvažovat o rozmístění fotovoltaických panelů na své střeše, je zásadní vzít v úvahu několik faktorů. Ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci - velikost, orientace a materiál střechy jsou některé z kritických aspektů, které je třeba posoudit. Také je nutné zkontrolovat statiku střechy, aby se zabránilo jakýmkoli možným problémům způsobeným zatížením solárních panelů.

Na naší webové stránce nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky. Naše vyškolení technici vám pomohou určit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci a jaký bude nejlepší plán pro maximalizaci využití dotací na fotovoltaiku pro firmy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na fotovoltaiku pro firmy představují významný podnět pro podniky směřující k udržitelnému způsobu výroby energie. Díky těmto dotacím si firmy mohou dovolit instalaci solárních panelů za velmi výhodných finančních podmínek. Tyto dotační programy navíc často pokrývají nejen náklady na pořízení zařízení, ale také část nákladů spojených s jeho instalací a provozem.

V roce 2024 došlo k některým změnám v podmínkách pro získání dotace na fotovoltaiku pro firmy. Je tedy esenciální, aby firmy tyto nové podmínky pečlivě prostudovaly a přizpůsobily jim své plány. Důležité je také mít na paměti, že pro získání těchto dotací je třeba splnit řadu kritérií a podmínek, včetně předložení podrobného projektu a dokladů o finanční stabilitě firmy.

Na závěr je důležité zdůraznit, že dotace na fotovoltaiku pro firmy představují skvělou příležitost pro podniky, které chtějí přejít na udržitelné zdroje energie a zároveň snížit své provozní náklady. Využít této příležitosti by měla být pro tyto firmy prioritou. Nicméně je klíčové, aby firmy pečlivě sledovaly všechny podmínky a kritéria v dotačních programech, aby tak maximálně akcelerovaly svůj proces získání dotace.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaických elektráren k distribuční síti může být důležitým faktorem pro každou firmu či podnikatele zvážící investici do fotovoltaické technologie. Detailní informace o možnostech připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě může potenciální investor zjistit pomocí mapy připojitelnosti poskytnuté EGD.

Dotace na fotovoltaiku pro firmy může být výhodou při rozhodování o připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. Výhody připojení zahrnují možnost prodeje přebytků elektrické energie zpět do sítě. Před zahájením investice je však nutné zkontrolovat dostupnou kapacitu v konkrétním místě pomocí poskytnuté mapy připojitelnosti.

Další důležitý krok je žádost o připojení, který je nezbytný pro zjištění možnosti připojení s plnou přesností. Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě v místě, kde je kapacita již plná, není možné. Přestože je proces žádosti o připojení komplikovaný, pro zákazníky je tento krok zjednodušen společností poskytující dotace na fotovoltaiku pro firmy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická výhodnost investice do solární elektrárny je klíčová pro rozhodování firem i jednotlivců. Je důležité vzít v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny, dostupné dotace na fotovoltaiku pro firmy, ale i velikost a typ plánovaného systému.

Mnohé instalatérské firmy tvrdí, že tyto solární systémy se vyplatí v krátkém čase. Nicméně, je třeba brát jejich analýzy jako orientační, protože jsou často založeny na předpovědích a odhadech. Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaického systému Vám však můžeme poskytnout zdarma, na základě nejaktuálnějších dat a předpovědí cen.

I přesto, že se jedná o odhad, má taková analýza svou váhu. Je to důležitý krok v procesu rozhodování o investici do solární elektrárny a zvážení dostupných dotací na fotovoltaiku pro firmy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před přijetím rozhodnutí o investici do fotovoltaické elektrárny je potřeba zvážit několik důležitých faktorů. Klíčovou úlohu hraje lokalita, orientace a úhel sklonu střechy, ale také průměrná roční sluneční radiace v dané oblasti.

Rovněž je třeba brát v úvahu technickou životnost systému, náklady na pořízení, instalaci a údržbu, stejně jako očekávaný výnos z prodeje elektrické energie. Důležité je také zjistit, zda na Vaši investici můžete čerpat dotace na fotovoltaiku pro firmy.

Navíc, musíte zvážit legislativní podmínky, které se mohou měnit, a tak mohou ovlivnit výhodnost investice. Však, poskytování dotací na fotovoltaiku pro firmy je v současné době velmi podporováno.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin