Podmínky dotace na fotovoltaiku

Podle aktuálních informací pro rok 2024 jsou dotace na fotovoltaiku podmínky nastaveny tak, že hlavní podmínkou pro získání dotace je vlastnictví objektu, na který bude fotovoltaický systém instalován. V případě nájmu je potřeba smlouva na minimálně 10 let s možností prodloužení.

Kromě vlastnictví je další z dotace na fotovoltaiku podmínky to, že instalovaný fotovoltaický systém musí být nový a nesmí být přenesen z jiné nemovitosti. Dotovaný systém musí být také součástí distribuční soustavy a musí být provozován minimálně 20 let.

Poslední důležitou podmínkou je, že vyplácení dotace na fotovoltaiku podmínky probíhá postupně během prvních 5 let od zahájení provozu fotovoltaického systému. To znamená, že pokud není systém v provozu 5 let, dotace bude automaticky ukončena.

Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku?

  Získání dotací na fotovoltaiku ovlivňuje několik klíčových faktorů. Prioritou je umístění a orientace nemovitosti stejně jako dostupnost slunce. Jakmile jsou tyto požadavky splněny, žadatelé musí prokázat technickou a finanční schopnost instalovat a spravovat fotovoltaický systém. Ostatní podmínky zahrnují legislativní a regulační požadavky, které se mohou lišit v závislosti na dané oblasti. V naší firmě Mobis jsme připraveni vás provést celým procesem a zajistit, že splňujete všechny nároky pro získání dotace na fotovoltaiku.

 • Co může Mobis nabídnout v procesu získávání dotace na fotovoltaiku?

  Mobis je odborníkem na fotovoltaiku, který vám může poskytnout kompletní servis a podporu při žádosti o dotaci. Nabízíme konzultace, kde vám vysvětlíme všechny podmínky, pomůžeme v přípravě technických specifikací, provádíme instalace a zajišťujeme následnou údržbu systému. Dále se postaráme o veškerou administrativu spojenou se získáním dotace, aby byl celý proces pro vás co nejmenší zátěží. Na fotovoltaiku se u nás můžete spolehnout.

 • Je pro mě výhodné instalovat fotovoltaiku prostřednictvím firmy Mobis a využít dotace na její zakoupení?

  Ano, instalace fotovoltaického systému prostřednictvím firmy Mobis může být velmi výhodná. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru vám poskytneme kvalitní služby a zajišťujeme maximální výkon instalovaných systémů. Dotace na fotovoltaiku vám pak umožní investovat do této ekologické technologie za mnohem příznivějších finančních podmínek. Tím se doba návratnosti investice do fotovoltaiky významně snižuje. Ať už jste domácnost, podnikatel nebo zemědělec, využití dotace na fotovoltaiku přes naši firmu Mobis je pro vás správnou cestou k šetrnému a ekonomickému získávání energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Populární volbou jsou různé podpory a dotace, které mohou výrazně snížit náklady na pořízení a provoz solární elektrárny. Jednou z těchto možností je také dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám. Žádost o dotaci na fotovoltaiku je možné podat až do 31. 12. 2024, pro občany ČR je určeno přes 8 miliard korun.

Podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku jsou však mnohdy náročné a týkají se různých aspektů. Důležitými podmínkami jsou například technický stav budovy, její umístění, účel použití fotovoltaické elektrárny, atd. Prostřednictvím dotace na fotovoltaiku je možné získat až 40% nákladů na pořízení fotovoltaické elektrárny. Je tedy důležité zvážit všechny možnosti a podmínky pro získání této dotace.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Dotace na fotovoltaiku podmínky jsou veřejně dostupné a každý, kdo splňuje určené požadavky, má právo na ně aplikovat. V roce 2024 se předpokládá pokračování stávající praxe, kdy hlavními požadavky na získání dotace jsou: vlastnictví nemovitosti, technická proveditelnost instalace a finanční krytí nákladů nad rámec poskytnuté dotace.

Technická proveditelnost zahrnuje několik faktorů. To zahrnuje velikost a orientaci střechy, materiál střechy a její statiku. Pokud je střecha příliš malá, špatně orientovaná nebo vyrobená z problematického materiálu, jako je eternit, potenciální výroba fotovoltaiky může být omezena.

Kontrola střechy pro dotace na fotovoltaiku podmínky může být provedena bezplatnou službou technického zhodnocení domu, nabízenou řadou společností. Tato služba zahrnuje technickou kontrolu střechy pro instalaci fotovoltaiky. Tento proces je nezbytný k zajištění, že všechny technické požadavky pro instalaci solárních panelů jsou splněny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na fotovoltaiku podmínky: Pro získání peněz z dotace je třeba splnit několik podmínek. Nejprve je potřeba si uvědomit, že dotace na fotovoltaiku je omezená a chce to rychlé jednání, avšak s důkladnou přípravou.

Výběr vhodného dotačního programu taky hraje roli. Je důležité se zaměřit na konkrétní podmínky daného programu, jakým je například "Nová zelená úsporám". Tento program je specifický pro rodinné a bytové domy a od 1.9.2024 se podmínky mění.

Poslední, ale neméně důležitou podmínkou pro úspěch je profesionální příprava. Příprava žádosti o dotaci na fotovoltaiku musí být provedena důkladně a přesně podle podmínek jednotlivých dotačních programů. Nezapomeňte, že díky dotaci se může doba návratnosti vaší investice výrazně zkrátit!

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do sítě.

Bez tohoto připojení by vaše elektrárna fungovala pouze v tzv. ostrovním režimu - nebude možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna bude odříznutá od zbytku sítě.

Kapacita distribuční sítě se však liší v každém místě, a proto je dobré využít nástroje jako je mapa připojitelnosti od EGD, která vám poskytne představu o dostupné kapacitě ve vaší oblasti. Avšak konečná možnost připojení se dozvíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 se může ekonomicky vyplatit, avšak rozhodující jsou specifické podmínky a okolnosti. Důležitou roli přitom hraje výše spotřeby elektrické energie, současná cena elektřiny, a také dostupnost a výše dotace na fotovoltaiku a podmínky jejího získání.

Je nutné podotknout, že výpočty návratnosti investice ze strany instalačních firem jsou často zjednodušené a orientační. Ekonomická analýza výhodnosti investice by měla být založená na co nejpřesnějších datech a realistických předpovědích cen. Přesto se vždy jedná o odhad, který by měl být brán s rezervou.

Přestože je tato ekonomická analýza pouze orientační, představuje důležitý nástroj pro zhodnocení výhodnosti investice. Zvláště, pokud zohledňuje dotace na fotovoltaiku a podmínky jejich získání, které mohou výrazně ovlivnit celkovou návratnost investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před instalací fotovoltaického systému je třeba zohlednit několik klíčových aspektů. Mezi ty nejdůležitější patří geografická poloha Vaší nemovitosti, orientace střechy a její sklon, dále pak možnosti financování a dotace na fotovoltaiku podmínky.

Při zhodnocení vhodnosti Vaší nemovitosti pro instalaci fotovoltaického systému je důležité brát ohled na místní klimatické podmínky. Sluneční svit výrazně ovlivňuje výkon fotovoltaického systému, a proto se před instalací vyplatí zjistit, jaké jsou průměrné hodnoty slunečního záření na Vaší lokalitě.

Důležité je také zjistit, zda splňujete všechny dotace na fotovoltaiku podmínky. Dotace můžou výrazně snížit počáteční náklady na instalaci systému, ale jejich získání často podléhá určitým kritériím. Informace o aktuálních podmínkách dotací na fotovoltaiku zjistíte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo přímo u poskytovatelů těchto dotací.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin