Dotace na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaiku v roce 2024 představují jedinečnou možnost pro majitele nemovitostí, kteří chtějí snížit své energetické náklady a zároveň přispět k environmentální udržitelnosti. Státní podpory poskytované vládou mají za cíl povzbudit investice do ekologicky šetrných technologií, jako je fotovoltaika.

Dotace na fotovoltaiku mohou pokrývat až 50% nákladů na instalaci fotovoltaických systémů. Přestože podmínky a kritéria pro získání těchto dotací se mohou lišit, obecně platí, že dotace jsou určené pro individuální majitele nemovitostí, podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Využití dotací na fotovoltaiku nejenže sníží energetické náklady a posílí energetickou nezávislost, ale také přispěje k cíli dekarbonizace energetického sektoru a boji proti změně klimatu.

Dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou možnosti dotací na fotovoltaiku od státu a jak může naše společnost Mobis pomoci získat je?

  Dotace na fotovoltaické panely jsou dostupné jak od státu, tak od některých místních úřadů. Mobis se specializuje na vyplňování a spravování žádostí o dotace za vás, aby vám ušetřil stres a zajistil, že získáte co nejvíce peněz zpět z vaší investice. Navštivte nás dnes, abychom prošli vaše možnosti a pomohli vám získat dotaci na fotovoltaiku. Připravíme pro vás kompletní dokumentaci pro vaši žádost o dotaci a pomůžeme vám v průběhu celého procesu.

 • Jak mohou dotace na fotovoltaiku snížit náklady na instalaci a jak vám v tom může společnost Mobis pomoci?

  Dotace na fotovoltaiku mohou výrazně snížit náklady na instalaci těchto systémů. Mohou pokrýt významnou část nákladů na zakoupení a instalaci fotovoltaického systému, což činí solární energii dostupnější. Společnost Mobis vám může nabídnout odborné poradenství a pomoc při vyplňování žádostí o dotace, abyste mohl maximalizovat úsporu nákladů s fotovoltaickým systémem.

 • Jak výhodné může být investování do fotovoltaických panelů s využitím dotací a jak vám při tom může pomoct naše společnost Mobis?

  Investování do fotovoltaických panelů může být velmi výhodné, zejména s využitím dostupných dotací. Dotace mohou výrazně snížit počáteční investice, zatímco úspory na energii a potenciální výdělky z prodeje přebytečné energie mohou zajistit, že se váš systém rychle zaplatí. Jsme v Mobisu připraveni vám pomoci optimalizovat využití těchto dotací a poskytnout vám kompletní řešení pro vaše potřeby v oblasti solární energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Rok 2024 s sebou přináší nové dotace na fotovoltaiku. Pro ty, kdo jsou připraveni investovat do obnovitelné energie, je nyní ideální příležitost. Je důležité sledovat aktuální výzvy na dotace, které jsou veřejně sdělovány na webu, a vědět, jak na ně reagovat včas.

Dotace na fotovoltaiku mohou pokrýt značnou část nákladů spojených s instalací solárních panelů. Ale nezapomínejte, že k získání dotace je potřeba projít určitým procesem, který může zahrnovat vyplňování žádostí, schválení a následnou realizaci projektu.

Přesto, i přes toto všechno, dotace na fotovoltaiku představují skvělou šanci snížit náklady na vaše energetické účty a zároveň pomoci ochraňovat prostředí pro naše budoucí generace. Být součástí řešení klimatické krize a učinit svůj domov energeticky soběstačným je nyní snazší a dostupnější díky těmto dotacím.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Žádosti o dotace na fotovoltaiku v roce 2024 budou stále vysoko ceněné pro všechny domácnosti a podniky, které chtějí snížit své energetické náklady a zároveň přispívat k udržitelnému životnímu prostředí. Získání dotací na fotovoltaické systémy může výrazně zredukovat počáteční finanční náročnost, kterou taková investice často představuje.

Před podáním žádosti o dotace na fotovoltaiku však existují určité aspekty, které je třeba zvážit. K těm patří velikost a orientace střechy, materiál střechy a její statika. Například střecha eternitovou krytinou může po instalaci zatékat a její nevhodný sklon nebo orientace může snížit potenciální výrobu energie.

Doporučujeme, využít naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Náš technik dokáže prověřit vaši střechu a tak výrazně zvýší šance na získání dotace na fotovoltaiku.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na fotovoltaiku je efektivní cestou, jak podpořit vaše snahy o využití obnovitelných zdrojů energie. Získání tuto dotační podporu, vás přiblíží k energetické nezávislosti a minimalizaci emisí skleníkových plynů. A to vše díky výraznému snížení počáteční investice.

Výraznou změnu přináší program Nová zelená úsporám od 1.9.2024. Tento program, mezi dalšími, jako jsou RES+ a OP TAK, je určený specificky pro rodinné a bytové domy. Změna tohoto programu může znamenat odlišné podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku.

Proto je nesmírně důležité tyto podmínky a možnosti detailně prostudovat. Čím podrobněji budete informovaní, tím snazší se vám stane orientace v oblasti dotací na fotovoltaiku. Pamatujte, že dobře připravená žádost o dotaci vám může významně usnadnit cestu k energetické udržitelnosti.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Investice do fotovoltaických elektráren se vyplatí, pokud jsou připojeny do distribuční sítě. Připojení zařizuje provozovatel distribuční soustavy a bez jeho schválení by fungovala elektrárna pouze v tzv. ostrovním režimu.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém regionu. Předpokládanou kapacitu lze zjistit pomocí mapy připojitelnosti kterou poskytuje Energie Distribuce, ale přesnost a reálné možnosti jsou závislé na žádosti o připojení.

Nejistotu ohledně připojení může vyřešit dotace na fotovoltaiku, díky které se investice do elektrárny stává méně rizikovou. Dotace napomáhají zvládnout náklady spojené s vyřízením všech potřebných dokumentů a zařízení pro bezproblémové připojení do distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Dotace na fotovoltaiku v roce 2024 mohou být klíčovým faktorem při rozhodování o investici do solární elektrárny. Spolu s jinými faktory do ekonomické analýzy investice je nutné zahrnout velikost a typ navrženého systému, celkovou spotřebu energetické energie, cenu elektřiny a dotační podporu.

Instalační firmy mnohdy slibují značně krátkou dobu návratnosti investice, avšak veškeré výstupy z těchto analýz by měly být brány pouze jako orientační. Přínos dotace na fotovoltaiku do návratnosti investice je nesporný, ale je důležité mít realistický pohled na všechny vstupní data pro výpočet.

Důkladnou ekonomickou analýzou výhodnosti fotovoltaické elektrárny vám může zdarma vyhotovit specialista na pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. I přesto se jedná vždy pouze o odhad, který slouží jako významný nástroj pro zhodnocení výhodnosti dané investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do fotovoltaiky představuje různé aspekty, kterými byste měli procházet předtím, než učiníte finální rozhodnutí. Úvahou číslo jedna by měla být finanční náročnost, jelikož instalace fotovoltaické elektrárny není levnou záležitostí, ale můžete využít různých dotací na fotovoltaiku, které mohou pokrýt část nákladů.

Další věcí, kterou je potřeba zvážit, jsou technické parametry Vaší nemovitosti. Ne každá střecha je ideální pro instalaci solárních panelů. Ohlédnutím po možných dotacích na fotovoltaiku můžete zároveň zjistit, zda je Vaše nemovitost vhodná pro tento druh investice.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, který byste měli vzít v potaz, je výška nákladů na energie a možný výnos z prodeje přebytečné elektrické energie zpět do sítě. Dotace na fotovoltaiku mohou také ovlivnit tento výsledný obrázek. Předpokládaný návratnost investice by měl být rovněž důležitým faktorem při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin