Dotace fotovoltaika pro firmy

V roce 2024 se očekávají velké změny v oblasti dotací fotovoltaika pro firmy. Zavedení nových dotací a podpor by mělo usnadnit firmám nákup a instalaci fotovoltaických systémů a poskytnout jim příležitost maximalizovat ušetřené náklady na energii.

Klíčem k úspěchu ve využívání dotací fotovoltaika pro firmy je sledování neustále se měnících pravidel a podmínek těchto finančních stimulů. Je také zásadní porozumět, jak se tyto změny mohou dotknout konkrétního podnikání a jaké příležitosti může představovat pro firmu.

Kromě toho je důležité posoudit, zda využití dotací fotovoltaika pro firmy skutečně přinese očekávaný návrat investic. Každá firma by měla pečlivě zvážit své možnosti a poradit se s odborníky na dotace a solární energii, než se rozhodne pro konkrétní finanční podporu.

Dotace fotovoltaika pro firmy v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou možnosti dotací na fotovoltaiku pro firmy?

  Dotace na fotovoltaiku pro firmy jsou jedním z klíčových způsobů, jak podporovat výstavbu solárních panelů a šíření obnovitelné energie. Nabízí se různé možnosti od vládních programů, přes evropské dotace až po různé regionální a oborové granty. Mobis, jako váš spolehlivý partner v oblasti fotovoltaiky, vám může pomoci zorientovat se v této široké nabídce a najít tu nejlepší možnost pro váš projekt.

 • Jak může Mobis pomoci s dotacemi na fotovoltaiku pro firmy?

  Mobis je odborníkem na solární technologie a má bohaté zkušenosti s navigací v oblasti dotací. Naše široká síť žadatelů a znalost trhu nám umožňuje identifikovat nejlepší možnosti pro každého zákazníka. Poskytneme vám personalizovaný plán a provedeme vás celým procesem, od přípravy žádosti až po implementaci a monitorování projektu. Necháme vás se soustředit na svůj podnik, zatímco my zajišťujeme, že získáte maximální možnou podporu.

 • Jaké jsou výhody využití dotací na fotovoltaiku pro firmy?

  Investování do fotovoltaiky může přinést řadu výhod. S využitím dotací se náklady na zavedení solárních panelů výrazně sníží, což vede ke kratší době návratnosti investice. Solární energie také přispívá ke snížení uhlíkové stopy vaší firmy a posiluje ji ve směru udržitelnosti, což je stále ceněnější v očích spotřebitelů. Mobis je tu, aby vám pomohl objevit všechny tyto výhody a využít fotovoltaiku co nejefektivněji.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Dotace fotovoltaika pro firmy v roce 2024: Co je potřeba zvážit?V první řadě je potřeba zvážit geografickou polohu firmy. Myslet musíte na to, jak je vaše firma umístěna vůči slunci a jaký vliv to má na efektivitu vámi provozované solární elektrárny. Dále je důležité zjistit, zda je v obci, ve které firma sídlí, možné elektřinu z fotovoltaiky prodat do sítě.

Podruhé, je nutné zvážit, jak velkou máte plochu pro instalaci fotovoltaických panelů, jak jsou tyto plochy orientované a zda je možnost instalovat na střechu vaší firmy. Poslední, ale neméně důležitá, je otázka financování. Tady hraje roli především dotace fotovoltaika pro firmy. Existuje několik způsobů, jak na takovou investici získat peníze, ať už formou úvěru, leasingu nebo vysoce atraktivních dotací. V poslední řadě je třeba se podívat na návratnost investice do fotovoltaiky. Vzhledem k ceně energie se návratnost investice do fotovoltaiky pohybuje v současné době okolo 8 až 10 let. Je zde ale potřeba počítat s tím, že dotace fotovoltaika pro firmy může tuto dobu výrazně zkrátit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se stále více firem zaměřuje na dotace fotovoltaika pro firmy, jako na způsob, jak získat finanční pomoc na implementaci udržitelných technologií. Mnoho firem usiluje o snížení své uhlíkové stopy a využití fotovoltaiky je účinným způsobem, jak toho dosáhnout. Je však důležité zvážit několik faktorů předtím, než se rozhodnete pro instalaci solárních panelů.

Prvním a zásadním faktorem je velikost a orientace střechy. Střecha musí být dostatečně velká, aby na ni bylo možné nainstalovat dostatek solárních panelů a správně orientovaná pro maximální výrobu energie. Druhým důležitým aspektem je materiál střechy - některé materiály, jako je eternit, nejsou pro instalaci solárních panelů vhodné.

Dalším důležitým faktorem je statika střechy. Střecha musí být dostatečně pevná, aby unesla zatížení solárních panelů a konstrukcí. Pro technické zhodnocení vaší střechy je možné využít bezplatné služby, které provádí technik. Tato služba vám pomůže určit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaického systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace fotovoltaika pro firmy je jednou z cest, jak podpořit ekologickou produkci energie a snížit vlastní energetické náklady. Těchto dotačních programů je vícero a všechny mají svoje specifické podmínky, které je nutné splňovat.

Investování do fotovoltaických panelů nemusí být jen záležitostí velkých korporací. I menší firmy či podnikatelé se mohou ucházet o dotace na fotovoltaiku pro firmy a tím mohou snížit svoje náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Výše dotace a její získání mohou být ovlivněny hned několika faktory, jako jsou například umístění panelů, výkon nebo velikost firmy.

Obrovskou výhodou programu Nová zelená úsporám je možnost získání dotace pro rodinné domy i bytové domy. Velmi důležitou změnou je, že od 1. září 2024 se podmínky pro získání dotace mění. Proto je dobré si tyto podmínky důkladně prostudovat a pokud možno se do programu přihlásit co nejdřive. Celkově je aktuální trend v oblasti dotací na fotovoltaiku pro firmy velmi příznivý a určitě stojí za to jej sledovat a využít.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Dotace na fotovoltaiku pro firmy se stáva extrémně atraktivní pro investice, pro své potenciální výhody a možnosti udržitelného růstu. Dotace fotovoltaika pro firmy, může pomoci podnikům snížit jejich energetické náklady a zvýšit jejich energetickou nezávislost.

Využití dotace fotovoltaika pro firmy, může být velkým krokem k dosažení cíle udržitelnosti vaší firmy. Daňové úlevy a granty navíc mohou výrazně snížit počáteční investice potřebné pro instalaci solárního systému.

To znamená, že kromě dlouhodobých úspor z vyšší energetické efektivity může fotovoltaický systém přinést také okamžité úspory získáním dotace fotovoltaika pro firmy. Je tedy zřejmé, že investice do fotovoltaických systémů může být velmi lukrativní, pokud využijete dostupné dotace.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do fotovoltaiky v roce 2024 se vyplatí z hlediska dlouhodobých úspor na nákladech za elektřinu. Dotace fotovoltaika pro firmy je jedním z katalyzátorů, který výrazně zlepšuje návratnost investice.

Kalkulace nákladů a výnosů je tedy klíčovým faktorem při rozhodování o investici do fotovoltaických elektráren. Při správné kalkulaci je možné počítat s návratností investice do solárního systému často v horizontu 8 až 10 let. Dotace fotovoltaika pro firmy může tuto dobu významně zkrátit.

Přestože analýzy návratnosti jsou často pouze orientační, poskytují dobrý odhad ekonomické výhodnosti. Investice do fotovoltaiky však nejenže přináší finanční úsporu, ale také pomáhá šetřit životní prostředí, což je v současné době velice aktuální téma.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Dotace fotovoltaika pro firmy v roce 2024 tvoří podstatnou část financování, které je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaických projektů. Podpora z dotací může pokrýt značnou část počátečních nákladů na zakoupení a instalaci fotovoltaického systému. Potenciální investoři by měli před podáním žádosti pečlivě prostudovat podmínky dotací, které mohou být přísné a měnit se pravidelně.

Aktuální stav technologie, náročnost údržby a očekávané výnosy jsou také důležitými faktory při rozhodování o investici do fotovoltaiky. Fotovoltaické technologie se neustále vyvíjejí a nové inovace mohou vést ke zvýšení účinnosti a snížení nákladů.

Kromě finančních a technických aspektů by měli potenciální investoři také zvážit dopady na životní prostředí a případné regulace ze strany vlády. Faktory jako potenciální základna pro instalaci a regulace týkající se dotace fotovoltaika pro firmy a dalších nákladů spojených s provozem mohou mít významný vliv na konečnou rentabilitu projektu. Na základě těchto faktorů je možné vypracovat podrobný a realistický plán pro instalaci a provoz fotovoltaického systému.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin