Dení výroba FVE

Průmysl denní výroby FVE v roce 2024 zažil převratnou změnu, jelikož rostoucí potřeba čisté energie vedla k výraznému nárůstu této výrobní metody. Jak ukazují statistiky, denní výroba FVE se stala jedním z dominantních sektorů vezmeme-li v potaz celkovou výrobu energie.

Práce v oblasti denní výroby FVE, které spočívají v konverzi slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků, se neustále zdokonalují. Nové a inovativní technologie jsou implementovány pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na denní výrobu FVE.

Tato pozitivní trend v odvětví denní výroby FVE otevírá nové příležitosti pro investory, inženýry a celkově pro všechny zainteresované strany. Výhled pro budoucí růst odvětví denní výroby FVE je nadějný a očekává se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

Dení výroba FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je denní výroba FVE a jak může přinést úsporu energie?

  Denní výroba FVE značí množství elektrické energie, které lze vyrobit za den pomocí fotovoltaických panelů. Množství vyrobené energie závisí na několika faktorech, jako je efektivnost panelů, orientace k Slunci, místo instalace a počasí. Fotovoltaické panely od naší firmy Mobis jsou vysoce efektivní s optimální výrobní kapacitou, která vám může přinést výrazné úspory na nákladech za energii.

 • Jaká je výhoda denní výroby FVE?

  Hlavní výhodou denní výroby FVE je možnost vyrábět vlastní energii pro běžné denní potřeby. Vyrábění vlastní energie může vedle snižování nákladů vaší domácnosti či firmy také přispět k omezení emisí CO2 a boji proti klimatickým změnám. Společnost Mobis nabízí širokou škálu efektivních a ekologických řešení ve formě fotovoltaických panelů.

 • Proč bych měl zvolit denní výrobu FVE od společnosti Mobis?

  Společnost Mobis je specialista na oblast fotovoltaiky s dlouholetými zkušenostmi a předním postavením na trhu. Naše fotovoltaické systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly denní výrobu energie a minimalizovaly náklady na energii. Naše odborné poradenství a individuální přístup zaručují to nejlepší řešení pro každého zákazníka. Kromě toho poskytujeme kompletní servis a podporu, což zahrnuje jak instalaci systému, tak i jeho údržbu a servis. Vyberte si denní výrobu FVE od společnosti Mobis a vstupte do světa udržitelné energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Dení výroba FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

První krokem v procesu denní výroby FVE je zvolit správnou lokalitu. Důležité je, aby bylo místo dostatečně slunečné a nebylo zastíněné stromy nebo okolními budovami. Zároveň lokace musí odpovídat technickým požadavkům pro instalaci solárních panelů.

Dalším důležitým krokem je výpočet potřebného výkonu vaší FVE. To je ovlivněno množstvím energie, které spotřebujete, a množstvím energie, které vygenerují vaše solární panely. Proto je důležitá správná regulace a monitorování denní výroby FVE.

Na závěr je důležité nezapomenout na údržbu systému. Ačkoli solární panely nevyžadují mnoho údržby, je důležité provádět pravidelné kontroly a sledovat stav a výkon vašeho systému. Optimalizace denní výroby FVE je klíčem k efektivnímu využití vaší investice do fotovoltaiky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Denní výroba FVE má v roce 2024 řadu aspektů, na které je třeba brát ohled při plánování a instalaci solárních panelů. Prvním a klíčovým prvkem je pochopitelně velikost a orientace střechy, což má přímý dopad na maximální možnou denní výrobu FVE.

Dalším důležitým faktorem je typ střešního materiálu, který může ovlivnit nejen instalaci, ale i trvanlivost a efektivnost denní výroby FVE. Například eternitové střechy mohou po instalaci zatékat, což může vést k omezení životnosti panelů.

Poslední, avšak neméně důležitým aspektem, je statika střechy, která by měla být dostatečně silná, aby unesla zatížení panelů a konstrukcí, aniž by došlo k její deformaci. Pro účely technické kontroly lze využít bezplatné služby, například od nás, které zahrnují posouzení vhodnosti vašeho domu pro instalaci fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 dochází k změnám v programu Nová zelená úsporám, který podporuje instalaci solárních elektráren na rodinných a bytových domech. Je tedy nezbytné se s podmínkami tohoto programu podrobně seznámit, aby bylo možné z dotace čerpat co nejvíce.

V rámci dotační politiky se také uplatňují programy RES+ a OP TAK, které se věnují podpoře obnovitelných zdrojů energie a mohou být využity například pro denní výrobu fotovoltaické energie. Díky těmto dotacím na fotovoltaiku je možné dosáhnout výrazného zkrácení doby návratnosti investice do solární elektrárny.

Důležité je mít na paměti, že podmínky pro získání dotace se mohou měnit a je nutné je průběžně sledovat. Proto pokud je váš cíl maximalizovat výnosy z denní výroby FVE a ušetřit na energii, je třeba se o těchto změnách pravidelně informovat.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete investici do vlastní solární elektrárny, je jedním z klíčových aspektů řešení otázky připojení do distribuční sítě. Bez tohoto kroku by váš systém produkoval energii pouze pro vaše osobní potřeby a veškeré přebytky by nebyly využity.

Kapacita distribuční sítě se může v různých lokalitách lišit. Existují nástroje, jako je mapa připojitelnosti od EGD, která mohou poskytnout orientační představu o stávající kapacitě sítě ve vaší oblasti. Tato mapa však nezaručuje stoprocentní přesnost a definitivní odpověď obdržíte až po podání oficiální žádosti o připojení.

Právě proto je nezbytné se obrátit na odborníky v oboru, kteří vám s procesem žádosti o připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě rádi pomohou a zajistí, aby veškeré kroky byly řádně splněny. Je důležité si uvědomit, že denní výroba FVE a její efektivní využití závisí na správném provedení tohoto procesu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 představuje zajímavou alternativu pro ty, kdo hledají ekonomicky výhodné a udržitelné řešení své energetické spotřeby. Parametry jako rostoucí cena elektřiny, či nabízené dotační programy, mohou výrazně ovlivnit rentabilitu takové investice.

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny je proměnná, závisí na řadě faktorů, mimo jiné, také na velikosti a kvalitě instalovaného systému a celkové spotřebě elektřiny. Instalační firmy někdy slibují krátkou návratnost, ale výsledky jejich analýz jsou často orientační. Chcete-li přesný odhad, je třeba provést hloubkovou ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny.

Denní výroba FVE a další aspekty mohou výrazně ovlivnit, jak se Vám investice do solárních panelů vyplatí. Dokonce i přibližný odhad těchto faktorů může být užitečný při posuzování finanční výhodnosti. Je tedy důležité pečlivě zvážit denní výrobu FVE, cenu elektřiny, potenciální dotační podporu a další faktory.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik kritických aspektů. Prvním z nich je geografická poloha a orientace střechy, což ovlivňuje množství denní výroby FVE a následnou návratnost investice.

Dále je důležité zohlednit technické parametry fotovoltaických panelů, možnosti připojení do sítě a legislativní podmínky pro provozování FVE. Ve většině případů je také nezbytné získat potřebná stavební povolení a provést technickou dokumentaci před zahájením instalace.

Na závěr, velkou roli hraje ekonomický aspekt, který zahrnuje počáteční náklady, možnosti financování, provozní náklady a očekávanou návratnost. Hlavní parametr zde tvoří denní výroba FVE, která významně ovlivňuje ekonomickou efektivnost dané investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin