ČEZ Fotovoltaika

ČEZ fotovoltaika je moderní služba realizovaná společností ČEZ, která v de facto poskytuje možnost nejenom snížit náklady na spotřebu energie, ale i aktivně přispět ke snížení emisí. Služba spočívá v instalaci solárních panelů na střechy, což umožňuje zákazníkům vyrábět vlastní elektřinu a stát se tak méně závislými na externích dodavatelích energie.

ČEZ nabízí různé typy těchto systémů, včetně těch s bateriovým uložištěm a pro ohřev vody. Iniciální investice do takového systému začínají na cifře 160 000 Kč, avšak dlouhodobé úspory, které se z realizace projektu hned po jeho dokončení začínají objevovat, tuto investici naprosto ospravedlňují.

V případě, že se vůči takovéto moderní a udržitelné cestě k získávání energie rozhodnete pozitivně, je ČEZ fotovoltaika schopna zajistit instalaci systému již do čtyř měsíců od okamžiku podpisu smlouvy.

ČEZ Fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace solárních panelů od ČEZ fotovoltaika?

  Instalace solárních panelů ČEZ fotovoltaika vám umožní vyrábět vlastní elektřinu, čímž se stáváte méně závislí na externích dodavatelích energie. Firma nabízí různé typy systémů, včetně těch s bateriovým uložištěm a pro ohřev vody. Co se týče finanční stránky, ceny začínají na 160 000 Kč. ČEZ navíc slibuje instalaci do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.

 • Proč bych měl volit fotovoltaiku od společnosti Mobis namísto ČEZ fotovoltaika?

  Přestože ČEZ fotovoltaika poskytuje kvalitní služby, v naší firmě Mobis klade důraz na individuální přístup a flexibilitu. Naše nabídka je široká a přizpůsobíme ji vašim konkrétním požadavkům a potřebám. Kromě toho naše technologie je najednou ekologická, úsporná, ale stále na špičce inovací. Snažíme se vždy nabídnout nejlepší možné řešení pro naše zákazníky.

 • Kdy bych měl rozhodnout pro Mobis fotovoltaiku namísto ČEZ fotovoltaika?

  Pokud si ceníte osobní přístup, potřebujete flexibilní a přizpůsobitelné řešení na míru a chcete být součástí ekologické revoluce, pak je Mobis fotovoltaika správnou volbou pro vás. Ať už jde o malý dům nebo velký průmyslový areál, střechy se stávají výrobnou ekologické elektřiny. My vám pomůžeme najít nejlepší možnost pro vaše konkrétní potřeby a zajistíme plynulou instalaci a uvedení do provozu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

ČEZ Fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

ČEZ fotovoltaika je hlavním hráčem na trhu s instalací solárních panelů na střechy domů a firem. Poskytují svým zákazníkům možnost vyrábět vlastní elektřinu a stát se tak méně závislými na externích dodavatelích energie.

Široké spektrum služeb ČEZ fotovoltaika zahrnuje různé typy fotovoltaických systémů, včetně těch s bateriovým uložištěm a pro ohřev vody. Ceny za tyto systémy začínají na 160 000 Kč, přičemž firma slibuje instalaci do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.

Před investováním do fotovoltaiky je však důležité zvážit několik faktorů. K těm patří například finanční náročnost projektu, očekávaný výnos z prodeje energie nebo možnost využití dotací. Zvážit by měli zákazníci také to, zda je jejich lokalita vhodná pro instalaci solárních panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

ČEZ fotovoltaika nabízí nyní možnost instalace solárních panelů na střechy, což umožňuje zákazníkům vyrábět vlastní elektřinu a stát se méně závislými na externích dodavatelích energie. Systémy jsou dostupné v různých typech, včetně těch s bateriovým uložištěm a pro ohřev vody, nabízí tak širokou škálu možností pro potenciální zákazníky. Ceny začínají na 160 000 Kč a firma slibuje instalaci do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.

Při rozhodování o instalaci fotovoltaického systému je důležité zohlednit faktory jako je velikost a orientace střechy, typ materiálu střechy a její statiku. Ne každá střecha je ideální pro instalaci, a to potenciálně ovlivňuje výrobu energie a také možnost instalace. V případě špatně orientované, malé nebo nevyhovujícího materiálu střechy mohou některé firmy instalaci odmítnout.

Pro bezpečnou a efektivní instalaci nabízí ČEZ fotovoltaika bezplatné technické zhodnocení vašeho domu. Prověrka zahrnuje posouzení střechy z hlediska technické proveditelnosti instalace. Tato služba zajistí, že všechny důležité faktory budou správně zohledněny a instalace bude provedena tak, aby nebyla střecha poškozena a aby byl výkon solárních panelů co nejvyšší.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 se objevují zásadní změny v podporných programech pro fotovoltaiku. Program Nová zelená úsporám poskytuje dotační podporu na instalace solárních elektráren pro rodinné a bytové domy a od 1.9.2024 se podmínky tohoto programu výrazně mění.

Vedle programu Nová zelená úsporám existuje několik dalších dotačních programů, například RES+ nebo OP TAK. Tyto programy jsou ale určené spíše pro podnikatelský sektor a velké energetické projekty, a ne pro domácnosti.

Pro detailní informace o podmínkách pro získání dotací na čez fotovoltaiku je důležité sledovat oficiální stránky jednotlivých dotačních programů, či se obrátit na odbornou firmu, která Vám s žádostí o dotaci pomůže.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

ČEZ Fotovoltaika v roce 2024 nabízí uživatelům možnost připojení jejich fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Mnozí tazatelé se ptají: "Připojí distributor do sítě mou fotovoltaickou elektrárnu?" Toto je otázka, kterou musí rychle zodpovědět každý, kdo je závislý na tomto typu energie.

Bez připojení k distribuční síti by uživatelé mohli využívat svou elektrárnu pouze v ostrovním režimu, což znamená, že by nemohli prodat přebytky energie zpět do sítě. Tato situace by také znamenala, že by byla jejich elektrárna "odříznutá" od sítě, což by mohlo v některých případech vést k problémům.

Mapa připojitelnosti, kterou nabízí ČEZ Fotovoltaika, poskytuje relativně přesný náhled na kapacitu distribuční sítě v daných oblastech. Tento nástroj uživatelům umožňuje zjistit, zda je kapacita distribuční sítě na jejich místě již plná. To je zvláště důležité, pokud se zabývají otázkou: "Připojí distributor do sítě mou fotovoltaickou elektrárnu?"

Podle ČEZ Fotovoltaika je však 100% přesnost možná pouze prostřednictvím žádosti o připojení, kterou mohou vyřídit pro své zákazníky. Tento krok zdůrazňuje význam promptního jednání pro uživatele fotovoltaických elektráren, kteří se zajímají o připojení k distribuční síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 je otázka "Vyplatí se ekonomicky investice do solární elektrárny?" aktuálnější než kdy jindy. Čez fotovoltaika nabízí širokou paletu možností, jak efektivně využít obnovitelných zdrojů energie, přičemž klíčovými faktory jsou návratnost a výhodnost investice.

Při rozhodování je důležité zohlednit sveou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a výši dotační podpory. Tyto hodnoty je nezbytné uvážit v komplexním kontextu a v souladu s velikostí a typem navrhovaného systému. Čez fotovoltaika varuje, že instalační firmy mnohdy radí úvahy o návratnosti a výhodnosti na příliš optimistických předpokladech. Můžeme oponovat, že veškeré výstupy z těchto analýz jsou často silně orientační.

Pro výpočet přesné provozní doby a hodnocení rentability je zde bezplatný nástroj, který provádí ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny. I přesto, že jde pouze o odhad, může být tohoto nástroje využito při posuzování jestli se investice do solárních panelů vyplatí či ne.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik důležitých faktorů. Prvním z nich je například umístění a orientace střechy, na které se má fotovoltaika instalovat - ideální je jižní orientace a sklon střechy 30-35 stupňů.

Rovněž je důležité posoudit, zda je na vybraném místě dostatek slunce. Naměřený výkon fotovoltaiky se totiž liší například podle roční doby nebo počasí. Velkou roli hraje také místní legislativa, která se týká čez fotovoltaiky.

V neposlední řadě by měla být před instalací fotovoltaické elektrárny provedena důkladná finanční kalkulace. Ta zohledňuje náklady na pořízení a instalaci fotovoltaického systému, výši možných dotací a státních podpor, ale také předpokládaný výnos z čez fotovoltaiky po určitou dobu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin