Ceny fotovoltaiky

Ceny fotovoltaiky v roce 2024 zaznamenaly nárůst, což je výsledek rostoucího zájmu o tuto formu obnovitelné energie. Tento trend je vyvolán kombinací technologických pokroků, zvýšeným povědomím o klimatických změnách a stále častějším uplatňováním zelených iniciativ.

Jednou z nejvýznamnějších kličových informací pro potenciální zákazníky jsou právě ceny fotovoltaiky, neboť ty představují počáteční finanční vstup do této technologie.

Poslední roky přinesly několik pokroků v oblasti solárních panelů, které vedly ke snížení nákladů na výrobu a tedy i konečných cen fotovoltaiky. Avšak vzhledem k rostoucímu dopytu po těchto technologiích je důležité si uvědomit potenciální budoucí fluktuaci cen.

Ceny fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou ceny fotovoltaiky u společnosti Mobis?

  Ceny fotovoltaiky u společnosti Mobis jsou velmi konkurenceschopné a výhodné. Naše nabídka je rozmanitá a pružná, aby vyhovovala různým potřebám a rozpočtům našich zákazníků. Naše fotovoltaické systémy jsou špičkové kvality a nabízíme je za ceny, které jsou přizpůsobeny tržním trendům a cenám současného trhu. Přesné ceny je třeba konzultovat přímo s našimi odborníky, neboť jsou závislé na specifických požadavcích a situaci zákazníka.

 • Proč jsou ceny fotovoltaiky u společnosti Mobis výhodné?

  Ceny fotovoltaiky u společnosti Mobis jsou výhodné z několika důvodů. Za prvé, nabízíme vysokou kvalitu za přijatelnou cenu. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni optimalizovat náklady na produkci a instalaci, čímž zákazníkům nabízíme nejlepší hodnotu za jejich peníze. Kromě toho, poskytujeme komplexní služby, které zahrnují poradenství, návrh řešení, montáž, servis i dlouhodobou péči. To vše je zahrnuto v ceně, což zabezpečuje, že naši zákazníci získají vše potřebné bez skrytých poplatků.

 • Jak se liší ceny fotovoltaiky u Mobis od ostatních firm?

  Společnost Mobis je známá svou transparentností, férovostí a orientací na zákazníka. V našich cenách nejsou skryté poplatky, naše nabídky jsou jasné a srozumitelné. Kromě toho nabízíme vynikající zákaznický servis, individuální přístup a špičkovou kvalitu za přijatelné ceny. Oproti některým konkurenčním společnostem se snažíme o maximální spokojenost našich zákazníků, a to nejenom skrze cenovou politiku, ale také prostřednictvím poskytování nadstandardních služeb. Takže když uvážíte všechny aspekty, od ceny až po kvalitu, Mobis je výbornou volbou pro každého, kdo hledá spolehlivé a efektivní fotovoltaické řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ceny fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Fotovoltaická elektrárna vyžaduje vezměte v potaz počáteční investici, která zahrnují nákup a instalaci. Ceny fotovoltaiky jsou v roce 2024 relativně vysoké, avšak experti předpokládají postupné snižování cen do budoucna.

Dalším faktorem, který je potřeba vzít v úvahu při rozhodování o instalaci fotovoltaiky, je geografická poloha a klimatické podmínky, které dokážou velmi ovlivnit efektivitu a tedy návratnost investice do fotovoltaiky. Rovněž legislativní podmínky a dotace jsou významnou součástí rozhodování při instalaci a plánování cen fotovoltaiky.

Zkrátka, při plánování investice do fotovoltaiky je třeba zvážit několik aspektů, mimo jiné také náklady na údržbu, aby bylo možné správně odhadnout návratnost investice. Investice do fotovoltaiky může být výhodná na dlouhodobé období, za předpokladu správného posouzení všech faktorů, které mohou ceny fotovoltaiky ovlivnit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ceny fotovoltaiky v roce 2024 budou značně ovlivněny množstvím faktorů. Jedním z hlavních jsou suroviny potřebné pro výrobu fotovoltaických panelů, jako je křemík a stříbro, jejichž ceny se v poslední době zvyšují.

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaiky, je důležité zvážit různé aspekty vaší střechy. To zahrnuje velikost, orientaci ke slunci a typ materiálu. Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Například střechy pokryté eternitem mohou být problémové pro některé instalační firmy kvůli riziku zatečení. Statika střechy je také důležitou součástí hodnocení. Bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky by měly být využity k ověření, zda vámi vybraný systém nebude představovat příliš velké zatížení pro vaši střechu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dosažení dotační podpory na solární elektrárnu v roce 2024 může být důležitým předpokladem pro efektivní investici do fotovoltaických systémů. Díky dotacím na fotovoltaiku se doba návratnosti investice do fotovoltaik může významně zkrátit.

V rámci dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů existuje několik možností, jak získat finanční podporu na výstavbu solárních elektráren. Mezi tyto programy patří například RES+, OP TAK, ale také program Nová zelená úsporám, který je určen pro rodinné a bytové domy.

Je však důležité zdůraznit, že podmínky pro získání dotace se mohou od 1.9.2024 měnit. Tato změna může mít významný dopad na ceny fotovoltaiky, a proto je nezbytné tyto podmínky detailně prostudovat a případně se poradit s odborníkem v oblasti fotovoltaiky.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je jedním z klíčových aspektů efektivního provozu a maximálního využití vaší investice. Je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit schopnost provozovatele distribuční sítě připojit vaši elektrárnu, včetně lokality a kapacity dostupné v síti.

Mapa připojitelnosti je užitečným nástrojem, který Vám může poskytnout přibližný přehled o aktuální kapacitě sítě v daném místě. Vědomí toho, zda je kapacita sítě na vašem místě již naplněna, je důležitým prvním krokem v procesu plánování vaší fotovoltaické elektrárny.

Nicméně, definitivní odpověď na otázku připojení získáte až po podání žádosti o připojení u provozovatele distribuční sítě. Tento krok je i důležitou součástí procesu vyřízení ceny fotovoltaiky, kterou pro vás může realizovat společnost specializující se na fotovoltaiku.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren se staly důležitým tématem posledních let a ceny fotovoltaiky jsou hlavním faktorem ovlivňujícím rozhodnutí o investici. Existuje několik důvodů, proč lidé začínají uvažovat o investici do fotovoltaických systémů, přičemž hlavním je snaha o snižování energetických nákladů a minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Přestože se ceny fotovoltaiky v posledních letech výrazně snížily, stále se mnoho lidí obává vysokých počátečních nákladů. Na druhé straně, pokud uvažujete o dlouhodobé strategii, musíte zvážitmi druhou polovinu rovnice: výši úspor za elektřinu. Poloviční návratnost je 11 let – to je doba, kdy začnete šetřit peníze, protože ušetříte více na energii, než kolik vám stál systém.

Je důležité pochopit, že ceny fotovoltaiky a jejich ekonomické výsledky se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Mezi ty patří velikost instalace, sluneční svit v oblasti, úrovně spotřeby elektřiny a dostupné vládní pobídky. Každopádně, i když se ceny solárních panelů mohou lišit, je téměř jisté, že se v budoucnu této technologie stane hlavním zdrojem energie.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit řadu faktorů. Mezi hlavní patří aktuální a očekávané ceny fotovoltaiky, doba návratnosti investice a výhody z hlediska udržitelnosti a snižování emisí.

Důležitou roli při rozhodování o nákupu hraje cena fotovoltaiky. Je třeba vzít v úvahu nejen náklady na pořízení a montáž, ale také provoz, údržbu a případné další náklady spojené s provozem elektrárny. Dále je třeba řádně zvážit, jaký dopad bude mít instalace fotovoltaické elektrárny na hodnotu vaší nemovitosti.

Investice do fotovoltaické elektrárny může přinést významné finanční úspory a z dlouhodobého hlediska se může stát velmi lukrativním projektem. Přesto je ale třeba pečlivě zvážit všechny aspekty, které mohou ovlivnit ceny fotovoltaiky, a v ideálním případě konzultovat své plány s odborníkem na tento obor.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin