Cena fotovoltaiky na rodinný dům

Cena fotovoltaiky na rodinný dům je klíčovým faktorem při rozhodování o investici do této udržitelné technologie. Na začátku roku 2024 lze s nízkou cenou počítat, to však neznamená, že by kvalita systému měla být kompromisována.

Dalšími důležitými aspekty jsou počáteční náklady, možnosti financování a očekávaný výnos z investice. I přes mírný nárůst ceny fotovoltaiky na rodinný dům v posledních letech, stále se jedná o velmi atraktivní investici do budoucnosti.

Ke konkrétnímu stanovení ceny fotovoltaiky na rodinný dům je potřeba zvážit mnoho faktorů, včetně velikosti domu, jeho lokality a spotřeby energie. Všechny tyto faktory hrají roli v tom, kolik bude stát instalace fotovoltaických panelů na vašem domě, a jak rychle se vaše investice zaplatí.

Cena fotovoltaiky na rodinný dům v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je cena fotovoltaiky na rodinný dům u firmy Mobis?

  Cena fotovoltaického systému pro rodinný dům se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou velikost systému, složitost instalace a další. Ve firmě Mobis se snažíme poskytnout našim zákazníkům nejlepší hodnotu za jejich investici. Ačkoli konkrétní cena se může lišit, obecně naše cenové rozpětí zahrnuje vše od návrhu systému, přes materiály, až po instalaci. Poskytujeme také celou řadu možností financování, abychom usnadnili majitelům domů přechod na solární energii.

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky od firmy Mobis, i když cena fotovoltaiky na rodinný dům je vysoká?

  Investice do fotovoltaického systému je skvělou příležitostí na dlouhodobé úspory. Ačkoliv počáteční náklady mohou být vyšší, běžné úspory na účtech za elektřinu se rychle sčítají. Ve firmě Mobis jsme hrdí na to, že našim zákazníkům poskytujeme vysoce účinné a kvalitní fotovoltaické systémy, které jsou designovány tak, aby přinesly maximální výnos. Navíc nabízíme podrobné konzultace a osobní přístup, abychom se ujistili, že každý náš zákazník dostane systém, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám a cílům.

 • Jaký je návratnost investice do fotovoltaiky od firmy Mobis?

  Návratnosti investice do fotovoltaického systému se liší na základě řady faktorů, včetně velikosti vaší instalace a množství slunečního svitu ve vaší oblasti. U našich zákazníků se však obecně investice do solárního energetického systému Mobis vrátí během 7-10 let. To je dáno vysokou účinností našich systémů a dlouhou životností, kterou zaručujeme. Po dobu návratnosti pak solární panel přinášejí značné úspory na nákladech za elektřinu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cena fotovoltaiky na rodinný dům v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Cena fotovoltaiky na rodinný dům v roce 2024 je významnou investicí. Částka se mění v závislosti na několika faktorech, jako je velikost solárního systému, region, atd. Průměrná cena může být odhadována na základě ceny za watt, momentálně kolem 25-35 Kč/Wp, tedy cena za instalovaný watt pík.

Při výpočtu ceny fotovoltaiky na rodinný dům je nutné zvážit také náklady na instalaci, případné slevy nebo dotace a další provozní náklady. Rovněž je důležité zohlednit energetické potřeby domácnosti a předpokládanou návratnost investice.

Jedno je jisté, i přes počáteční investici, fotovoltaika na rodinný dům může ušetřit významné náklady na energii v dlouhodobém horizontu. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty před rozhodnutím o instalaci solárního systému.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Cena fotovoltaiky na rodinný dům se v roce 2024 pohybuje okolo 200 000 až 300 000 Kč, v závislosti na výkonu a technické specifikaci systému. Hlavními faktory ovlivňujícími konečnou cenu jsou velikost instalace, typ solárních panelů, střešní integrace či přístup k síti.

Nezbytnou součástí procesu výběru fotovoltaického systému je technické zhodnocení domu, které zohledňuje také to, zda je střecha domu vhodná pro instalaci. Pokud je střecha příliš malá, špatně orientovaná, nebo z nevyhovujícího materiálu, může to ovlivnit potenciální výrobu a tedy i ekonomickou návratnost investice. V neposlední řadě je nutné zohlednit také statiku střechy, aby zátěž panelů a konstrukcí střechu nepoškodila.

Rozhodování o nákupu fotovoltaického systému je tedy komplexní záležitostí, kde cena fotovoltaiky na rodinný dům je jen jedním z aspektů. Dbejte na to, aby byl výběr systému založen na důkladné analýze a odborném posouzení, jak technicky tak ekonomicky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 dochází k některým změnám v dotačních programech na solární elektrárny a každá změna může mít vliv na cenu fotovoltaiky na rodinný dům. Měnit se budou podmínky pro získání dotace, která může výrazně ovlivnit celkovou cenu fotovoltaiky a tím i dobu návratnosti investice.

Mezi nejznámější dotační programy patří program Nová zelená úsporám. Tento program je určený pro rodinné a bytové domy a jeho podmínky se očekávají změnit od 1. září 2024. Díky tomuto programu může být také cena fotovoltaiky na rodinný dům výrazně nižší.

Existují také další programy podporující obnovitelné zdroje energie jako je RES+ nebo OP TAK. Každý z nich má svoje specifika a stále je důležité pečlivě se seznámit s jejich podmínkami a zvážit, jak se mohou promítnout do ceny fotovoltaiky na rodinný dům.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V roce 2024 tvoří klíčovou otázku pro majitele rodinných domů: "Připojí distributor do sítě vaší fotovoltaickou elektrárnu?". Bez připojení do sítě by vaše fotovoltaická elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nebylo by možné prodávat přebytečnou energii zpět do distribuční sítě.

Kapacita distribuční sítě pro připojení fotovoltaických elektráren se liší na různých místech. Pro zjistění, zda ve vaší lokalitě existuje dostatečná kapacita, můžete využít nástroj Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který se nazývá mapa připojitelnosti.

Modré zobrazení na mapě připojitelnosti značí, že kapacita distribuční sítě na daném místě je již vyčerpaná. Ovšem skutečnou jistotu o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny poskytne až podání žádosti o připojení, což je servis, který nabízíme pro naše klienty.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Cena fotovoltaiky na rodinný dům se v roce 2024 pohybuje v rozmezí desítek tisíc korun až po stovky tisíc korun v závislosti na kapacitě a typu systému. Klíčovou roli zde hrají specifika nemovitosti, roční spotřeba energie a zvolená technologie.

Na tuto cenu mají vliv i státní dotační programy a různé formy podpory, které mohou výrazně snížit počáteční investici. Cílem je zajistit, aby se cena fotovoltaiky na rodinný dům vrátila co nejdříve a následně začala generovat čistý zisk.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před rozhodnutím o nákupu a instalaci fotovoltaického systému je důležité brát v úvahu několik faktorů. Cena fotovoltaiky na rodinný dům je jedním z nejzákladnějších aspektů, které by měly být zváženy, spolu s dostupností slunečního svitu v dané lokalitě a možnostmi pro solární výrobu energie.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu fotovoltaiky na rodinný dům, je velikost a typ systému, který je potřeba pro maximální využití solární energie. Týká se to také designu a umístění systému, které mohou mít vliv na jeho efektivitu.

A konečně, je třeba brát v úvahu i náklady na údržbu a provoz solárního systému. I když se může cena fotovoltaiky na rodinný dům zdát vysoká, dlouhodobé úspory a možnosti finanční podpory by měly tyto počáteční náklady kompenzovat.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin