Cena fotovoltaiky

Cena fotovoltaiky v roce 2024 pokračuje ve svém sestupném trendu díky technologickému pokroku, zvyšující se poptávce a obchodním strategiím. Přestože jsou fotovoltaické instalace stále finančně náročnější než konvenční zdroje energie, jejich cena poklesla oproti předchozím letům.

V roce 2024 lze očekávat, že cena fotovoltaiky bude stále více konkurenceschopná. Tyto systémy nabízejí dlouhodobé úspory nákladů na energii a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, což je bereme v úvahu při posuzování celkové hodnoty.

Investice do fotovoltaických systémů je tudíž stále atraktivnější a výhodnější pro domácnosti i firmy. Přestože cena fotovoltaiky byla dříve překážkou, v roce 2024 je tato technologie stále více dostupná a přijatelná. Dlouhodobý pokles cen fotovoltaických systémů ukazuje, že solární energie je stále více všeobecně přijímanou a cenově dostupnou technologií.

Cena fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je cena fotovoltaiky od společnosti Mobis?

  Cena fotovoltaických systémů od naší společnosti Mobis se velmi liší podle mnoha faktorů, jako je výkon systému, typ panelů, složitost instalace a mnoho dalších. Ale my se snažíme nabídnout nejen nejlepší kvalitu, ale také cenově dostupné řešení. Směřujeme k tomu, abychom vyhověli všem potřebám našich zákazníků. Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte přímo pro personalizovanou cenovou nabídku.

 • Je investice do fotovoltaiky od společnosti Mobis nákladově efektivní?

  Ano, nákladová efektivita je jedním z hlavních důvodů, proč se naši zákazníci rozhodují pro nákup fotovoltaických systémů od společnosti Mobis. I když je počáteční investice významná, dlouhodobé úspory na nákladech za energii se rychle projeví. Navíc, naše high-end technologie a profesionální instalace zajišťují vysokou výkonnost a dlouhou životnost systému, což zvyšuje celkovou návratnost Vaší investice.

 • Proč bych měl volit fotovoltaiku od Mobis, když jsou levnější možnosti na trhu?

  Společnost Mobis se snaží nabídnout svým zákazníkům nejen konkurenceschopné ceny, ale především kvalitu a spolehlivost. Naše fotovoltaické systémy jsou navrženy a instalovány tak, aby dosáhly maximální účinnosti a dlouhého životu. Navíc, nabízíme prvotřídní zákaznickou podporu a servis. Takže když vybíráte firmu, která Vám dodá fotovoltaiku, nezaměřujte se pouze na cenu, ale také na celou řadu dalších faktorů, které jsou rozhodující pro dlouhodobý benefit z Vaší investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cena fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Cena fotovoltaiky se může lišit v závislosti na několika faktorech, mezi něž patří velikost systému, typ panelů a instalace. Rovněž doplňkové náklady, jako jsou připojení k síti, údržba a potenciální upgrade baterie, mohou ovlivnit celkovou cenu.

Při rozhodování o investici do fotovoltaiky je důležité zvážit také návratnost investice. Ta se liší v závislosti na různých faktorech, jako je spotřeba elektrické energie, úroveň slunečního svitu v lokalitě, výše úvěru a dotace, a také cena fotovoltaiky.

Navíc, podpora a dotace od vlády a EU může také výrazně ovlivnit cenu fotovoltaiky. Proto je před rozhodnutím o investici důležité podrobně se informovat a zvážit všechny faktory.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Trends předpovídají, že cena fotovoltaiky bude v roce 2024 nadále klesat v důsledku technologických pokroků a zvyšování tržní konkurence. Díky vyšší účinnosti a nižší ceně solárních panelů se investice do fotovoltaiky stává stále atraktivnější.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že cena fotovoltaiky nereflektuje pouze náklady na samotné fotovoltaické panely. Během plánování investice je nutné zahrnout také náklady na instalaci, údržbu a potenciální opravy systému. Důsledná údržba je klíčová pro dlouhodobou efektivitu systému, takže by neměla být přehlížena při výpočtu nákladů.

Celkově lze říci, že ačkoliv cena fotovoltaiky bude pravděpodobně pokračovat v poklesu, je stále důležité zohlednit všechny dostupné faktory a náklady před tím, než se rozhodnete pro investici do tohoto druhu obnovitelné energie. Dbát na přípravu a údržbu systému je nezbytné pro maximalizaci jeho výkonnosti a zajištění, že se vaše investice vyplatí na dlouhou dobu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na solární elektrárnu je způsob, jak výrazně snížit cena fotovoltaiky a maximalizovat výnosy z takové investice. V roce 2024 se nabízí několik dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů.

Mezi ně patří například RES+, OP TAK, které jsou široce dostupné a poskytují významnou finanční podporu. Avšak pro rodinné a bytové domy je nejvíce relevantní program Nová zelená úsporám.

Důležitá změna vstupuje v platnost od 1.9.2024, kdy se podmínky tohoto dotačního programu mění. Proto je mimořádně důležité se se všemi detaily důkladně seznámit, aby bylo možné z dotací získat maximum a cena fotovoltaiky se tak stala ještě přijatelnější.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Důležité je vědět, že připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčovou podmínkou pro její efektivní provoz. Bez tohoto připojení by bylo možné využívat energii pouze pro vlastní spotřebu, což by výrazně zvyšovalo cenu fotovoltaiky per kWh vyrobené energie.

Kapacita distribuční sítě, kterou zajišťuje provozovatel distribuční soustavy, je však omezená a je nutné zjistit, zda vaše lokalita nabízí dostatečné možnosti pro připojení. Pomůže k tomu mapa připojitelnosti od EGD, s jejíž pomocí můžete zjistit, zda nejsou kapacity ve vašem okolí již vyčerpané. Nezávislé ověření a zajištění připojení ovšem zaručí jen odborníci, kteří se na to specializují a mohou tak zaručit efektivní provoz a nejnižší cenu fotovoltaiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Návratnost investice do fotovoltaiky závisí na více faktorech, které je nutné před nákupem zvážit. Cena solárního zařízení a instalace představuje největší počáteční náklady, které je potřebné pokrýt. Faktory, jako jsou cena fotovoltaiky, výběr produktů a velikost systému, mají významný dopad na celkové náklady a návratnost investice.

Na druhé straně, existují také faktory, které mohou přinést úspory. Ty se týkají obecně snížení nákladů na energii a možné dotační podpory. K tomu je nutno připočítat i stoupající ceny elektřiny, které mohou v dalších letech značně navýšit hodnotu úspor.

Přestože je cena fotovoltaiky na první pohled vysoká, dlouhodobě se jedná o výnosnou investici. V kombinaci se stále se zlepšujícími technologiemi a rostoucími cenami elektřiny se investice do solárních panelů může stát velmi atraktivní. Proto je důležité provést důkladnou analýzu nákladů a potenciálních výnosů před investicí do fotovoltaiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Na investici do fotovoltaické energetiky je potřeba vzít v úvahu několik faktorů. Cena fotovoltaiky je v první řadě ovlivněna samotným výkonem a velikostí instalace, která je určena podle potřeby a omezení nemovitosti.

Dalším důležitým faktorem pro úspěšnou investici je polohování fotovoltaických panelů. Optimalizace směru a úhlu instalace může výrazně ovlivnit jejich efektivitu, čímž může ovlivnit i návratnost investic. Lokalitu a stávající elektroinstalaci je tedy potřeba pečlivě zvážit.

A konečně, je důležité sledovat a porovnávat aktuální cenu fotovoltaiky u různých dodavatelů. Často se mění jak kvůli vývoji technologií, tak kvůli změnám v legislativě. Je proto vhodné sledovat trh a poradit se s odborníky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin