Cena fotovoltaické elektrárny

Cena fotovoltaické elektrárny může značně kolísat v závislosti na různých faktorech. Mezi tyto faktory patří velikost instalace, technika použitá a geografická umístění elektrárny.

V roce 2024, cena fotovoltaické elektrárny se očekává, že se bude stále pohybovat směrem dolů, protože bude pokračovat pokles cen fotovoltaických panelů a zvyšování jejich účinnosti. Ale je důležité si uvědomit, že stavební a instalační náklady mohou stále významně ovlivnit celkovou cenu projektu.

Klíčem k pochopení ceny fotovoltaické elektrárny je tedy zapojení odborníků a kvalitního poradenství, které pomůže optimalizovat návrh systému a využití dostupných technologií.

Cena fotovoltaické elektrárny v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Je cena fotovoltaické elektrárny z naší firmy Mobis konkurenceschopná?

  Absolutně. V Mobis se zavazujeme k poskytování kvalitních fotovoltaických elektráren za nejlepší ceny. Díky naší rozsáhlé zkušenosti a pečlivému výběru materiálů jsme schopni nabídnout naše služby za ceny, které jsou velmi konkurenceschopné. Nabízíme různé možnosti financování, které vyhovují potřebám našich zákazníků a pomáhají snížit počáteční investici.

 • Jaký je vztah mezi cenou a kvalitou fotovoltaické elektrárny u Mobis?

  V Mobis věříme, že kvalita a cena by měly jít ruku v ruce. Naši zákazníci zdůrazňují, že naše fotovoltaické elektrárny jsou velmi kvalitní a jejich cena je rozumná. Naše elektrárny jsou navrženy tak, aby poskytovaly dlouhodobě stabilní výkon a maximální účinnost, což znamená dlouhodobé úspory pro naše zákazníky.

 • Jak může Mobis pomoci snížit cenu mé fotovoltaické elektrárny?

  Mobis pracuje s různými partnery a dodavateli, aby zajistil nejlepší ceny pro naše zákazníky. Kromě toho nabízíme také možnosti financování a leasingu, které mohou pomoci snížit počáteční investici. Naše tým odborníků je také k dispozici, aby vám pomohl získat případné dotace nebo podpory od vlády, které mohou dále snížit celkové náklady na vaši fotovoltaickou elektrárnu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cena fotovoltaické elektrárny v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Cena fotovoltaické elektrárny je jedním z klíčových faktorů, které je potřeba zvážit před rozhodnutím o její instalaci. Je důležité pamatovat, že cena může být ovlivněna různými faktory, jako je velikost elektrárny, kvalita použitých materiálů, technické parametry a náklady na instalaci.

Dalším důležitým faktorem je návratnost investice. Návratnost může být ovlivněna mnoha faktory, včetně výše uvedených nákladů, ale také dostupností slunečního záření, efektivitou fotovoltaických panelů, možnými dotacemi a úsporami na elektrické energii. Je dobré mít na paměti, že i přes počáteční náklady, může být investice do fotovoltaické elektrárny na delší dobu velmi výhodná.

Konečně je důležité zvážit i užitný život fotovoltaických panelů. Většina výrobců uvádí životnost panelů alespoň 25 let, což je faktor, který může ovlivnit návratnost investice. Je však důležité mít na paměti, že s rostoucími technologickými pokroky se může užitný život fotovoltaických panelů v budoucnu ještě prodloužit. Jedná se tedy o dlouhodobou investici, která může nabídnout značné úspory na nákladech za energii.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Cena fotovoltaické elektrárny je v roce 2024 významně ovlivněna několika faktory, které je třeba brát v úvahu. První a nejdůležitějším z nich je velikost a orientace střechy. Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, může být instalace solárních panelů ekonomicky nevýhodná.

Dalším faktorem určujícím cenu fotovoltaické elektrárny je materiál střechy. Pro instalaci fotovoltaické elektrárny nejsou vhodné všechny materiály, například eternit může způsobit problémy s těsností střechy. Také je třeba brát v úvahu statiku střechy, která musí unést hmotnost panelů a konstrukce.

Z těchto důvodů doporučujeme využít naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu. Náš technik prozkoumá všechny důležité parametry a poskytne vám detailní zprávu o možnostech instalace fotovoltaické elektrárny, včetně odhadované ceny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále oblíbenějším řešením pro domácnosti a podniky, které hledají udržitelný zdroj energie. Investice do solární elektrárny může být významná, ale ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se jedná o velmi efektivní způsob, jak snížit náklady na energie.

Je důležité si uvědomit, že cena fotovoltaické elektrárny se může různit v závislosti na mnoha faktorech, například velikosti systému, typu panelů nebo instalaci. Nicméně díky možnosti získat dotační podporu se celková cena může významně snížit.

V roce 2024 jsou k dispozici různé dotační programy, které mohou pokrýt až 90 % z celkové ceny fotovoltaické elektrárny. Pro získání těchto dotací je ale nezbytné dodržovat stanovené podmínky a řádně se o dotační proces starat.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Jestliže uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je nezbytné se nejprve informovat o tom, zda vás provozovatel distribuční soustavy bude schopen připojit do své sítě. Bez takového připojení by vaše elektrárna mohla fungovat pouze v ostrovním režimu, což znamená, že byste nebyli schopni prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v závislosti na geografické lokalitě, přičemž účinným nástrojem pro určení dostupnosti je mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato mapa vám umožní zjistit, zda kapacita sítě ve vašem okolí ještě není zcela vyčerpána. Modrá barva na mapě označuje oblasti, kde je kapacita sítě již naplněna.

Nicméně, stoprocentní jistotu o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny získáte teprve po podání žádosti o připojení. Tuto byrokracii za vás může obstarat váš dodavatel fotovoltaických systémů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do fotovoltaické elektrárny v roce 2024 má své ekonomické výhody i nevýhody. Důležitými faktory jsou celková spotřeba elektrické energie, cena fotovoltaické elektrárny a také státní dotační podpory.

Nabízí se řada slibných investičních příležitostí, ale musíme být opatrní. Instalační firmy mohou často slibovat rychlou návratnost investice, ale jejich analýzy jsou často jen odhady.

Přestože se cena fotovoltaické elektrárny může zdát vysoká, ekonomická analýza výhodnosti může ukázat, že se investice na delší časový horizont vyplatí. Avšak i přes nejlepší data a modely je výsledek stále jen odhad. Důležité je také nezapomínat na ekologický přínos takové investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny jsou třemeně důležité faktory, které je potřeba vzít v úvahu. Poloha a ve kterých směrech je pozemek orientován, velikost pozemku a disponibilita prostoru pro instalaci, a především, jestli se jedná o investici do fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu, nebo pro prodej energie.

Důležitou roli hraje také legislativa a místní regulace. Je dobré se nejdříve informovat, zda je na daném místě instalace fotovoltaické elektrárny vůbec možná.

Jedním z klíčových aspektů investice je také cena fotovoltaické elektrárny. Cena se liší dle velikosti, typu panelů a náročnosti instalace. Je tedy důležité získat informace o předpokládaných nákladech a možné návratnosti investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin