Cena baterie pro fotovoltaiku

Cena baterie pro fotovoltaiku je klíčovým faktorem, který investoři zvažují při rozhodování o instalaci solárního systému. Baterie pro fotovoltaiku jsou nezbytnou součástí systému, která umožňuje uložit vyrobenou energii pro její pozdější použití.

V roce 2024 se očekává pokles ceny baterií pro fotovoltaiku, což by mělo zvýšit dostupnost těchto systémů pro širokou veřejnost. Tento trend je dán především pokroky v technologii a rostoucí poptávkou po obnovitelných zdrojích energie.

Nicméně, i přesto, že cena baterie pro fotovoltaiku klesá, je důležité zohlednit i další náklady spojené s instalací a údržbou solárního systému. Investice do fotovoltaických systémů by měly být považovány za dlouhodobé, a proto je nutné zvážit všechny aspekty, nejen pořizovací cenu.

Cena baterie pro fotovoltaiku v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je cena baterie pro fotovoltaiku od firmy Mobis?

  Cena baterie pro fotovoltaiku se může lišit v závislosti na kapacitě a jiných technických specifikacích. Naše firma Mobis garantuje konkurenceschopné ceny, přičemž naše cenová politika je navržena tak, aby vyhovovala různým rozpočtům a potřebám našich zákazníků. Pro přesné informace prosíme, navštivte naše webové stránky nebo se obraťte na náš prodejní tým.

 • Proč je cena baterie pro fotovoltaiku investicí do budoucna?

  Investování do fotovoltaické baterie od firmy Mobis je ekonomickou a ekologickou investicí do budoucna. Přestože počáteční náklady mohou být vyšší, na dlouhodobé bázi vám může fotovoltaický systém ušetřit peníze tím, že sníží vaše měsíční náklady na energii. Kromě toho se snažíme nabízet nejen produkty, ale také služby, včetně údržby a oprav, které pomáhají zabezpečit, že vaše investice je v bezpečí a generuje maximální možný výnos.

 • Jak může kvalita ovlivnit cenu baterie pro fotovoltaiku od firmy Mobis?

  V Mobis věříme, že kvalitní produkty přinášejí vyšší hodnotu a delší životnost. Naše baterie pro fotovoltaiku jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a využívají nejnovější technologie, což jim poskytuje vynikající výkon a dlouhou životnost. Tato nadstandardní kvalita může ovlivnit cenu, ale zároveň zajišťuje, že vaše investice do fotovoltaických baterií přinese maximální výnosy.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cena baterie pro fotovoltaiku v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Cena baterie pro fotovoltaiku velkou roli při rozhodování o investici hraje. V roce 2024 můžeme očekávat pokles cen baterií pro fotovoltaické systémy, který je důsledkem technologických inovací a zvyšující se míry produkce.

Jedná se však o investici, kterou je třeba promyslet. Kvalita baterie, doba její životnosti a správná volba kapacity výrazně ovlivňují konečnou cenu baterie pro fotovoltaiku. Je třeba zvážit, zda je pro vaše potřeby vhodnější menší baterie s možností expanze v budoucnosti, nebo rovnou investovat do větší baterie.

Přestože se cena baterie pro fotovoltaiku může zdát na první pohled vysoká, je třeba ji vnímat jako investici do dlouhodobé nezávislosti na dodavateli elektřiny. Výsledkem je kromě úspory nákladů na elektřinu také příspěvek k ochraně životního prostředí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při uvážení ceny baterie pro fotovoltaiku v roce 2024, je třeba vzít v potaz mnoho faktorů. Prvním z nich je velikost a orientace střechy, které jsou klíčové pro efektivitu fotovoltaického systému a tím i pro výběr a cenu baterie.

Dalším důležitým faktorem je typ střešního materiálu, jelikož některé materiály mohou komplikovat instalaci a tím zvýšit celkovou cenu projektu. Rovněž je důležité zohlednit i statickou zátěž střechy, aby nedošlo k její deformaci a případným dalším problémům.

Pro prověření těchto technických aspektů je možné využít bezplatných služeb technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky, které nabízejí některé firmy. Toto zhodnocení může pomoci při představě o finální cena baterie pro fotovoltaiku v roce 2024.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Změna spočívá v tom, že dotační program Nová Zelená Úsporám bude po 1.9.2024 předávat podporu prostřednictvím nového Programu pro obnovu bytového fondu. Je tak důležité ucházet se o dotace včas a neopomenout případné další možnosti financovaní.

Nechybí ani konkrétní finanční limity na podporu fotovoltaických panelů, které se odvíjí od velikosti panelů a kapacity systému. Na jednotlivé systémy lze získat až 50% finanční podporu a příspěvek na cenu baterie pro fotovoltaiku může dosáhnout až 125 000 Kč. Nyní je tak správný čas pro investování do ceny baterie pro fotovoltaiku a solárních panelů, díky dotacím můžete ušetřit velký objem finančních prostředků.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud hledáte informace o tom, zda distributátor připojí vaši fotovoltaickou elektrárnu do sítě v roce 2024, přicházíte na správné místo. Vy, jako majitel fotovoltaické elektrárny, musíte zvážit některé důležité aspekty, aby se vaše elektrárna mohla připojit do distribuční sítě.

Bez připojení do distribuční sítě by vaše fotovoltaická elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že neprodáváte přebytky zpět do sítě a vaše elektrárna je ,,odříznutá'' od sítě. Kapacita sítě se však liší podle různých míst, což může ovlivnit vaše rozhodnutí o připojení elektrárny.

Můžete využít mapu připojitelnosti poskytnutou společností EGD, abyste zjistili, zda je kapacita sítě ve vašem místě vyčerpaná. Modrými územími jsou označena místa, kde již byla kapacita plně využita. Ale finální a 100 % přesnou odpověď o možnosti připojení získáte až po podání žádosti o připojení elektrárny do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do fotovoltaických systémů se v roce 2024 stává stále atraktivnější, a to především díky poklesu ceny baterie pro fotovoltaiku. Akumulace energie v solárních bateriích je klíčovým prvkem zajišťujícím kontinuální zásobování elektrickou energií, a tím výrazné snížení závislosti na klasických zdrojích.

Důležitým faktorem, který ovlivňuje ekonomickou stránku investice do fotovoltaiky, je cena baterie pro fotovoltaiku. Tato investice se vyplatí tehdy, když dojde k poklesu její ceny a navýšení její kapacity a efektivity. Návratnost investice do solární elektrárny závisí také na dotacích od státu, které mohou výrazně snížit počáteční náklady.

Na závěr je třeba zmínit, že výběr fotovoltaického systému závisí na individuálních potřebách a okolnostech každé domácnosti. Každý majitel by si měl dobře promyslet, jaké parametry a cenu baterie pro fotovoltaiku je ochoten akceptovat, aby dosáhl optimální návratnosti a účinnosti své investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny je důležité se nejprve zaměřit na určení správné velikosti systému. Jedním z klíčových faktorů, který by měl ovlivňovat takové rozhodnutí, je spotřeba elektrické energie vaší domácnosti nebo firmy. Důležité je také zhodnocení dostatečného prostoru pro instalaci fotovoltaických panelů a jejich správnou orientaci vůči slunci.

Dalším důležitým aspektem, který je zapotřebí zvážit, je cena baterie pro fotovoltaiku. Tyto baterie jsou nezbytné pro ukládání energie vytvořené solárními panely a její následné využití v době, kdy slunce nesvítí. Je důležité si uvědomit, že cena baterie pro fotovoltaiku může výrazně ovlivnit celkové náklady na váš fotovoltaický systém.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin