Cech akumulace a fotovoltaiky

Cech akumulace a fotovoltaiky se v roce 2024 stává nejdůležitějším trendem v oblasti obnovitelné energie. Je to díky převratné technologii, která umožňuje efektivnější skladování energie získané z solárních panelů.

Evoluce tohoto cechu akumulace a fotovoltaiky je především důsledkem pokroku v technologii baterií, která nyní umožňuje dlouhodobé uchovávání energie bez značných ztrát. Tato technologie představuje vylepšení v oblasti udržitelné energie a mění způsob, jakým domácí i průmyslové jednotky nakládají s energií.

Například, díky pokroku v cechu akumulace a fotovoltaiky, mohou být solární panely využity plný potenciál i v období, kdy slunce nesvítí. Tímto způsobem se stávají fotovoltaické systémy skutečně udržitelnou a celoročně funkční alternativou k tradičním zdrojům energie.

Cech akumulace a fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč je důležitý cech akumulace pro efektivitu fotovoltaických systémů?

  Cech akumulace je důležitým prvkem fotovoltaických systémů kvůli jeho schopnosti shromažďovat a skladovat energii vyprodukovanou fotovoltaickými panely. Tato energie může být dále použita kdykoliv, i když slunce nesvítí, například v noci nebo v období nízkého slunečního svitu. Naše firma Mobis nabízí kvalitní fotovoltaickou technologii s optimalizovaným systémem akumulace, který vám umožní maximálně využít veškerou získanou energii a ušetřit na nákladech za energii.

 • Jak můžu optimalizovat cech akumulace mého fotovoltaického systému?

  Optimalizace cechu akumulace vašeho fotovoltaického systému závisí na správném výběru a instalaci akumulačních jednotek, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vaší spotřebě a výrobní kapacity fotovoltaických panelů. V naší firmě Mobis vám poskytneme profesionální poradenství a najdeme nejefektivnější řešení, aby váš systém efektivně shromažďoval a skladovat energii pro pozdější použití.

 • Co mě čeká, pokud se rozhodnu pro fotovoltaiku s akumulací od firmy Mobis?

  Pokud se rozhodnete pro fotovoltaiku s akumulací od naší firmy Mobis, budete moci využívat a ukládat energii, kterou vyrobí vaše fotovoltaické panely, pro pozdější potřebu. Také budete mít zajištěnou provozní efektivitu a dlouhodobou spolehlivost našich systémů, které spojují inovativní technologie, profesionální instalaci a servis. Investice do moderního fotovoltaického systému s akumulací vám přinese finanční úsporu na energii a zároveň přispěje k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cech akumulace a fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Spolehlivost dodavatele a instalatéra je jeden z nejdůležitějších faktorů. Ověřte si, zda váš dodavatel nejen prodává, ale také disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi s instalací solárních panelů a akumulačních jednotek.

Cech akumulace a fotovoltaiky ovlivňuje také výkon vaší solární elektrárny. Podmínky pro fungování fotovoltaických panelů jsou v našich podmínkách specifické a mohou se lišit od těch, které znají zahraniční dodavatelé. Zvolte takový systém, který je vhodný pro vaše specifické podmínky.

Dalším důležitým parametrem při výběru je volba akumulace. Cech akumulace a fotovoltaiky je takový, že bez adekvátní akumulace nelze fotovoltaickou elektrárnu efektivně využívat, jelikož v době nulové produkce, která během roku představuje až polovinu doby, je nutné energii čerpat ze sítě, což může značně zvýšit náklady na provoz. Vyberte si takový systém akumulace, který je schopný skladovat dostatečné množství energie pro vaše potřeby.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Cech akumulace a fotovoltaiky pokračuje v roce 2024 v expanzi jako základní prvek udržitelné energetické budoucnosti. Fotovoltaické systémy nabízejí mnohé výhody, včetně produkce čisté elektřiny, snížení závislosti na fosilních palivech a dlouhodobých úspor.

Přesto se při rozhodování o instalaci fotovoltaiky setkáváme s několika zásadními otázkami. Mezi ně patří především velikost a orientace střechy, materiál, ze kterého je střecha vyrobena, a její statika. Všechny tyto faktory mohou významně ovlivnit efektivitu a výkonnost cechu akumulace a fotovoltaiky.

Pro optimalizaci těchto parametrů je klíčové provést technické zhodnocení vašeho domu, v rámci kterého se posoudí vhodnost střechy pro instalaci solárních panelů a akumulačních systémů. Toto zhodnocení je prvním a nezbytným krokem v procesu integrace cechu akumulace a fotovoltaiky do vaší domácnosti.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Cech akumulace a fotovoltaiky je hlavní kritérium u některých dotačních programů, proto je důležité tento aspekt využití solární energie nezanedbávat. Aplikační příručka programu Nová zelená úsporám poskytuje podrobné informace o podmínkách získání dotace, které se týkají jak samotného systému fotovoltaiky, jeho výkonu a lokality, tak především funkce akumulace, což je klíčový prvek pro efektivní využití vyráběné energie.

V rámci programu "Nová zelená úsporám" lze získat dotaci na fotovoltaický systém s akumulací, což značně zvyšuje efektivitu využití sluneční energie - díky akumulaci se může využívat i v době, kdy slunce nesvítí. Takový systém je obzvláště užitečný pro rodinné a bytové domy, které tak mohou dosáhnout výrazných úspor na nákladech za energii. Způsob, jakým se akumulace a fotovoltaika zkombinují, je důležitým faktorem pro získání dotace. Není tedy jednoduché odpovědět na otázku, zda dosáhnete na dotační podporu na solární elektrárnu. Záleží na cechu akumulace a fotovoltaiky Vašeho systému, na jeho výkonu, lokalitě a dalších parametrech. Důležité je pečlivě prostudovat podmínky jednotlivých dotačních programů a případně se obrátit na odborníky, kteří Vám s nastavením systému a s žádostí o dotaci pomůžou.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud máte v plánu instalaci fotovoltaické elektrárny, jedním z klíčových aspektů, na který byste neměli zapomenout, je připojení elektrárny do distribuční sítě. To je zvlášť důležité, pokud chcete prodávat přebytky zpět do sítě, na což byste neměli mít šanci bez připojení - naopak by byla vaše elektrárna v takzvaném ostrovním režimu a odříznutá od distribuční sítě.

Je důležité pochopit, že kapacita distribuční sítě není nekonečná a záleží na geografické lokalitě. Proto existuje nástroj poskytovaný EGD jménem mapa připojitelnosti, který pomocí webových map ukáže, zda již byla kapacita sítě v dané oblasti vyčerpána, nebo nikoli.

Přesto, aby se získala stoprocentní jistota o možnosti připojení, bude nezbytné podat žádost o připojení. Tuto část procesu pro vás mohou odborníci vyřídit a pomoci tak efektivně napojit váš cech akumulace a fotovoltaiky na distribuční síť.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 představuje zajímavou možnost, jak efektivně zhodnotit své finanční prostředky. Nicméně, je nutné zohlednit několik důležitých aspektů, které ovlivňují ekonomickou návratnost investice.

Základem je určitě výpočet celkové spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a také dotační podpory. Dále je třeba zohlednit velikost a typ navrženého systému. Důležitý je rovněž zajistit precizní analýzu od odborné instalační firmy, která může nabídnout realističtější odhad návratnosti investice než běžně dostupné orientační analýzy.

Pro maximální přesnost a spolehlivost doporučujeme nechat si vyhotovit ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny. Ta využívá nejaktuálnější data a předpovědi cen a umožní tak nejpřesnější odhad návratnosti vaší investice. Pamatujte však, že i přes veškerou preciznost jde stále jen o odhad a je nutné přihlédnout k dalším specifickým okolnostem vašeho případu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba pečlivě zvážit několik zásadních faktorů. Nejdůležitější jsou dostupnost slunečního světla, vhodnost pozemku a regionální legislativní požadavky.

Dále musíte brát v úvahu i cech akumulace a fotovoltaiky, který je klíčový pro efektivní výrobu energie. Akumulátory energie umožňují skladování vyrobené energie pro pozdější využití, což může výrazně zvýšit rentabilitu Vaší investice.

Rozhodovací proces by také měl zahrnovat komplexní posouzení ekonomické návratnosti projektu. Je důležité porovnat počáteční náklady s odhadovanými příjmy z prodeje energie a také zvážit možné státní dotace nebo úlevy, které mohou významně ovlivnit konečný finanční výsledek.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin