Batere na fotovoltaiku

Poptávka po bateriích na fotovoltaiku enormně roste s rostoucím zájmem o alternativní zdroje energie v roce 2024. Anticipace energetických krisí a potřeba snižování emisí CO2 jsou hlavními faktory vedoucími k rostoucí přitažlivosti solárních a baterií na fotovoltaiku.

Baterie na fotovoltaiku, které jsou určeny k ukládání solární energie, se postupně stávají nezbytným doplňkem domácností a podniků chtějících maximalizovat výhody svých solárních panelů. Účinnějším využitím energie získané ze slunce v důsledku použití baterií na fotovoltaiku, domácnosti a podniky mohou redukovat svou závislost na dodavatelích energie.

Batere na fotovoltaiku v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč zvolit baterie na fotovoltaiku od společnosti Mobis?

  Naše baterie na fotovoltaiku jsou vysoce efektivní a určitě oceníte jejich dlouhou životnost. Mobis je firma s mnohaletou zkušeností v oblasti fotovoltaiky a jeho produkty průběžně prochází řadou kvalitativních kontrol. Naše baterie vám umožní využívat energii ze slunce naplno, aniž byste byli závislí na veřejné elektrické síti. Společnost Mobis nabízí komplexní řešení včetně servisu a údržby, které vás ve spojitosti s fotovoltaickou energií nezatíží.

 • Jaké jsou hlavní výhody baterií na fotovoltaiku od Mobis?

  Baterie na fotovoltaiku od společnosti Mobis vám nabízí nezávislost na stávající elektrické síti, úsporu nákladů na energie a ekologické řešení pro vaši domácnost nebo firmu. Naše baterie jsou navíc celkově nákladově efektivní, mají dlouhou životnost a snadnou údržbu. Poskytujeme komplexní servis a odborné poradenství. Mobis je spolehlivý partner pro všechny, kteří se chtějí pustit do využívání solární energie.

 • Proč je investice do baterií na fotovoltaiku od Mobis rozumná?

  Investice do našich baterií na fotovoltaiku se vám rychle vrátí v podobě úspor na nákladech za energii. Naše baterie mají dlouhou životnost a minimální požadavky na údržbu. Využíváním solární energie navíc přispíváte ke snižování emisí a chránite životní prostředí. Mobis je společnost s dlouhou tradicí a silným zázemím, takže můžete spolehnout na naši odbornost a kvalitu našich produktů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Batere na fotovoltaiku v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Baterie na fotovoltaiku nabízí řešení pro ukládání vyrobené energie do doby, kdy je skutečně potřeba. Volba vhodné baterie závisí na rozsahu fotovoltaické instalace a individuálních potřebách bytu či domácnosti.

Výběr a instalace baterie na fotovoltaiku vyžaduje profesionální přístup a důkladnou analýzu, včetně zhodnocení stávající elektrické instalace a potřeb domácnosti. Aby se maximalizovalo využití vyrobené fotovoltaické energie a minimalizovaly náklady, je doporučené vzít v úvahu i další aspekty, jako je doba a stupeň využití elektrické energie v domácnosti, orientace a velikost instalace či očekávaný vývoj spotřeby elektrické energie.

Investice do baterie na fotovoltaiku může významně zvýšit samostatnost a efektivitu fotovoltaického systému. Kromě toho, že umožňuje ukládat vyrobenou energii pro pozdější využití, tak může snížit také náklady na elektrickou energii a zvýšit celkovou hodnotu investice do fotovoltaického systému. Je tedy důležité zvážit všechny možnosti a vybrat to nejlepší řešení pro vaše konkrétní potřeby a očekávání.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Baterie na fotovoltaiku jsou zásadní součástí úspěšného fungování domácností a podniků využívajících solární energii. Tyto baterie umožňují uschovávat energii produkovanou solárními panely během dne pro její následné využití v době, kdy je produkce energie nízká nebo nulová.

Ve výběru baterie na fotovoltaiku je důležité vzít v úvahu kapacitu správné velikosti. Může se tak stát, že pokud je kapacita baterie příliš nízká, nebude schopna uschovat dostatek energie pro vaše potřeby. Na druhou stranu, pokud je kapacita příliš vysoká, vaše solární panely nebudou schopny baterii plně nabít, což může vést k jejímu rychlejšímu stárnutí.

V roce 2024 jsou nejvíce oblíbené lithium-iontové baterie na fotovoltaiku, které jsou pro svůj vysoký výkon a dlouhou životností považovány za nejlepší volbu. Navíc díky pokročilé technologii a stále se rozvíjejícímu trhu jsou tyto baterie stále dostupnější a cenově dostupné. Proto je rozhodně doporučujeme zvážit při výběru baterie pro váš solární systém.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotační podpora na solární elektrárnu je v roce 2024 stále k dispozici. Tato podpora je kritickou součástí investice do solárních panelů, protože pomáhá značně snížit jejich počáteční náklady a přidává další finanční pobídku pro využití obnovitelných zdrojů energie. Dotace poskytované na fotovoltaiku může pokrýt až 85% nákladů na instalaci.

V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je možné získat dotaci na solární elektrárnu také s baterií na fotovoltaiku. Tento program je určený pro rodinné a bytové domy a jeho podmínky se od 1.9.2024 mění.

Mimo programu NZÚ existují další dotační programy jako je RES+ nebo OP TAK, které nabízejí podporu v oblasti obnovitelných zdrojů, včetně fotovoltaiky. Úspěšné získání těchto dotací může výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do baterie na fotovoltaiku.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Ve světle současného rozmachu solární energie se často setkáváme s otázkou - "Připojí distributor do sítě vaší fotovoltaickou elektrárnu v roce 2024?". Důležitým aspektem je, že bez připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což by vyloučilo prodej přebytků zpět do sítě a elektrárna by byla ,,odříznutá'' od sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, a tak je nutné zkontrolovat dostupnost připojení specificky pro vaši lokalitu. V tomto ohledu nám poskytuje nástroj Energetického regulačního úřadu, mapa připojitelnosti, relativně přesný přehled, avšak 100 % přesnost lze získat pouze po podání žádosti o připojení.

Využití baterie na fotovoltaiku umožňuje lepší využití vaší fotovoltaické elektrárny tím, že umožňuje ukládání nadbytečné energie pro následné využití, což může být klíčové v případě, že kapacita distribuční sítě ve vašem místě je již vyčerpaná. To poskytuje větší flexibilitu a nezávislost na distribuční síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Baterie na fotovoltaiku hrají klíčovou roli v účinnosti a ekonomičnosti solárních systémů - skladují energii vytvořenou solárními panely pro následné použití, což snižuje závislost na dodavateli energie a pomáhá optimalizovat návratnost investice. Kritické faktory při výběru baterií na fotovoltaiku zahrnují jejich kapacitu, životnost, efektivitu a cenu.

Dokonale přizpůsobené baterie na fotovoltaiku mohou zásadně přispět k ekonomické efektivnosti solárního systému. Využití přebytečné energie v době, kdy solární panely nevyrábějí, může snížit celkové náklady na energii a zkrátit dobu návratnosti investice. Je zřejmé, že kvalitní a efektivní baterie na fotovoltaiku mohou sehrát klíčovou roli v úspěšné a ekonomicky výhodné instalaci solární elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je klíčové zvážit několik faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří poloha a orientace střechy, roční spotřeba elektrické energie, ale také financování a návratnost investice.

Dále je nutné vzít v úvahu typ a kapacitu baterie na fotovoltaiku. Rovněž by bylo vhodné se podívat, jaké máte možnosti prodeje přebytků energie do sítě a jaké jsou výhody takového postupu. Dobře fungující baterie na fotovoltaiku může značně snížit Vaše náklady na energie nebo dokonce generovat zisk.

Nakonec byste měli zvážit, kdo bude fotovoltaickou elektrárnu instalovat a údržbovat. Kvalitní instalace a správné nastavení baterie na fotovoltaiku jsou klíčem k dlouhodobému fungování a efektivitě Vaší fotovoltaické elektrárny. Ujistěte se, že máte k dispozici kvalifikované odborníky, kteří Vám budou schopni poskytnout spolehlivý servis a podporu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin