FVE batérie

Baterie FVE, neboli akumulátory pro fotovoltaické elektrárny, jsou nezbytnou součástí solárních energetických systémů v roce 2024. Tyto baterie umožňují uchování energie generované slunečními panely pro pozdější využití, a tím se stávají klíčovou komponentou pro trvalou udržitelnost a energetickou nezávislost.

Rozvoj technologií baterií FVE pokračuje rychlým tempem, se stále efektivnějšími a cenově dostupnějšími řešeními k dispozici pro domácnosti i podniky. To je důvod, proč se stále více lidí rozhoduje pro instalaci těchto baterií, aby mohli využívat solární energii i během noci nebo v období, kdy je slunce málo.

V roce 2024 se stal trendem kombinování baterií FVE s dalšími zdroji obnovitelné energie, například s větrnými turbínami nebo hydroelektrárnami. Toto kombinované využití umožňuje ještě efektivnější využívání obnovitelných zdrojů energie a snižuje závislost na tradičních fosilních palivech. Tento trend jen potvrzuje, jak důležitá role baterií FVE v oblasti udržitelné energetiky je.

FVE batérie v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje baterie FVE od firmy Mobis a jaké jsou její výhody?

  Baterie FVE (fotovoltaické elektrárny) od firmy Mobis je systém, který se používá pro ukládání přebytečné energie získané z solárních panelů. Tento systém Vám umožňuje využít energii, kdykoliv ji potřebujete, a to dokonce i v době, kdy slunce nesvítí. Mezi výhody našich baterií FVE patří jejich vysoká účinnost, dlouhá životnost a komfortní bezúdržbový provoz. Navíc poskytujeme komplexní servis a profesionální poradenství pro optimální využití vaší fotovoltaické instalace.

 • Proč bych měl zvolit baterii FVE od firmy Mobis?

  Firma Mobis je dlouholetým a spolehlivým dodavatelem fotovoltaických systémů a baterií FVE. Naše produkty se vyznačují vysokou kvalitou, dlouhou životností a předními technologiemi, které zaručují maximální efektivitu vaší fotovoltaické elektrárny. S našimi bateriemi FVE můžete výrazně snížit náklady na energii a současně přispívat k ochraně životního prostředí. Navíc jako naši zákazníci můžete využít naše expertní poradenství a podporu při instalaci i provozu systému.

 • Jaké jsou hlavní aplikace a výhody baterie FVE od firmy Mobis pro domácnosti a firmy?

  Baterie FVE od firmy Mobis je ideální pro jakékoli domácnosti či firmy, které využívají fotovoltaické systémy a chtějí maximalizovat účinnost své energetické produkce. Naše baterie Vám umožní skladovat přebytečnou energii a používat ji v době, kdy je potřeba, například v noci nebo v období, kdy je sluneční záření nedostatečné. Tím můžete dosáhnout až 80% soběstačnosti na energii. Navíc jde o ekologické řešení, které vám umožní snížit svou uhlíkovou stopu a stát se aktivním hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

FVE batérie v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Baterie FVE je jedním z klíčových faktorů, který si zaslouží pozornost před investicí do fotovoltaické elektrárny. Tato baterie uchovává energii získanou z fotovoltaických panelů a umožňuje její využití i mimo dobu slunečního svitu.

Důležité je zvážit typ baterie pro FVE. Existují různé typy, jako jsou lithium-iontové, zásobníky s olověnými akumulátory nebo moderní solární baterie s lithiem. Je třeba zohlednit kapacitu baterie, životnost, požadavky na údržbu, počáteční investice a další faktory.

Kvalitní baterie FVE může značně zvýšit efektivitu vaší fotovoltaické elektrárny. Nízká kvalita nebo nesprávný výběr baterie může naopak významně snížit výkon a životnost vaší instalace. Proto je klíčové pečlivě zvážit výběr baterie pro Vaši FVE.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Předpovědi pro rok 2024 naznačují, že baterie fve - fotovoltaické energetické úložiště - budou hrát stále důležitější roli v domácnostech i průmyslu. Proto se očekává značný růst jejich prodeje a instalací. Tento fakt by neměl přehlédnout žádný majitel nemovitosti, který plánuje v budoucnu investovat do obnovitelných zdrojů energie.

Výběr a instalace baterie fve vyžaduje důkladnou přípravu a individuální přístup. Faktory jako velikost a orientace střechy, materiál pokrývky střechy a statika budovy mohou ovlivnit celkovou účinnost fotovoltaického systému. Často se stává, že nevhodné střešní materiály, jako je eternit, nebo špatná orientace střechy mohou snížit potenciální výrobu energie nebo dokonce způsobit zatečení.

Pro majitele nemovitostí, kteří zvažují instalaci baterie fve, je nejlepším řešení využití bezplatných služeb technického zhodnocení. Tyto služby poskytnou detailní přehled o možnostech a očekáváních z instalace fotovoltaického systému na jejich nemovitost. Kvalifikovaný technik prověří střechu i její statiku, aby se předešlo potenciálním problémům a maximalizovala účinnost energetického řešení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Klíčové jsou především technické parametry baterie FVE a jejích schopností, které jsou pečlivě posuzovány při vyhodnocování žádostí o dotace. Mělo by jít o kvalitní baterie určené pro akumulaci energie získané z fotovoltaických panelů, které se vyznačují vysokou účinností a dlouhou životností.

Není výjimkou, že se při poskytování dotací požaduje, aby baterie FVE byla součástí komplexního systému pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Tedy nejen fotovoltaických panelů, ale například i řídicích jednotek a regulačních prvků.

Velkou roli při posuzování žádostí o dotace hraje i ekonomická stránka celého projektu. Investice do baterie FVE a dalších komponentů by měla být přiměřená očekávaným úsporám a celkovému zlepšení energetické efektivity domácnosti. V neposlední řadě je také důležité splnit všechny formální požadavky, jako je například včasné podání žádosti.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V dnešní době je stále více lidí, kteří se rozhodují pro instalaci fotovoltaických panelů na svých budovách, aby snížili svůj ekologický dopad a ušetřili na svých energetických nákladech. V takovém případě se často objevuje otázka, zda distributor umožní připojení vaší fotovoltaické elektrárny, známé také jako FVE, do distribuční sítě.

Každý distributor má jiné podmínky a kapacitu pro připojení FVE do sítě. Je důležité si uvědomit, že připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je nezbytné pro fungování systému, neboť umožňuje prodej přebytečné energie zpět do sítě. Pokud distributor nemá dostatek kapacity pro vaši instalaci, bude vaše FVE pracovat v ostrovním režimu, což znamená, že nebude připojena k síti a nebude moci prodávat přebytečnou energii.

V roce 2024 mohou být kapacity pro připojení fotovoltaických elektráren omezené, a proto je důležité zjistit, zda je ve vaší oblasti dostupná dostatečná kapacita pro připojení vaší FVE před tím, než se rozhodnete pro její instalaci. S touto informací vám může pomoci mapa připojitelnosti od EGD, která ukazuje místa s dostupnou a vyčerpanou kapacitou. I přes tuto mapu je nejlepší řešení kontaktovat distributora přímo a požádat o oficiální informace o kapacitě a řízení připojení FVE.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 představuje z hlediska ekonomického potenciálu velice atraktivní možnost. Důvodem je kombinace rostoucích cen elektřiny a stále se zlepšujících technologií, díky čemuž je návratnost investice v řádu několika let.

Nicméně, je nutné při posuzování investice do fotovoltaiky brát v úvahu řadu různých faktorů. Celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny a předpokládané trendy do budoucna, státní a další dotační podpory a také typ a velikost plánovaného systému jsou všechny důležité proměnné, které ovlivňují konečné ekonomické zhodnocení.

Je důležité neztratit ze zřetele tuto skutečnost: baterie fve a jejich výstupy z ekonomických analýz jsou často silně orientačního charakteru. Ačkoli pak některé instalatérské firmy slibují velmi krátkou dobu návratnosti, reálná situace může být odlišná. I přes to má ale ekonomický odhad výhodnosti investice do fve své místo a hodnotu. Pomáhá vytvářet představu o tom, zda se vám investice může či nemůže vyplatit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je zásadní acre, který je všeobecně extrémně důležitý, zkontrolovat a zhodnotit několik důležitých faktorů. Předem je potřeba zvážit, zda jsou k dispozici dostatečné a vhodné stavební plochy, jaký je místní výkon slunce a jaký je předpokládaný energetický výnos.

Významnou roli hraje také výběr baterie fve (fotovoltaické elektrárny). Ta může sloužit jako důležitý zdroj energie, když slunce nesvítí. To je důležité pro optimalizaci samofinancování a pro úsporu energie.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, který je třeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny, je ekonomický aspekt. Zahrnuje to nejen počáteční náklady na instalaci a provoz, ale také možnost výdělku z prodeje přebytečné energie do sítě. Investice do fotovoltaické elektrárny může být lukrativní, ale vyžaduje pečlivé plánování a zhodnocení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin