Baterie fotovoltaika 10 kW

Instalace baterie fotovoltaika 10 kw se stává v roce 2024 ideální volbou pro domácnosti i podniky, které se snaží snížit svou energetickou stopu a ušetřit na nákladech na energie. Tato baterie poskytuje nejen výhodu v podobě snížených nákladů na energii, ale také umožňuje uživatelům zůstat napájeni i během výpadků proudu.

Největší předností baterie fotovoltaika 10 kw je její schopnost skladovat energii v dobách nízkého využití a používat ji v době, kdy je poptávka po energii vyšší. To znamená, že můžete generovat energii během dne, kdy je slunce nejvyšší, a pak ji používat v noci nebo během špičkových hodin.

Kromě výše uvedených výhod, v roce 2024 baterie fotovoltaika 10 kw přináší také další ekologické výhody. Jejím použitím můžete výrazně přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů a k omezení globálního oteplování.

Baterie fotovoltaika 10 kW v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč si vybrat fotovoltaickou baterii 10 kW od Mobis?

  Naše fotovoltaické baterie o výkonu 10 kW jsou ideálním řešením pro domácnosti a malé podniky, které chtějí maximalizovat využití sluneční energie a zároveň snížit své energetické náklady. V Mobis nabízíme vysoký standard kvality, dlouhodobou záruku a profesionální servis. Našimi hlavními přednostmi jsou dlouhá životnost, vysoká účinnost a snadná instalace našich fotovoltaických baterií.

 • Jakou má baterie fotovoltaika 10 kW od Mobis životnost?

  Naše 10 kW baterie pro fotovoltaické systémy vynikají dlouhou životností, která může dosáhnout více než 25 let při správném provozu a údržbě. Tento fakt spolu s naší podporou a servisem z nás činí spolehlivého partnera pro vaše energetické řešení.

 • Jaké jsou výhody instalace baterie fotovoltaika 10 kW od Mobis?

  Instalace naší fotovoltaické baterie o výkonu 10 kW přináší řadu výhod. Za prvé, dokážete výrazně snížit svoje náklady na energie tím, že budete využívat čistou a obnovitelnou sluneční energii. Za druhé, naše baterie jsou navrženy tak, aby byly snadno integrovatelné do stávajících systémů. A konečně, nabízíme celkové řešení včetně instalace, údržby a servisu, což z nás činí jediného partnera, kterého budete potřebovat pro svůj fotovoltaický systém.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Baterie fotovoltaika 10 kW v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Baterie fotovoltaika 10 kw je nejčastěji voleným systémem pro domácnosti a menší podniky. Důvodem je, že fotovoltaický systém o výkonu 10 kW je schopen pokrýt spotřebu průměrné rodinné domácnosti. Zároveň takový systém ještě spadá do kategorie malých fotovoltaických elektráren, takže je možnost jeho provozu v rámci tzv. malého provozovatele, který je osvobozen od daně z příjmů z prodeje elektřiny.

Investice do baterie fotovoltaika 10 kw může být výhodná z hlediska úspor za elektřinu, podpory z programu Nová zelená úsporám, ale i z hlediska stability dodávek elektřiny. Fotovoltaická elektrárna vám umožňuje nejen šetřit náklady na elektřinu tím, že část nebo všechnu spotřebovanou elektřinu vyrobíte sami. Ale také vám umožní získat jistotu v případě výpadků dodávek elektřiny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Investice do baterie fotovoltaika 10 kw ve stále se zlepšujícím technologickém prostředí, jako je rok 2024, představuje rozumné řešení pro dlouhodobé snižování nákladů na elektřinu. Nicméně, instalace takového systému vyžaduje důkladné předem provedené studie a přípravná opatření.

Klíčovými fakty na zvážení před instalací baterie fotovoltaika 10 kw je velikost a orientace střechy, typ střešního materiálu a jeho statická zdatnost. Příliš malá nebo špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu energie, stejně jako instalace na nevhodný materiál, například eternit, může způsobit následné problémy, jako je zatékání. Statika střechy musí být důkladně prověřena, aby se zajistilo, že systém nebude způsobovat deformaci střechy.

Pro efektivní provedení těchto kontrol je doporučeno využít bezplatných služeb technického zhodnocení Vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které jsou často k dispozici od instalačních firem. Těmito opatřeními lze zajistit úspěšnou a efektivní instalaci baterie fotovoltaika 10 kw.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Baterie fotovoltaika 10 kW je jistě výhodná investice, ale je třeba brát v úvahu i možnosti dotačních podpor na solární elektrárnu v roce 2024. Změny v dotační politice a nových podmínkách programu jsou důležitou součástí vašeho rozhodování o investici do solárních panelů.

Programy jako RES+, OP TAK, a především program Nová zelená úsporám představují velkou příležitost pro všechny, kdo chtějí investovat do fotovoltaiky. Již od 1.9.2024 však dochází k významným změnám v těchto dotačních podporách.

Je tedy nutné sledovat aktuální informace a podmínky pro získání dotací na baterie fotovoltaika 10 kW. Jen tak můžete maximalizovat svůj profit z investice a skutečně se dostat na přední příčky ve využití obnovitelných zdrojů energie. Odhadovaná doba návratnosti vaší investice se tím může výrazně zkrátit. Pamatujte, že informovaný investor je úspěšný investor!

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické systémy stále získávají na popularitě díky své schopnosti snižovat spotřebitelské energie a dodávat udržitelnou elektrickou energii. Baterie fotovoltaika 10 kW se stává oblíbenou volbou pro domácnosti i podniky, které se rozhodly přistoupit k obnovitelným zdrojům energie.

Připojení vaší fotovoltaické elektrárny k distribuční síti je kritickým krokem v procesu instalace. Distributor energie vám umožní využívat energii generovanou vaší fotovoltaickou elektrárnou a také prodávat jakýkoliv přebytečný proud zpět do sítě. Avšak, před podpisem jakékoliv smlouvy s distributorem, je nezbytné prověřit, zda máte potřebnou kapacitu pro připojení vaší baterie fotovoltaika 10 kW do sítě.

Mimo jiné faktory, jako je lokalita a kapacita vaší distribuční sítě, může omezit schopnost vaší baterie fotovoltaika 10 kW být připojena. Proto je nezbytné zjistit, zda je v oblasti, kde se plánuje instalace, dostatek kapacity na distribuční síti. V případě potřeby může být nutné vyžádat si připojení od místního distributora.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ve světě obnovitelné energie je baterie fotovoltaika 10 kW jedním z nejžádanějších systémů. Nejenže nabízí možnost kdykoli přístupovat k čisté elektřině, ale také přináší potenciální úspory na účtech za elektřinu. Investování do takového systému může přinést zástupu výhod.

Někteří uživatelé mohou mít obavy z počátečního investičního nákladu fotovoltaických panelů a baterie fotovoltaiky 10 kW. Je důležité zdůraznit, že taková investice je na dlouhodobé bázi velmi efektivní a hospodárná. Dokáže generovat dostatečné množství elektřiny pro domácnost, a pokud je spotřeba menší, lze do sítě poskytovat přebytečnou energii a generovat tak další příjem.

Celkově tedy, investice do systému baterie fotovoltaika 10 kW se může ekonomicky vyplatit, pokud budete brát v potaz dlouhodobé hledisko. Zatímco počáteční investice může být vysoká, výhod je mnoho, zvláště z dlouhodobé perspektivy. Takže pokud uvažujete nad investicí do solární elektrárny, je rozhodně třeba zvážit fotovoltaickou baterii o velikosti 10 kW.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ať už jste majitel rodinného domu nebo podnikatel, baterie fotovoltaika 10 kw může být skvělou investicí. Před nákupem je však důležité zvážit několik faktorů, jako jsou například poloha vaší nemovitosti, dostupnost slunce a také místní předpisy a regulace.

Velkou roli hraje také finanční stránka celého projektu. Mít představu o tom, kolik bude fotovoltaický systém stát, jak dlouho trvá, než se tato investice vrátí, a také jaký bude její dlouhodobý výnos, je zásadní pro rozhodnutí, zdali je investice do fotovoltaiky pro vás výhodná či nikoliv.

V neposlední řadě je také důležité zvolit vhodný typ fotovoltaického systému. Na trhu jsou dostupné různé typy, včetně baterie fotovoltaika 10 kw - to je skvělá volba pro menší domácnosti a menší podniky, které chtějí snížit svou závislost na dodavateli elektrické energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin